Al het hedendaagse inleveren

ir. Raymond H. Warnaar / 4 reacties

11-07-2014, 15:51

Vraag

Beste Ger. Gem.-beantwoorder. Een vriendin van mij wil wel geloven, maar ze kan het zich niet voorstellen/indenken om al het hedendaagse (vriendengroep/muziek/etc) in te moeten leveren. Ze ziet wel de goede gaven van God, maar het is zo van: “nu niet maar later en hopen dat er een later komt.” Nu wil ik haar heel graag helpen, maar ik vind het zeer moeilijk. Kunt u mij helpen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is inderdaad zeer moeilijk om je vriendin te helpen. Om de schellen van haar ogen te laten vallen. Om haar uitstel naar later om te buigen in een liefde voor de Heere vandaag. Onmogelijk!

Als jij het moest doen, of ik. Maar wij hoeven het niet te doen, want God zelf kan en wil het doen! En Hij gebruikt daar Zijn eigen gedachten en woorden voor, die Hij als een spiegel voor ons leven houdt. In Zijn oneindig grote liefde en bewogenheid laat God de wereld niet over aan haar blindheid en dwaasheid, maar komt Hij tot ons door Zijn Woord. Door gewone menselijke middelen in te schakelen: dominees, preken, ouders, boeken, evangelisten, conferenties, Refoweb, vriendschappen, enzovoort. En God wil door Zijn Geest deze middelen gebruiken om mensen bij Hem te brengen!

Geloof je dat? Onderschat de kracht van het Woord niet! Het is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12). En daarom ben ik blij met je vraag, want God kan en wil ook jou gebruiken om je vriendin te helpen. Door Zijn woorden aan haar door te geven, als een spiegel voor haar te houden, en door middel van gebed God te smeken om deze woorden in haar hart te leggen! Welke woorden?

•“Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het verstand” (Spreuken 9:6). De Heere weet dat we allemaal de neiging hebben onverstandig te zijn en Hij roept ons hier op om het echte leven te zoeken!

•De evangelist van het Oude Testament, de profeet Jesaja, lokt ons met deze woorden: Waarom weeg je geld af (en tijd en moeite) voor wat geen brood is en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister toch aandachtig naar Mij, eet het goede en laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. Kom tot de vreugdevolle wateren van het Evangelie, zonder prijs en zonder geld! (n.a.v. Jesaja 55:1-2).

•De profeet Amos herhaalt het in zijn tijd. Bij iedereen wordt geluk gezocht, behalve bij de Heere. Names de Heere roept Hij het volk van Israël toe: “Zoek Mij en leef!... Zoek Bethel, Gilgal en Berseba toch niet... Zoek de Heere en leef!” (Amos 5:4-6).

•De Heere Jezus zegt in Zijn bergrede: “Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen” (Matth. 6:19-20). “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Matth. 6:33)

•Petrus waarschuwt ons: De Heere vertraagt niet (om onverwacht terug te komen; zoals velen denken en daarom maar uitstellen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Vandaag! (n.a.v. 2 Petr. 3:9)

De Heere lokt en nodigt ons in al deze bovenstaande teksten en in zo veel andere plaatsen in de Bijbel om Hem lief te hebben en Hem te dienen. Waarom? Omdat we voor dat doel door Hem geschapen zijn. Om dicht bij Hem te leven en Hem alle eer te geven. Niet om bij God vandaan te lopen en een onafhankelijk en onrustig leven van uitstel en afstel te leiden, want de wereld verzadigt nooit en de satan zorgt ervoor dat je elke dag een nieuwe reden hebt om het echte leven met de Heere opnieuw een dag uit te stellen! En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, totdat het te laat is...

Weet je, de Heere heeft zo’n ontzettend groot recht op onze levens. Hij is onze Eigenaar, onze Schepper, onze Maker en Onderhouder. Ondanks onze vijandschap en vriendschap met de zonden, laat Hij ons geen dag in de steek, maar gaf Hij zelfs Zijn eigen Zoon aan onze vijandige wereld over, om een weg terug naar God te openen! En Hij laat het in Zijn grote trouw, eeuw in, eeuw uit, de hele wereld over verkondigen. Wat zal het dan uiteindelijk verschrikkelijk zijn, als je dag in, dag uit, Gods liefdevolle stem genegeerd hebt, om je steeds maar vol te laten lopen met lege zonden!

Tenslotte, de satan strooit zand in onze ogen. Hij verblindt ons. Hij laat ons denken dat de leuke en aantrekkelijke zonden van de wereld mooier en beter zijn dan het volgen van Jezus. Het is niet zo, integendeel! Als we tot de Heere terugkeren ontvangen we een blijdschap en vrede in ons hart die al ons verstand te boven gaat! (Fil. 4:7). In blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels (ja, zelfs de natuur!) zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen (Jes. 55:12-13). Petrus roept het uit: “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petr. 1:8).

Tenslotte, wil ik je aanraden eens samen naar het volgende korte filmpje te kijken van ds. John Piper. Het gaat over het verspillen van je leven. Doe het toch niet!

En boven alles, vraag de Heere of Hij deze woorden wil gebruiken om je vriendin aan Zijn voeten te brengen, waar alleen de ware rust en vrede is. En vraag de Heere ook of er mensen om jullie heen mogen zijn, die door God gebruikt mogen worden om in alle eerlijkheid, liefde en bewogenheid jullie hierin verder te helpen.

Met vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

bekering
4 reacties
anna30
12-07-2014 / 12:20
Gelukkig hoef je niet alles in te leveren om tot God te mogen komen.
Je vriendin mag tot Hem komen zoals ze is, en God zal haar leiden op de weg die Hij voor haar heeft bepaald. En zo ook voor jou en mij. Gelukkig maar!
Muziek: daar mag je zeker van genieten, ik denk dat misschien de keuze veranderd van het soort muziek, maar muziek is een rijke zegen van God! Vrienden: vrienden zijn een gave, de goede en oprechte vrienden zullen haar steunen en respecteren. Een fijne vriendengroep is heel waardevol.
En als ze geleidt mag worden door Hem zal ze biddend haar keuzes kunnen maken, dan zal ze bepaalde dingen vaarwel zeggen, maar er komen andere dingen voor in de plaats.
Omega
12-07-2014 / 15:36
Ze mag komen zoals ze is, maar niet blijven zoals ze is...

Zojuist bereikte mij het bericht dat de beste vriend van mijn zoon dodelijk is verongelukt, op de terugweg van een feestje naar huis. Dronken. De afgelopen twee avonden zat hij nog bij ons aan tafel. Grootgebracht in de kerk, maar samen met de rest van zijn vriendengroep gekozen voor de wereld. Ieder weekend naar muziekfeesten. Hij is nu al geoordeeld. Jarenlang heeft Jezus geroepen en gesmeekt: "En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, totdat het te laat is..." Deze jongen is 23 jaar geworden. En wij? Misschien leven we in en met de kerk, maar leven we nog steeds voor eigen rekening. Stel daarom niet uit. Morgen kan het te laat zijn. "Kies dan heden wie gij dienen zult." Laat je zalig maken door Hem die niets liever doet dan je te zaligen.
Bambi
12-07-2014 / 15:56
Oh wat triest, @Omega.
Maar toch weet je niet wat er in die laatste minuten met hem gebeurd is.
Ook al laten wij God los, God laat ons niet los.
En God is getrouw, Zijn plannen falen niet.
Hij heeft maar 1 minuut nodig, om ons zover te krijgen dat we ons aan Hem overgeven.
Dat kan ook bij die vriend gebeurd zijn in zijn laatste minuten.

Sterkte, ook voor je zoon.
Omega
12-07-2014 / 18:51
Klopt @Bambi Dat zei onze dominee vanmiddag ook. Maar vaak sterft een mens zoals hij heeft geleefd. En daarom is het zo belangrijk dat we in dit leven al verzekerd zijn van onze zaligheid. Aan de Heere Jezus ligt het niet. Hij is gewillig. De dood van ieder mens, en zeker van een jongere, is een roepstem van God. Iedere seconde dat we wachten kan de laatste zijn...

Terug in de tijd

Ik ben 40 jaar en heb een relatie sinds kort. Ik tob hele dagen of die persoon wel de juiste man voor me is. Als ik ande...
geen reacties
11-07-2009
Ik twijfel erg tussen een studie geschiedenis en theologie. Ik weet niet wat ik moet doen! Voordelen geschiedenis: breed...
geen reacties
11-07-2007
Mijn verkering is uit en ik wil graag weer verder met hem. Ik hou van hem. Hoe nu verder?
geen reacties
11-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering