Bedelen aan de genadetroon

drs. J. Hoekman / 3 reacties

05-06-2014, 11:35

Vraag

Over de uitspraak begrip “Bedelen aan de genadetroon”, waarbij er volgens mij gedoeld wordt op Gods kinderen die bedelen bij God. Door Gods genade en de onvoorwaardelijke liefde van Christus ben ik voor eeuwig een kind van onze God en Vader in de hemel. Nu heb ik nog nooit hoeven ‘bedelen’ bij de Heere, om de eenvoudige reden dat bedelen alleen nodig is bij onzekerheid of de gever het gevraagde wel wil geven. En als ik iets heb mogen leren in de afgelopen jaren is het wel dat er bij mij veel onzekerheid is naar medemensen toe en over de keuzes die ik mag en moet maken, maar ook dat mijn hemelse Vader alleen maar het beste met mij voor heeft en ik daar zeker nooit om hoef te bedelen! Dus mijn vraag: hoe zit dat met het “bedelen bij de genadetroon”?

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Bedelen aan de genadetroon komt in de Bijbel op zich niet voor. De dichter zegt in Psalm 81: “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.” In Mattheus 6 vers 7 lezen we eerder het tegengestelde van smeken: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden... want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.” Als het gaat over de troon van de genade dan lees ik in Hebreeën 4:16: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen, tot de troon van de genade.”

De Geest bidt met onze Geest. Is dat een Geest Die smeekt voor Gods aangezicht? Christus is onze Voorbidder in de hemel. Is dat een Christus die na Zijn lijden en sterven en na Gods goedkeuring van dat werk (zichtbaar in Zijn opwekking), moet smeken aan de troon van Gods genade?

We moeten geen ‘zeurende vervelende kinderen’ worden. We moeten door ons doen en laten gehoorzame kinderen zijn. Christus’ bloed is genoeg, daar hoeft niet iets van mij bij, ook niet mijn smeken (zeuren?). Er staan heel wat voorbeelden in de Bijbel van mannen die God met ferme taal hebben gewezen op Zijn beloften, die in Christus ja en amen zijn.

Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat Abraham toch smeekte om het behoud van Lot? Heere als... zult U dan...? Maar ik noem dat eerder ‘geestelijk onderhandelen’ met God door Hem aan te spreken op Zijn barmhartigheid t.o.v. Zijn rechtvaardigheid. Ook ging het daar niet over een genadetroon. Zodra ik het woord genade-troon hoor, ga ik zwijgen, zeker niet smeken, eerder danken, loven en prijzen.

Ds. J. Hoekman,
Van de Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

genadesmekentale Kanaäns
3 reacties
Hanna
05-06-2014 / 12:18
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.

Een vervolgvraag aan de dominee stellen kan via het vragenformulier of vragen@refoweb.nl</i>
Velerlei_gedachten
05-06-2014 / 16:41
Beste vraagsteller,
Wil je met me meedenken over het woord: Genade?
Het veelgehoorde woord: Genade, heeft dezelfde betekenis als Gratie.
Een woord uit de rechtspraak. Een woord dat betekend: de dood verdiend, maar vrijspraak ontvangen.
Genade is wat God schenken wil!! Maar genade is ook, waar wij GEEN recht op hebben.
Daarom past het woord smeken/bedelen heel goed bij dat woord genade.
Niet omdat we twijfelen of God het schenken wil, maar omdat we doorleven het niet verdiend te hebben. Te voelen, dat we ons het tegengestelde steeds verdiend hebben.
Wat genade gekost heeft, dat zien we als we op het leven, lijden en sterven Christus Jezus letten.
Daarmee denk ik dat bedelen aan Gods Genadetroon, niets anders is dan een geloofsoog op deze Zaligmaker slaan. Om uit Zijn mond te mogen horen: Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.
Dan is bedelen echt een mooi werk, en de Gift in ontvangst te mogen nemen het beste dat er bestaat!
Antonia
09-06-2014 / 21:25
Ik las het volgende in een brief van Th. vd Groe aan een bekommerde, die bedelde aan de genadetroon:
“Gij bidt niet anders dan uit de geest van het werkverbond, zoals het mij uit al uw schrijven vrij klaar is toegeschenen. Wat zal ik u dan raden? Want ik kan u geen betere raad geven dan Christus zelf u geeft, in Openb. 3:18 en 22: 17. Dit kan ik u eenvoudig zeggen, dat uw gehele weg en koers van met Christus te handelen nog eens in de grond door Gods Geest uit vrije genade zal moeten veranderd worden. Gij zult daar eens moeten komen van minder te werken aan Christus deur, en meer te geloven en te ontvangen; want weet, dat Christus al voor enige duizend jaren Zijn verbond van genade alzo wel gemaakt heeft voor de arme zondaren en het naderhand door Zijn eigen bloed en dood zo wel bevestigd heeft, dat niemand nu veel meer te werken of te praktiseren heeft, om genade van Hem te verkrijgen.”

Terug in de tijd

Mijn man vertelt niet alles aan mij. Onlangs hoorde ik via een ander dat hij ander werk heeft. Hij heeft hier helemaal n...
2 reacties
06-06-2015
Wij geloven thuis dat je bekeerd moet zijn om belijdenis te kunnen doen. Nu willen mijn vriend en ik binnen een jaar gaa...
geen reacties
05-06-2004
Kan iemand die met een geheim/leugen het graf in gaat toch door God behouden worden? Bijvoorbeeld wanneer deze zonde wel...
geen reacties
06-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering