Niet-ritmisch zingen

Ds. J. van het Goor / 3 reacties

19-03-2014, 14:56

Vraag

Wat is precies de reden dat veel behoudende kerken de psalmen niet-ritmisch zingen? De melodieën van de psalmen zijn bij mijn weten zo gemaakt, dat ze ritmisch gezongen moeten worden. Persoonlijk vind ik ritmisch zingen ook mooier. Is er misschien een bijbelse reden om niet-ritmisch te zingen i.p.v. ritmisch? Of heeft het alleen te maken met eerbied?

Antwoord

Beste vraagsteller!

Zoals je schrijft worden er in veel behoudende kerken de psalmen niet-ritmisch gezongen. Daar is niets mis mee; ze zijn ook op dit punt vasthoudend aan iets dat vroeger is veranderd van ritmisch naar niet-ritmisch. Omdat men het destijds, we hebben het over heeeel lang geleden (zestiende eeuw) moeilijk vond om lange en korte noten te zingen (er was zeer wellicht ook geen begeleiding van de gemeentezang), werd besloten om alle noten even lang te zingen. Met de berijming van 1773 werd opnieuw geprobeerd om het ritmisch zingen in te voeren en het zingen daarmee terug te brengen naar z’n oorspronkelijke opzet. Zelfs de berijming van Datheen was bedoeld om ritmisch te zingen!

Nu worden er allerlei redenen aangevoerd waarom men meent niet-ritmisch te moeten zingen, redenen die niet oorspronkelijk zijn. Men schuift het er dan op dat het een vrome manier van zingen zou zijn en dat je bij langzaam zingen beter de tekst tot je door kunt laten dringen. Ik waag dit te betwijfelen!! Er wordt in gemeenten soms op een zo traag tempo gezongen dat het niet meer eerbiedig is. Men zwelt dan op elke lettergreep aan en het zingen wordt soms eerder oneerbiedig ‘schreeuwen’.

Wil men vasthouden aan niet-ritmisch zingen, dan heeft elke gemeente daar het recht toe, maar men moet wel de goede argumenten gebruiken, zeker als men vasthoudend of behoudend wil zijn.

In de Bijbel kom je hierover geen enkel woord tegen. Zingen deed men heel anders en ik denk zeker wel ritmisch. Men zong de onberijmde tekst en als je die reciteert, dan doe je dat vanzelfsprekend ritmisch, zoals je ook ritmisch spreekt.

Ritmisch zingen is mooi, als men daarin goed begeleid wordt; in onze traditie meestal op orgel. De organist zal dan leiding moeten geven aan de gemeentezang. Het tempo waarin men zingt zal natuurlijk moeten zijn en dan kan het in een kleiner gezelschap ietwat vlugger dan in een samenkomst van een grote gemeente. In de gemeente die ik mag dienen wordt in alle kerkgebouwen ritmisch gezongen, maar het tempo ligt in het ene kerkgebouw anders dan in het andere, maar het is wel natuurlijk.

En wat mij persoonlijk betreft: Als er op een mooie manier ritmisch wordt gezongen verhoogt dat voor mij de vreugde van het zingen van de psalmen, die toch al zo mooi zijn. De gemeente moet wel de tijd nemen om het te leren, en wil men dat niet, dan moet men maar vasthouden aan het niet-oorspronkelijke. Als men er maar geen bijbels argument aan koppelt om het niet-ritmisch zingen te verdedigen, want dat is niet juist!

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Psalmenzingen
3 reacties
dkw
19-03-2014 / 16:01
Wat een mooi antwoord.
Inderdaad, niet ritmisch zingen heeft niets met behoudend te maken.
Hotel
19-03-2014 / 18:23
Een mooi detail is dat de Heere Jezus ook ritmisch zong.. :)
stn
24-03-2014 / 10:02
*deel reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>

Naar mijn persoonlijke mening zijn er inderdaad geen bijbelse redenen te bedenken om niet ritmisch te zingen, maar ook niet om dat wel te doen.

Jammer om van dit punt een discussie te maken op 'bewijslast' gebaseerd op persoonlijke voorkeur.
Laat iedereen gewoon lekker zingen zoals hij dat wil, en laten we vooral niet perse daar iets van willen vinden.

Terug in de tijd

Een aantal jaren geleden sprak God Zijn profetische Woord in mijn leven. Ik was ‘stapelverliefd’ en heb twee maanden met...
1 reactie
20-03-2020
In psalm 90 spreekt Mozes over de vergankelijkheid van het leven! In vers 10 zegt hij: "aangaande de dagen onzer jaren, ...
geen reacties
19-03-2003
Beste mevrouw Van Dijk, Laat ik beginnen mijn bewondering uit te spreken voor de manier waarop u in het leven staat!! U ...
geen reacties
19-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering