Oppepper voor duizenden christenen

Ds. A. Kot / geen reacties

22-11-2003, 00:00

Vraag

Ik ben hier op Refoweb net nieuw en heb dus even zitten bladeren tussen de vragen en kwam uit bij de vraag: Ik ga naar de EO-jongerendag, is dat een zonde?" Helaas beviel het antwoord me van geen kanten! Wat was de dominee enorm negatief ten opzichte van die dag. Je hoeft er niet van te houden, dat doe ik ook niet -het is niet mijn soort muziek- maar er zijn veel jongeren die die muziek geweldig vinden en wat is er nou mooier dan een keer met allemaal jongeren van jouw leeftijd, en dan ongeacht ras, uiterlijk of kerk, God te mogen dienen? Want staat niet ergens in de bijbel dat iedereen voor God gelijk is? Waarom dan nog zoeken naar verschillen? Niet iedereen houd van de wijze en muziek van psalmen (helemaal niet als ze op hele noten gezongen worden). Ik denk dat andere geestelijke liederen, juist de nummers die op de EO-jongerendag gezongen worden, een enorme oppepper zijn voor de duizenden christenen in Nederland. Je wordt nou eenmaal (hier in 't zuiden tenminste) raar aangekeken als je zegt dat je zondags twee keer naar de kerk gaat. En als je dan zo'n dag meemaakt, zie je dat het helemaal niet zo raar is, maar dat een enorme hoeveelheid andere jongeren dat ook doen. Hoe kun je nou zeggen dat het eren van God fout is? Tegenwoordig bid iedereen met de handen gevouwen en ogen dicht. Wil dat zeggen dan dat wij de wijze waarop de joden vroeger baden (handen omhoog gericht) fout is? Wat is dit voor een bekrompen gedachte als je denkt dat jij alleen op de juiste manier gelooft? Omdat je alleen maar psalmen zingt, dat alleen jij dan goed bezig bent? Natuurlijk zijn er in het verleden ook liederen geschreven waarbij de tekst niet altijd correct is en daarom vind ik ook wel dat daar kritisch naar gekeken moet worden! Maar dat betekent toch niet dat de rest van de geestelijke liederen dan alleen maar fout zijn, omdat ze niet in de bijbel staan? Waar staat in de bijbel dat alleen maar in die tijd de joden de gave hadden gekregen om een goed lied te schrijven? Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg mensen op deze wereld rondlopen die die gave nu ook hebben en het dus met eigentijdse woorden en eigentijdse muziek kunnen zeggen. Want er is tegenwoordig niemand meer die in de "psalmentaal" spreekt! Ik ben erg benieuwd naar uw reactie hierop!

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Je stelt een aantal vragen aan de orde die eigenlijk gevoed worden door de (in jouw ogen negatieve) reactie van een predikant op het verschijnsel EO-jongerendag. Ik wil proberen je hierin verder te helpen.

1. Laat ik allereerst heel kort en duidelijk zijn. Over de formulering van e.e.a. kan men van mening verschillen (ieder doet dat op eigen wijze) maar INHOUDELIJK (dus wat de kern van de zaak betreft) ben ik het hartelijk eens met de antwoorden die op de betreffende vragen werden gegeven. Ik zal daarom INHOUDELIJK niet opnieuw op deze vragen ingaan aangezien ik dan iets soortgelijks zou moeten antwoorden.

2. Je maakt duidelijk dat je een dergelijke negatieve kijk op de EO-jongerendag niet deelt. Je stelt daarbij verschillende vragen aan de orde waarop ik hierna zal ingaan. Maar eerst wil ik je een spiegel voorhouden. Je gaat niet in op de kern van de kritiek zoals die in de betreffende antwoorden is gegeven. Terwijl ik je wel aanraad om dat te doen. Wil je tot een positieve houding op de EO-jongerendagen kunnen komen zal deze kritiek eerst weerlegd moeten worden. Dat zal je hopelijk wel duidelijk zijn. Je kunt daar niet zomaar aan voorbijgaan.

3. Nu wat jouw verdere vragen betreft.

(a) Je stelt dat er niets mooiers is dan een keer met allemaal jongeren van jouw leeftijd, ongeacht ras, uiterlijk of kerk, God te mogen dienen en dat dit een enorme oppepper is voor de duizenden christenen in Nederland. Ik begrijp dat wel vanuit jouw eenzame positie in het zuiden van Nederland. Maar ik wil er een opmerking over maken. Ik ben bang dat wat jij houdt voor het dienen van God het in werkelijkheid NIET is. En verder ben ik bang dat velen van de duizenden christenen waarop jij het oog hebt het in werkelijkheid NIET zijn. Waarom ben ik daar bang voor? Omdat ik er erg bang voor ben dat de God die ons op de EO-jongerendag wordt voorgehouden niet de God van de Bijbel is; en dat het Godsbeeld wat daar uitgedragen is niet het Bijbelse beeld van God is; kortom -en dan zitten we weer midden in de kern van de antwoorden 508 en 527- dat een dergelijke godsdienst niet de Bijbelse godsdienst is. Hier ligt mijn diepste zorg.

(b) Je meent ook dat wij niet zo bekrompen moeten zijn om te denken dat alleen wij op de juiste manier geloven. Wat moet ik hierop nu antwoorden? De maatstaf is hier slechts het Woord van God. Of ons geloof komt overeen met wat Gods Woord ons leert of wij hebben in het geheel geen geloof. En dan ben ik inderdaad zo bekrompen om te denken dat alleen de Bijbelse weg tot de zaligheid de enige juiste is.

(c) Wat betreft je opmerking ten aanzien van de liederen wil ik slechts aangeven dat in de gereformeerde eredienst ervoor gekozen is om alleen de Bijbelse Psalmen te zingen. Hier ligt de gedachte aan ten grondslag dat alleen het beste goed genoeg is voor de dienst aan God. En de Psalmen heeft Hij Zelf gegeven. In de Psalmen gaat het dus niet om "joden die de gave hadden gekregen een goed lied te schijven" maar om de inspiratie ervan door de Heilige Geest Zelf. Dit voor wat betreft de eredienst. Dat wil natuurlijk niet zeggen -en je wijst daar zelf ook al op- dat er buiten de Psalmen geen goede geestelijke liederen zijn die van harte gezongen kunnen worden. Maar ook hier geldt: een geestelijk lied is alleen dan een goed geestelijk lied als zij in alles met Gods Woord overeenkomt.

Mijn vraag tenslotte aan jou is: Ben jij een waar christen? Weet jij persoonlijk van de vergeving van al jouw zonden door het allesreinigende bloed van Christus? Weet jij wat het geheim van genade is? Leef jij uit het wonder dat God naar zo'n arm en ellendig zondaar heeft omgezien? Wat ben je dan gelukkig. Maar zo niet: dan ben je nameloos ongelukkig. Zoek dan de Heere en leef!

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zie in mijn omgeving dat er regelmatig tegen kinderen gezegd wordt dat ze veel om een nieuw hartje moeten vragen. Maa...
geen reacties
23-11-2018
Is het Gods wil dat er bijvoorbeeld  een ongeluk gebeurt en er verongelukken mensen? Of is dat juist toeval dat dat net ...
geen reacties
22-11-2007
Ds. Tuinier, dank u wel dat u mijn vraag heeft beantwoord. Ik ben het helemaal eens met uw uitleg van de tekst. Ik denk ...
geen reacties
22-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering