Om aards geluk bidden

Ds. N. den Ouden / 1 reactie

13-02-2014, 12:33

Vraag

Pas hoorde ik in een preek dat wij eigenlijk niet kunnen bidden. Ik weet wel dat wij bidden moeten leren en dat mijn gebed steeds vol met zonde is. Maar nu kwam het er op neer dat wij alleen maar om dingen mogen bidden die Gods ons beveelt in Zijn Woord. En het onze Vader, het volmaakte gebed, werd toen als voorbeeld gesteld. Natuurlijk weet ik wel dat het allerbelangrijkste wat wij kunnen vragen een nieuw hart is en ook mogen wij om de eerste levensbehoeften vragen. Maar er wordt toch ook zo vaak gezegd dat wij met alles bij God mogen komen? Dat wij Hem alles voor mogen leggen? Nu zit ik in een lastig situatie. Ik heb heel goed contact met een jongen, we voelen veel voor elkaar. Maar door bepaalde omstandigheden hebben wij nog geen verkering. Ik heb het daar zelf best wel moeilijk mee. En elke avond bid ik voor hem en voor ons samen of God nog eens wegen zou willen openen die voor ons gesloten lijken. Als het Zijn wil is. Mag ik hier dan wel om vragen? Of vraag ik dan iets wat ik eigenlijk niet mag vragen? Het tweede waar ik dan erg mee worstel is; dat ik hier veel meer mee bezig ben dan dat ik met mijn zielenleven bezig zou moeten zijn. Ik weet dat ik God op de eerste plaats moet zetten en dat andere op de tweede plek. Maar dat is zo moeilijk! En ik probeer ook echt om dit te veranderen, maar elke keer val ik weer terug. Mag ik dan toch wel om aards geluk bidden?

Antwoord

Je vraag bevat eigenlijk een reeks aan vragen. Ik zal ze stuk voor stuk en kort en duidelijk proberen te beantwoorden.

1. Inderdaad kunnen we eigenlijk niet bidden. Het echte gebed is een gelovig gebed en wordt door de Heilige Geest gewerkt. Dat betekent niet dat we het daar maar op af moeten wachten. Laat er dan in het hart maar een gebed zijn om een gebed. De discipelen vroegen dat ook aan de Heere: Leer ons bidden. In de profetie van Zacharia (Hoofdstuk 12) belooft de Heere aan een zondig volk, de Geest der genade (!) en der gebeden. Daar mag je om bidden.

2. Inderdaad mogen we alleen om die dingen bidden die God ons beveelt in Zijn Woord. Het Onze Vader is daar een voorbeeld bij. We mogen bijvoorbeeld niet vragen om maar heel erg rijk te worden. Je mag ook niet vragen of degenen aan wie je een hekel zou hebben, maar veel tegenslag zou krijgen. In het Onze Vader krijgen we het nodige onderwijs in wat we wel en niet mogen vragen.

3. Vragen rond een mogelijke verkering mag je echt wel aan de Heere voorleggen. Dat past zeker binnen het raamwerk van het Onze Vader. De eerste bede vraagt dat ons hele leven gericht en zo geschikt mag worden, dat Gods Naam om ons niet gelasterd maar geprezen wordt.  Dat heeft toch ook alles met een mogelijk verkering te maken (“je hele leven”)? Uw koninkrijk kome: Bede om helemaal aan de Heere onderworpen te zijn (ook inzake de weg die Hij met je gaat, ook inzake verkering). Derde bede: U wil geschiede... Mag je dat ook niet betrekking hebben op verkering? Geef ons heden ons dagelijks brood... Heeft dat ook niet met verkering te maken? Dat je naar Gods zorg verlangt ook in deze belangrijke zaak? En vergeef ons onze schulden... Wie heeft er geen zonden te belijden op het gebied van het zevende gebod, al zou het alleen  nog maar over het gedachtenleven gaan? Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze... Nee, Gods Woord en Zijn leiding en regering gaan juist ook over aardse dingen, en welk zeker of zoiets belangrijks als verkering. Je kunt er niet beter, dan biddend mee bezig zijn.

4. Ja, God moet op de eerste plaats staan. Maar je moet de dingen niet van elkaar scheiden. God wil ook in jouw denken over verkering op de eerste plaats staan. Hij wil dat je in deze dingen met Hem rekent. En inderdaad: Het gaat ten diepste om een ander huwelijk, namelijk dat je bruid van Christus mag zijn. Dat gaat boven iedere aardse band uit. We moeten onze ziel niet vergeten. Juist als je het zelf ziet, maak er dan tijd voor vrij, om  Gods Woord te lezen; voor gebed, en om er met anderen over te spreken. Ook dit mag en moet een onderdeel van je gebed zijn: Dat je hart boven alles mag zoeken naar de dingen die Boven zijn.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

biddengeluk
1 reactie
juni
14-02-2014 / 21:33
ik doe van het antw. van de ds. niks af.

het valt mij vaak op.dat de mensen het onze Vader,bidden. Zelf geleerd,dathet O.V.alleen voor Gods Volk is. Zij mogen Vader zeggen.

een onbekeerde niet!
de Heere heeft het O.V. Zijn dicipelen geleerd.

natuurlijk kan alles met het hoofd geleerd worden,de hele Bijbel.als het moet.

maar het echte bidden van dit gebed,was altijd met schroom,door Gods Volk.
nooit door de onbekeerde mensen.
ik moest hier even aan denken,vragensteller. Vraag jij maar alles wat je wilt hoor aan de Heere.of het om een nw.hart is of schoenen,of wat dan ook!gewoon Doen!!

Terug in de tijd

Mijn ouders hebben mij nooit iets verteld over seks. Ik durf het ook niet te vragen. Ik ben van school thuis gehouden to...
2 reacties
14-02-2020
Ik dacht altijd dat als de Heere Jezus terug komt, er recht gedaan wordt over al het onrecht op deze aarde (zoals de vel...
geen reacties
13-02-2019
Een reactie op de vraag over de mevrouw die zich afvraagt hoe ze zich moet gedragen ten opzichte van haar zoon. Iemand z...
geen reacties
13-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering