Lesbisch en androgyn

Ds. A.A. Egas / geen reacties

03-02-2014, 15:45

Vraag

Ik ben lesbisch. Ik weet hoe daar in de kerken over het algemeen over wordt gedacht. Namelijk geen relatie aangaan, want een relatie met iemand van hetzelfde geslacht aangaan is niet goed in Gods ogen. Maar er staat toch ook in de Bijbel dat het eten van varkensvlees een gruwel in Gods ogen is? Mensen eten toch nu ook varkensvlees? Zijn die mensen dan ook slecht? En ik voel me ook nog androgyn. Dat houdt in dat ik me, ook al ben ik een meisje, me soms bijna meer een jongen voel en me dus ook zo kleed en gedraag. Is dat dan ook slecht? Want God zegt ook in de Bijbel dat je als vrouw geen kleding van een man mag dragen. En veel christenen zeggen dat God je óf man, óf als vrouw schept en niet er ergens tussen in. Hoe moet ik hier mee omgaan?

Antwoord

Beste vriendin,

Wat heb jij veel af te worstelen in je leven. Wanneer ik zo je vraag lees, voel ik dat je het niet gemakkelijk hebt met al die zaken die je noemt. Ik vind het dan ook niet gemakkelijk om daar een helder en duidelijk antwoord op te geven. Maar ik wil je wel proberen te helpen en samen te luisteren naar de Heilige Schrift, die toch in ons beider leven gezaghebbend moet zijn bij al onze vragen.

Terecht schrijf je dat de Heere het samen wonen in een lesbische relatie niet goedkeurt. Dat betekent voor jou een heel kruis in je leven. Want je verlangt naar een andere vrouw en wilt met haar samenleven en je liefde delen. Maar zo heeft de Heere ons niet geschapen. Het geeft heel veel strijd om te leren aanvaarden dat dit alles komt door de zondeval. Toen is alles mis gegaan en is pijn, verdriet en eenzaamheid in de wereld gekomen. De gevolgen daarvan voel jij ook in je leven. Niemand weet hoe zwaar dat is, dan alleen mensen die het zelf ervaren. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Daarom hoop ik van harte dat de Heere in de gebrokenheid van het leven je kracht wil geven om de weg van Gods Woord te gaan.

Inderdaad is het zo dat in het OT het eten van varkensvlees verboden was omdat een varken een onrein dier was. Het volk Israël moest door al deze bepalingen leren wat rein en onrein was. Om zo ook te leren dat ze zelf onrein waren en gereinigd moesten worden van hun zonden. Daar sprak ook het bloed van het bokje van dat gesprenkeld werd op het verzoendeksel. Al die bepalingen in het OT wezen heen naar de komst van Christus en met Zijn komst zijn ze dan ook in vervulling gegaan. Daarom hoeven we die wetten nu ook niet meer te houden. Zo brengen we geen offers meer en laten we ook onze jongetjes niet meer besnijden. Maar als het gaat over homoseksualiteit, dan zie je dat dit niet alleen verboden wordt in het OT, maar dat Paulus die bepalingen herhaalt in het NT. Je kunt dat dus niet met elkaar vergelijken omdat ze een heel andere achtergrond en inhoud hebben.

Bij je lesbische gevoelen komen ook nog eens de gevoelens dat je je bij tijden een man voelt en je zo ook wilt kleden. Wat moet dat allemaal heel verwarrend voor je zijn. Inderdaad heeft de Heere ons als man of vrouw geschapen. Maar zoals ik al schreef is er door de zondeval zoveel stuk gegaan. Zo worden verschillende mensen met een handicap geboren, je kunt denken aan baby’s met een open ruggetje of een hartkwaal. Dat laat ons de gebrokenheid van dit aardse leven zien. Maar die gevolgen van de zondeval kunnen ook doordringen in bijvoorbeeld de huwelijken, wanneer mannen ontrouw zijn en overspel plegen. Overal  wordt de pijn gevoeld van het verlaten van God door Adam en Eva.  Zo krijg jij ook daarmee op een hele ingrijpende manier te maken.

Daar is maar een weg en dat is dat we met al die pijn, gebrokenheid en eenzaamheid terugkeren tot de Heere, Die we verlaten hebben. Om Hem te vragen of Hij wil helen wat wij niet kunnen. Of Hij ons een hart wil geven, dat leven mag tot Zijn eer. Een leven waarin we strijden tegen zondige gevoelens en verlangens, maar waarin we mogen weten dat Hij ons kracht geeft. Zoals Paulus zegt: “Ik vermag alle dingen, door Christus Die mij kracht geeft. Paulus had in zijn leven ook te maken met een “doorn in zijn vlees”, hij noemt het zelfs “namelijk een engel des satans, die hem met vuisten sloeg”. Hij heeft de Heere driemaal ernstig gebeden om er van verlost te worden. Maar de Heere deed het niet. Maar Hij gaf hem wel Zijn genade om het te kunnen dragen. Paulus moest zo leren “Mijn genade is u genoeg”. Wat kan ik je anders toe bidden, dan dat jij ook die genade mag kennen en zo je kruis achter Christus dragen mag, ziende op Hem.

Dat wens ik je van harte toe,
je vriend ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geaardheidlesbischtransgender
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees zo nu en dan deze website door, met name de vragenrubriek. Ik verbaas me zeer en ben ook erg verdrietig als ik s...
geen reacties
03-02-2007
Mijn vriend heeft last van aanvallen van de duivel. Deze kwellingen gaan over mij, dat ik met andere mannen vreemd zou g...
geen reacties
03-02-2015
Ik heb eerder een vraag gesteld. Naar de politie en aangifte doen, daar beslis ik niet over. Daar is men al mee bezig va...
2 reacties
03-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering