Tweestrijdig gevoel in geloof

Ds. J.L. de Jong / 8 reacties

03-12-2013, 15:05

Vraag

Ik worstel al een tijd met een tweestrijdig gevoel in mijn geloof. Ik ben altijd opgevoed met de gedachte dat je een kind van God bent als je gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Nu heb ik onlangs het gevoel gehad 'bekeerd' te zijn. Ik ben constant met God bezig, mijn leven is radicaal veranderd, zonder enige moeite heb ik dingen van mijn oude leven los kunnen laten. Ik zie dit dan ook als een geschenk van God en niet iets wat ik zelf doe. Volgens veel mensen in mijn omgeving is dit genoeg. Je vertrouwen en vaste geloof en het besef van je zonden. Maar nu ben ik dus ook de Bijbel gaan lezen en daar lees ik regelmatig (weet niet meer precies wat er letterlijk staat) dat je heilig moet gaan leven; keer je zonden de rug toe/volg het heilige pad/ aardse zaken horen niet bij een leven van Jezus, enz. Ik heb dus het gevoel dat het nog een stap verder gaat; je moet dus proberen om alle zonden en aardse zaken los te laten. Maar gelijk denk ik: dat lukt toch niemand? Niemand is zonder zonden, niemand is heilig. Het brengt dus bij mij veel onrust en verwarring. En dat wil ik juist ook weer niet. De dingen waar ik bijvoorbeeld aan denk is roken, ruzie maken, enz. Ik maak mezelf er schuldig aan, maar in mijn omgeving zijn ook veel christenen die roken, naar de kroeg gaan, zomaar met iemand naar bed, anderen kwetsen. En ondanks dat hebben ze toch het volle vertrouwen dat ze een kind van God zijn. Het is een beetje een warrig verhaal misschien. Maar ik vind het erg lastig en kan er ook niet echt met iemand over praten. Heb soms het gevoel dat mensen vinden dat ik doorsla met mijn pogingen om zo goed mogelijk Jezus’ weg te volgen.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Mag ik je vraag als volgt samenvatten: "Aangezien het bekeerd zijn een geschenk van God is voor mij, en het kind van God zijn een gift uitgenade, moet ik dan ook nog in de praktijk zonden als, zomaar met iemand naar bed gaan, anderen kwetsen, roken, ruzie enz. laten?"
 
Wanneer je de vraag zo stelt, lijkt hij verdacht veel op vraag 86 (zondag 32) van de catechismus. Ik denk dat je het antwoord op die vraag (HC zondag 32, vrg. 86) eens goed tot je door moet laten dringen. Wanneer we echt bekeerd zijn (dat is niet alleen maar een gevoel) dan gaat Christus door Zijn heilige Geest in ons aan het werk en vernieuwt Hij ons tot Zijn evenbeeld.  Om met heel ons leven God dankbaar te zijn voor Zijn weldaden. Om Hem te prijzen met woorden en daden. Om vervolgens ook uit de vruchten van het geloof, die we tot verwondering bij onszelf mogen opmerken, zekerheid te ontvangen. En tenslotte om door onze levenswandel anderen voor Christus te winnen. Dat alles door het werk van de Heilige Geest in ons.
 
Natuurlijk blijven we zondaar en kennen zelfs de allerheiligsten slechts een klein begin van de gehoorzaamheid (antw. 114, zondag 44), maar dan wel zo dat we met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige maar naar al de geboden van God beginnen te leven.
 
Kortom, ik heb niet echt het idee dat je doorslaat. Wees eens eerlijk voor jezelf en anderen. Hoe kan het bestaan dat je zomaar met iemand naar bed gaat wanneer volgens de Bijbel het lichaam een tempel van de heilige Geest is? Het volgen van Jezus vraagt ook dat we ons eigen genot (wat helemaal geen genot is) leren kruisigen. Wees gericht op de genade van Christus, op het kruis van Golgotha. Wie bij het kruis van Golgotha bekeerd wordt, zal met vallen en opstaan bij de zonde vandaan willen vluchten. Dat is een strijd -jawel- maar toch ook een heerlijke strijd voor wie voortdurend ziet op Jezus, die het volbracht heeft. Het kind van God zijn is een geschenk wat we in de weg van geloof en bekering mogen ontvangen. Die bekering wordt dan zichtbaar in een leven waar Christus gaat regeren. Wanneer ik lees wat je schrijft, vind ik wel een groot verschil tussen roken en zomaar met iemand naar bed gaan. Maar je hebt gelijk, wanneer Christus de regie heeft in ons leven, moeten we ook ons pakje shag leren kruisigen.
 
Sterkte in de strijd! Houd de gekruisigde in het oog, weet wat de zonde Hem gekost heeft, volg Hem!
 
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofsstrijdheiliging
8 reacties
Ruben92
03-12-2013 / 15:43
Aan de vraagsteller: ik heb hier ook heel lang mee geworsteld en ik kan je heel wat vertellen hierover , je mag me mailen als je dat wilt, voel je niet verplicht maar het kan en mag altijd! Draumurart@yahoo.no (.no ja dat is correct)

Gods zegen
Daniel
03-12-2013 / 17:06
citaat: 'Het volgen van Jezus vraagt ook dat we ons eigen genot (wat helemaal geen genot is) leren kruisigen'.

De vraag van vraagsteller begrijp ik wel, maar bovenstaand citaat van de dominee niet zo goed.
Dus wij mogen niet meer genieten van het genot van seks met de wettige echtgenoot of echtgenote?
Dat doe ik niet alleen voor mijn vrouw, ik heb dan veel eigen genot.

Soms vind ik geloven zo moeilijk, net als vraagsteller.
Maar we zullen doorgaan, doorgaan op de smalle weg.
emaildfj1atgmailpuntcom
03-12-2013 / 18:00
Hallo Vraagsteller,

Je schrijft "warrig verhaal" maar ik vind het geen warrig verhaal. De bijbel heeft een heel radicale boodschap.
Heb. 12: 14 ... leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Mat. 7: 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Wie een christen wil zijn moet en kan met Gods hulp een heilig leven leiden. God wil ons helemaal hebben en wil niet dat wij 2 Heeren dienen. Helaas denken veel mensen dat ze christenen zijn maar leven niet volgens de wil van God. Roken is een goed voorbeeld. Als je rookt kies je dagelijks zo vaak tegen God. Je moet een aansteker kopen, cigaretten kopen en er elke keer weer 1 aansteken en oproken. Als je op die manier constant bewust tegen de wil van God handelt, dan kun je Gods vriend en kind niet zijn. God wil wel vergeven als wij struikelen, maar hij kan niet vergeven als wij hem en zijn geboden bewust verachten.

Mat. 7: 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Deze mensen hadden wel veel gedaan in Jezus naam, maar toch niet werkelijk voor hem geleefd. Zij hielden de zonden vast.
Zolang wij de zonden in de wereld en God willen liefhebben horen we nog niet bij God:
Jak. 4: 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

1 Joh 2: 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Ik heb ervaren dat als je met God wilt leven, dat je dan een grote stap moet zetten (zie de rijke jongeling in Markus 10). Als je met 1 been in de zonden van de wereld blijft en met 1 been bij God, dan wordt je steeds weer in de wereld teruggetrokken. God wil helpen een nieuw leven te leven.
Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
Schrijf gerust.
Daniel
03-12-2013 / 18:46
@emaildfj1atgmailpuntcom...geweldige reactie, je weet het beter dan de dominee, leer jij ervoor?
Maar ik vind het wel een beetje van 'ik weet het zo goed', twijfelen is niet toegestaan....
jsml
03-12-2013 / 21:41
1 Johannes 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
levensbron
04-12-2013 / 02:33
oeps vragensteller, kijk eens kritisch naar je zelf.

Ik denk dat je zelf het antwoord wel kan invullen., als je de Bijbel een beetje kent.

Een paar woorden; naar bed gaan met elkaar? kroegen bezoeken? roken? (lichaam bederven)

Ik zou mij echt zo geen Christen durven noemen.

Je Moet inderdaad heilig zijn, maar dan wel IN Christus.
Je Moet rechtvaardig zijn, maar dan wel IN Christus.

Zoals Ds de Jong het zegt, houdt de gekruisigde Christus voor het oog.
Voor jou en mij moest Hij daar staan.

Mooi stukje Ds email....je meent het ECHT zo goed met een ander he.
Omdat je de Heere lief hebt, raakt het je.
M n complimenten hoor

Vragensteller, zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem vandaag nog aan.
Belijd je zonden voor Hem.

Gods zegen toegewenst.
juni
04-12-2013 / 05:58
vragensteller,een ontdekking voor mij, die eigenlijk overal van geniet,zoals mn kop koffie.

en die oliebol; zag er zo lekker uit.....

wat ervaar ik bij mezelf veel begeerte......ik zie overal wat in

ik kan genieten van een glansende regendrup.
er zijn eigenlijk maar twee wegen
op de gekruisde zien,dat is je alles,heb je verder nergens meer behoefte aan.[gelukkige die dit heeft]

voor mij echt onmogelijk om op dat smalle paadje te komen,van ontdekking,ontgronding,ontlediging,kruisen...
eigenlijk wil ik van allebei...
alle respect voor u vragensteller
John61
04-12-2013 / 08:15
Vraagsteller, het is natuurlijk prima dat je Jezus in alles wilt volgen. Tegelijkertijd besef je dat je dat nooit 100% waar kunt maken. Dat is maar goed ook denk ik dan. Want als je dat wel kon, had je Jezus niet meer nodig en kon je zelf "schuldloos" voor God komen te staan. Het feit dat je dus nooit 100% Jezus in alles kunt volgen maakt dat je van hem afhankelijk blijft. Gelukkig maar. En laat het oordelen over anderen (roken, etc.) maar aan de Heere over, dat is niet aan ons.

Terug in de tijd

In Openbaring 20:4 wordt gesproken over hen die zullen regeren als koningen met Christus. Over wie wordt hier gesproken ...
geen reacties
03-12-2005
(1) Mag je de eed afleggen? Christus zegt toch dat we niet mogen zweren? Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. (2): Ik ...
geen reacties
03-12-2005
Als gelukkig getrouwde vrouw en ouder, zou ik graag thuiswerk willen doen voor een christelijke organisatie, zodat ik en...
geen reacties
03-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering