Film over Noach

G. Slurink / 4 reacties

26-11-2013, 15:53

Vraag

Op 17 april gaat een film over het leven van Noach (en dan vooral de periode rond de bouw van de Ark en de Zondvloed) in premiere. Hoe moet je als christen tegen een dergelijke verfilming van de Bijbel aankijken? Enerzijds heb ik het idee dat de Bijbelgetrouwheid niet heel hoog is (hoewel de reuzen ook in de Bijbel genoemd worden). Anderzijds kan het natuurlijk een prachtige aandachtstrekker zijn om de Bijbel te gaan lezen. Ik overweeg om een aantal niet christelijke personen uit te nodigen voor een avond bij deze film, om daar vervolgens over te kunnen napraten. Is dat verstandig?

Antwoord

Een film van Darren Aronofsky met Russell Crowe als Noach en Anthony Hopkins als Methusalach . Daarbij nog Emma Watson voor het vrouwelijk schoon als de geadopteerde dochter van Noach (ik wist niet dat Noach een geadopteerde dochter had). Gooi daar flink wat visuele effecten en drama bij waar Hollywood goed in is. Met een budget van minimaal 135 miljoen dollar belooft dat een waar spektakel te worden.

Arafonsky (schrijver en director) vertelt: "Noach was de eerste milieuactivist. De eerste persoon die wijngaarden plante, wijn dronk en dronken werd. Ik was verbijsterd toen ik besefte hoe smerig sommige van die Bijbelverhalen zijn. Ze zijn op geen enkele wijze PG-rated (waarbij toezicht van ouders nodig is). Ze gaan allemaal over slapen met je broer en een zus die je een kind geeft dat je niet kent. Dat soort dingen worden gecensureerd tijdens onze religieuze opvoeding."
 
Bovenstaand citaat geeft een indruk hoe de schrijver van de film tegen de Bijbel aankijkt. Het thema dat de film krijgt is volgens een “milieu-apocalyps.” Visioenen, rampen en gigantische zesarmige engelen krijgen daarin een prominente rol.

Arafonsky heeft eerst een storyline in stripvorm vervaardigd voor de film. De beschrijving hiervan -door uitgever Lombard- luidt: “Zijn naam is Noach. Ver van het stereotype van een patriarch naar het karakter van de Bijbel, ziet hij eruit als een krijger. Hij ziet eruit als een Mad Max uit de donkere eeuwen. In de wereld van Noach heeft medelijden geen plaats. Met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in een in een dor en vijandig land, geplaagd door ernstige droogte. Een wereld gekenmerkt door geweld en barbarij, overgeleverd aan de wreedheid van de clans die overleven door oorlog te voeren en wreedheid toe te passen. Maar Noach is niet zoals de anderen. Hij is een vechter, maar ook een genezer. Hij is onderworpen aan visioenen die het dreigende einde van de aarde aankondigen, verzwolgen door de golven van een eindeloze stortvloed. Noach moet dit zijn medemensen te vertellen. Als de mens wil overleven, moet hij het leed op de planeet stoppen en de wereld behandelen met barmhartigheid. Maar niemand luistert. De tiran Akkad (in de film krijgt hij de naam Tubal Kain als ik het goed heb, GS), die Noach bezoekt in de stad van Bal-llim, achtervolgt hem en zorgt er voor dat hij moet vluchten. Na overleg met zijn grootvader Methusalach besluit Noach de verschrikkelijke Giganten te verzamelen om de taak te vervullen die de Schepper aan hem heeft toevertrouwd..."

De film is nog niet verschenen, dus in hoeverre de film er ook zo zal uitzien is nog een open vraag, maar gebaseerd op beschrijvingen van mensen die het script hebben gelezen lijkt het daar wel op te gaan lijken. Het ziet er naar uit dat Arafonsky er een fantasieverhaal van gaat maken, gebruik makend van elementen uit de bijbelse geschiedenis. Dit is typisch. Zelfs in films die meer bijbelgetrouw proberen te zijn is dat vaak het geval. Ook al worden uiterlijke beschrijvingen in enige mate nagevolgd, de hoofdzaken waar het om gaat raken op de achtergrond en worden vervangen door andere. De kerninhoud van de boodschap wordt vervangen. Pas op dat je niet wordt meegesleept in het soort denken dat in dergelijke films (vaak impliciet) wordt verkondigd!

Het bijbelse verhaal is een ander verhaal. De wereld was verdorven. Noach was niet beter, maar vond genade in Gods ogen, omdat hij met God rekening hield (en niet –zoals ik in een trailer hoorde zeggen- “om de onschuldigen te behouden”). Gods oordeel kwam over deze verdorvenheid, maar Gods ontferming was niet ver weg. God gaf Noach de opdracht de ark te bouwen naar Zijn aanwijzingen, om Noach en zijn gezin te behouden met alle diersoorten die op aarde zijn, om een nieuw begin te maken. Het oordeel kwam niet gelijk. God had de wereld onmiddellijk kunnen vernietigen en Noach kunnen behouden. Maar de mensen kregen ruimschoots de tijd tot bekering. Gods genade gold ook nog voor hen, vele jaren, totdat de ark dicht ging en het oordeel zou worden voltrokken. Noach moest ook wandelen en handelen uit geloof, lange tijd. Zoals staat in Hebr 11:7: “Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin.” En daarbij: “Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.” 

Onze wereld is niet veel anders. Ik denk niet dat de mensheid in onze eeuw minder verdorven is dan toen. De mensen stelen en bedriegen op hun eigen manier en zoeken hun eigen voordeel boven dat van een ander en houden amper of geen rekening met God. Jij en ik zijn niet zo heel veel anders. We zien er misschien niet uit als een barbaar, in ons hart zijn we niet altijd zoveel anders.  Ook over deze wereld komt een oordeel, maar dan niet met water maar met vuur (2 Petr 3:6-7). Maar er is ook een Ark, die tweeduizend jaar geleden voor jou en mij de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. Zijn naam is Jezus Christus. In Hem zijn we veilig voor het komend oordeel zoals Noach veilig was in de ark van hout. Aan Jezus kunnen we ons vastklampen in geloof en hebben we een zekere toekomst op de nieuwe aarde die komen zal, waar Hij zal heersen, en waar we verlost zullen zijn van het kwaad in onszelf en buiten onszelf.

Het belangrijkste wat we kunnen leren uit de geschiedenis van Noach staat bijvoorbeeld in Matt 24: 37-44: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen."

Het is prima dat je probeert ongelovigen te vertellen van het komend oordeel en van de redding in Christus. Het middel film of video op zich kan daarbij mijns inziens prima helpen. Mijn bekeringsproces werd ingezet doordat ik door een aantal christenen werd uitgenodigd voor het kijken van de tv serie “Hoe zullen wij dan leven” (How should we then live) van Francis Schaeffer. Niet dat deze serie mij tot bekering bracht, maar het was wel een middel waardoor God in mij ging werken en ik tot nadenken werd gedwongen.

Of deze Noach-film nu zo geschikt is betwijfel ik. Ik hoop dat er ten minste iets overeind blijft staan van de realiteit van het oordeel. Wat zal ontbreken in de film is Gods genade. Vermoedelijk zal Noach in de film het zelf verdiend hebben en het waard zijn te worden gered. Hij zal vermoedelijk een beter mens zijn, de held van het verhaal, de goede, in tegenstelling tot de kwaden die worden vernietigd. Maar de bijbelse boodschap is dat wij het geen van allen redding verdienen, maar desondanks uit Gods genade redding aangeboden krijgen door de Heere Jezus.

Als je de film kijkt met anderen en er over napraat hoop ik dat dat je iets van deze dingen naar voren kunt brengen.

Hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

filmsNoach
4 reacties
bakkertjemaart
26-11-2013 / 23:28
Het is in ieder geval niet de bedoeling geweest van de makers van de film om het Woord te verspreiden. Als er dus op één of andere manier onderwijs uit deze verfilming te halen is, is dat in principe hetzelfde als aan een iemand vragen die niet geloofd, maar wel de verhalen kent, hoe je bekeerd word. En anderzijds, de Bijbel spreekt over het verkondigen van het Woord door de prediking, niet door een film waar enkel en alleen een Hollywoord/winst bedoeling is of hoe je het noemen wilt. En ook al is zo'n film dan makkelijker te begrijpen voor je vrienden, we moeten niet naar onze eigen logica denken maar die van de Heilige Geest. En ik geloof niet dat Gods Geest onderwijst uit zo'n verfilming.
Gouwenaar
27-11-2013 / 09:28
Mooie en goed onderbouwde reactie van Gerard Slurink.
Toch één klein kanttekeningetje:
Na het uitkomen van het eerste deel van de verfilming van de "The Lord of the Rings"-trilogie stonden de boeken van Tolkien maandenlang hoog in de boekverkooplijsten. Veel mensen hebben ze ook gelezen.

Wellicht dat een spectaculaire verfilming mensen toch ook een Bijbel laat aanschaffen, en deze lezen.
Natuurlijk is een dergelijke film geen evangelisatiemiddel, maar toch kan het een eyeopener zijn!
juni
29-11-2013 / 19:58
vragensteller!

om de Bijbel zo te gebruiken,moet toch een oordeel op volgen?


ach,zoek u ziel toch als een buit uit te dragen,ga toch niet onder een film zitten,daar kan je God toch niet ontmoeten?

ach, neem uw vrienden maar mee naar de kerk,wie weet wat de Heere nog doet.
bakkertjemaart
30-11-2013 / 00:25
@Gouwenaar

Dat is natuurlijk de manier hoe wij snel denken, klinkt namelijk heel logies wat je zegt. Maar God werkt toch niet door iets wat door Zijn geboden word verboden?! Ja inderdaad, veel mensen zullen het verhaal uit de bijbel gaan kennen, en er misschien ook één kopen. Maar het ware geloof word toch geschonken door Zijn Geest. En ik blijf geloven dat de Heilige Geest niet door zo'n film werkt.

Terug in de tijd

Mijn vriend heeft -als wij samen zijn en nadat hij een aantal keren een erectie heeft gehad- pijn in het vlies rondom zi...
geen reacties
26-11-2012
De laatste zes geboden worden  heel vaak getypeerd als liefde tot de naaste. Maar ik denk zelf dat God deze laatste zes ...
geen reacties
26-11-2007
In Prediker 11 vers 5 staat: “Zoals u niet weet, welke de weg van de wind is of hoedanig de beenderen zijn in de buik va...
19 reacties
27-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering