Meerdere malen trouwen

Ds. D. van der Zwaag / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Mag je meerdere malen trouwen? Bijvoorbeeld als je man of vrouw overlijd of als je gescheiden bent. In de bijbel komt het zelfs voor dat mannen meerdere vrouwen tegelijk hebben, zelfs bij kinderen van de Heere. En volgens mij wordt het in het Nieuwe Testament ook niet expliciet verboden. Hoe zit dat eigenlijk?

Antwoord

Toen ik je vraag nog eens overlas, viel het me op dat je eigenlijk twee vragen stelt. De eerste betreft het opnieuw trouwen na overlijden van de echtgeno(o)t(e) of na echtscheiding. De tweede gaat over het trouwen met meer dan één vrouw, ook wel polygamie genoemd.

Laat ik beginnen met een poging te wagen je eerste vraag te beantwoorden. Wanneer je man of vrouw is overleden, mag je hertrouwen. Maar hoe zit dat na echtscheiding? Het antwoord daarop hangt weer af van de vraag waarom men tot echtscheiding is overgegaan. Is dat omdat de echtgeno(o)t(e) een relatie aanging met een ander? Dat wordt overspel genoemd en is een legitieme reden voor echtscheiding. Dat wil zeggen: in zo'n geval mag de benadeelde tot scheiding besluiten, maar hoeft dat niet te doen. Een andere legitieme reden tot echtscheiding is wanneer de echtgeno(o)t(e) weggaat zonder dat er een ander in het spel is. In de bijbelse tijd kwam het nogal eens voor dat bijvoorbeeld een vrouw christen werd. Dat bracht heel wat verandering teweeg in het gezin. Als haar man ongelovig bleef en na verloop van tijd niet meer met zijn vrouw wilde samenleven, mocht zo'n vrouw scheiden. Concluderend zijn overspel en kwaadwillige verlating twee legitieme redenen voor echtscheiding. Wanneer een man of vrouw zogenoemd schuldloos gescheiden is, staat de weg open naar een nieuw huwelijk dat ook weer kerkelijk bevestigd kan worden. Bestaat er grond om te twijfelen aan het bovenstaande, dan zal een kerkenraad er meestal niet toe overgaan om een kerkelijke bevestiging toe te staan.

Dan je tweede vraag. Mag iemand met meer vrouwen tegelijk trouwen? Inderdaad zie je in het Oude Testament dat dit plaatsvond. Denk maar aan de aartsvaders zoals Abraham en Jakob. Je zou kunnen zeggen dat God het een tijdlang heeft toegestaan. Maar Zijn bedoeling met het huwelijk was een andere. Aan Adam gaf Hij alleen Eva en niemand meer. In het Nieuwe Testament is de lijn ook duidelijk. Als er bijvoorbeeld in de brief aan Timotheus voorschriften voor ambtsdragers klinken, dan is één daarvan dat hij de man van één vrouw moet zijn. Polygamie is dus niet aanvaardbaar.

Ds. D. van der Zwaag

Ds. D. van der Zwaag

 • Geboortedatum:
  08-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Siegerswoude-De Wilp
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hertrouwenpolygamie
geen reacties

Terug in de tijd

Ik werk in de horeca. Mijn werkgever heeft er geen problemen mee dat ik op zondag niet werk. Maar ik moet wel veel dinge...
2 reacties
25-08-2017
Al een lange tijd worstel ik met mijn zelfbeeld en gewicht. Sinds ik Jezus heb mogen leren kennen, mag ik ziende op Hem ...
1 reactie
25-08-2018
In een gesprek met een moslim werd mij de vraag gesteld over Simson. We hadden gesproken over het geweld dat onder de vl...
27 reacties
25-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering