Aangevallen door ongeloof

Ds. M.W. Muilwijk / 1 reactie

23-10-2013, 15:17

Vraag

Hoe moet ik bidden? Hoe moet ik de Bijbel lezen? Ik bid al zolang om geloof, omdat ik heel erg door ongeloof word aangevallen, maar er verandert al jaren niks. Ik ben de strijd eigenlijk moe en wil het opgeven. Waarom nog langer tobben, dan maar liever lang leve de lol. Er staat toch in de Bijbel: bid en u zal gegeven worden? Bid ik dan verkeerd? Krijg ik het daarom niet? Ik weet ook niet hoe ik de Bijbel moet lezen. Al die dingen die daarin staan, zijn toch tegen die mensen gezegd? Als ik iets tegen mijn ene buurman zeg, geldt dat toch niet voor mijn andere buurman?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
In de eerste plaats excuses dat het beantwoorden zolang heeft geduurd. Maar de vraag bereikte mij midden in de verhuizing van Katwijk naar Spijk en daar mocht ik gelijk het winterwerk aanvangen. Vandaar dat het antwoord op deze vraag is blijven liggen.
 
Ik zou als antwoord op je vragen een aantal vragen terug willen stellen. En deze vragen zijn niet bedoeld als aanklacht, maar ter zelfonderzoek van mijzelf en ook van jou.
 
Als eerste ten aanzien van het Bijbellezen. Is de Bijbel van alle tijden en geldt de Bijbel voor alle tijden? Of kan alleen Abraham de gedeelten van Abraham op zichzelf toepassen? Kan alleen de gemeente van Rome de brief van Rome op zichzelf toepassen? Geldt de belofte aan Adam en Eva in Gen. 3:15 alleen voor Adam en Eva? Wanneer dat zo is, dan is 2 Tim. 3:16 niet waar (of zou die tekst alleen voor Timotheüs gelden en voor niemand anders in de gehele wereldgeschiedenis?). Iedere lezer van het Woord van God mag de Bijbel voor zichzelf lezen. Dat Woord richt zich tot iedere lezer. Dat komt omdat God niet liegt en Gods Woord van een totaal andere orde is dan een mensenwoord; het Woord van God is volkomen vast en volkomen betrouwbaar.
 
Inderdaad kunnen er dan gedeelten zijn die overduidelijk niet voor iedereen geldt: een belofte die heel duidelijk voor Israël geldt, kunnen we niet zomaar direct op onszelf toepassen. Een bestraffing die heel duidelijk een specifiek adres heeft, hoeven we ook niet direct op onszelf toe te passen. Maar zelfs daarin zit een boodschap; het is namelijk een Woord van de belovende God en de bestraffende God en dat moet ons dan brengen aan Zijn voeten in de weg van zelfonderzoek en geloof.
 
Over het geloof en bidden gaat het tweede deel van je vraag. Je bidt om geloof; bid je ook in geloof? Geloven is namelijk vluchten tot God en jezelf, met alles wat aan en in je is helemaal overgeven in de handen van Heere; niets van jezelf en alles van de Heere. Hij heeft het dan helemaal voor het zeggen. De discipelen hebben in Luk. 11:1 ook de vraag hoe te bidden. En Jezus antwoord in vers 2-13. Dat gebed begint met de eer van de Heere; heb je die in je bidden op het oog? Of gaat het erom dat de Heere moet doen wat jij wilt en wat jij wilt hebben? Scherpe vraag, maar bidden is niet vragen aan de Heere wat wij willen, maar vragen om datgene wat wij nodig hebben om Zijn wil te doen.
 
Waarom vind je het erg dat de Heere volgens jou je gebed niet verhoort of verhoord heeft? Ik schrik van een zin in je vraag: “Ik ben de strijd eigenlijk moe en wil het opgeven. Waarom nog langer tobben, dan maar liever lang leve de lol.” De Heere Jezus zegt dat wij altijd bidden moeten en niet vertragen (Luk. 18:1). Dat zegt Hij om ons afhankelijk van Hem te houden. Wil je in geloof tot Hem vluchten om afhankelijk van Hem te zijn? Of wil je geloof hebben om dan weer verder te kunnen leven in onafhankelijkheid van Hem? Scherpe vraag, die ik mijzelf ook steeds weer moet voorhouden.

Maar zou het niet terecht zijn, wanneer de Heere ons niet zou verhoren? Zou je liever “lang leve de lol hebben” en dus los van God en dus goddeloos (= zonder God) leven dan biddend en afhankelijk van de Heere en daarom levend tot Zijn eer? Want in een biddend en afhankelijk leven krijgt God de eer in het leven van een zondaar!
 
“Tot wie zouden wij heengaan; Gij hebt de woorden van het eeuwige leven…”; is jouw (en mijn) bidden zo? Dat is vluchten in geloof, in vertrouwen dat Hij op Zijn tijd en wijze zal geven wat Hij nodig vindt dat wij moeten hebben om Hem te eren in ons aardse leven. Bidden om geloof, omdat je anders niet meer verder kunt in het leven is reeds geloof; “Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp” (Mrk. 9:24). Dat is gelovig vluchten tot Christus; dat is gelovig bidden.
 
Als je een ernstige ziekte hebt en je weet wie je zou kunnen genezen, dan smeek je toch degene die je genezen kan, om je ook te genezen?! Geestelijk zijn wij ernstig ziek; wanneer je werkelijk door het geloof van deze ernstige ziekte voor eeuwig gereinigd wilt worden, dan blijkt jouw geloof in de Heere Jezus in de mate van aanhouden! Daarom zou ik willen zeggen je moet niet bidden om geloof, maar bidden in geloof om vermeerdering van het geloof en om hulp in het ongeloof en in het lezen van de Bijbel.
 
Ik hoop dat ik je zo wat heb geholpen in je vraag.
 
Hartelijke groet en zegen,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

biddenongeloof
1 reactie
Nochthans
27-10-2013 / 13:09
Beste Vrager,
God wil dat je je bekeerd, Hij wil dat je Hem nodig hebt voor je zonden. Hij wil dat je ze belijd, bij Hem brengt en dat je Hem in je leven wilt hebben, over je regeert. Als je geloofd dat God je zonden wil vergeven dan doet Hij het direct.

Je kunt niet om geloof vragen als je geen genade ontvangen heb. Het ontstaat mede door de Heilige Geest.
De heilige Geest ontvang je pas na Genade.
Mail me, dan praten we verder, wil je graag te woord staan.
nochthans@gmail.com

Terug in de tijd

Ik heb een vraag waar ik al een poosje mee loop. In het paradijs was er nog geen bloed, dat was pas na de zondeval. Is h...
2 reacties
24-10-2017
Ik heb het idee dat ik bid tot de oud-testamentische God. Ik vergeet bij het bidden eigenlijk dat de Zoon en de Geest oo...
geen reacties
23-10-2004
Ds Pieters. In de Catechisant van oktober lees ik dat ik remonstrants denk. Ik ben hier van geschrokken. U stelt daar da...
geen reacties
23-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering