Een ondeelbaar moment

Ds. G. Kater / 3 reacties

10-10-2013, 13:28

Vraag

Beste (HHK) dominee, wat moet ik verstaan onder een “een ondeelbaar moment.” Het gaat om het geestelijk leven met haar worstelingen, maar wat bedoelen ze met deze uitspraak?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Laat ik maar direct  met de deur in huis vallen: ik heb niet precies helder wat men bedoelt met “een ondeelbaar moment”, daar kan namelijk van alles mee bedoeld worden. Het kan soms goed zijn om het geestelijk leven met haar worstelingen te beschrijven om geestelijk onderwijs te geven, maar dan wel in bijbels gefundeerde bewoordingen. Er zijn echter in de loop van de tijd allerlei uitspraken over het geestelijk leven bijgekomen, die mogelijk goed en bijbels bedoeld zijn, maar die al snel een eigen leven gaan leiden. En die in bepaalde gevallen zelfs op gespannen voet staan met de Schrift en gereformeerde belijdenis.
 
Daarom denk ik dat het uiteindelijk voor jou niet belangrijk is om je bezig te houden met deze vraag. Graag zou ik je willen verwijzen naar onze Bijbels gefundeerde gereformeerde belijdenisgeschriften en de werken van (Nadere) Reformatoren en puriteinen. Daarin krijg je helder bijbels onderwijs over het gezond geestelijk leven, zonder allerlei uitdrukkingen die soms meer verduisteren dan verhelderen.
 
Van harte hoop ik dat de “religie van onze belijdenis” zal vertolken wat er door Gods genade in Christus leeft in jouw hart.
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief
3 reacties
Jvslooten
10-10-2013 / 14:31
Het is een Bijbelse uitdrukking, die teruggaat op 1 Korinthe 15:51-52. ´´Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.´´
Daniel
10-10-2013 / 20:04
een ondeelbaar moment..... voor mij dat ik mijn vrouw voor het eerst heb ontmoet. Helder bijbels onderwijs, daar ben ik een voorstander van. Toen ik mijn vrouw ontmoette wist ik het, dat is mijn vrouw.
Dat wist ik dank zij het Bijbelse onderwijs, mijn God wat ben ik God dankbaar voor het leven.
Nochthans
16-10-2013 / 21:00
Inderdaad wat jvslooten schrijft, als de Heere Jezus de Zijne komt halen krijgen we een verheerlijkt lichaam. want anders kunnen we Hem niet ontmoeten, in een supersnelle tijd,"een ondeelbaar ogenblik" of ook wel soms in "een punt des tijds" vertaald.

Overigens wil ik je verwijzen naar uitsluitend de Bijbel, alleen dat is Gods Woord.

Terug in de tijd

Kan het zo zijn dat je rond de ovulatie grieperig bent of een zwakke weerstand hebt? Dit valt mij op.
1 reactie
11-10-2018
Door genade mag ik weten dat God mijn zonden heeft vergeven door het bloed van Christus. Nooit had ik gedacht dat de zon...
geen reacties
10-10-2003
Ik begrijp maar niet waarom in discussies over het dragen van lange broeken door vrouwen, steeds wordt verwezen naar Deu...
geen reacties
10-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering