Apple de religie van het beest

Dr. C. A. van der Sluijs / 27 reacties

27-08-2013, 16:10

Vraag

Ik heb gelezen dat Apple de religie van het beest om zich heen heeft. Nu is mijn vraag of dit waar is en of je nu geen producten van Apple mag kopen?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Ik heb inderdaad een sterk vermoeden dat dit zo is. God verbood te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:17). Wij deden dat wél. Omdat we bezweken voor de verzoeking van de satan dat we dan als God zouden wezen, kennende het goede en het kwade (Gen. 3:4,5). God wist dat we deze spanning niet aan zouden kunnen. Dat we dan zouden sterven. Daarom verbood Hij dit.

Deze verboden vrucht wordt in de geschiedenis van de kerk (niet in Genesis) voorgesteld als een appel. Aangezien in het logo van Apple er een appel wordt vertoond waar een hapje uit genomen is, leidt dit als vanzelf tot de gedachte dat hier wordt verwezen naar het eten van de verboden vrucht.

Dat je daarom geen producten van Apple zou mogen kopen, voert mij te ver. Het is maar, zoals met zo vele zaken, welk gebruik je er van maakt. Gebruik je de sociale media in dienst van God of van de duivel (het beest uit de afgrond; vgl. Openb. 15:2)? Dat maakt alle verschil. De zonde zit niet in de materie (een oude ketterij, die de kerkvaders unaniem afwezen), maar deze huist van nature in ons hart. Ik wens je de wijsheid van Gods Geest toe in het gebruik van de media.

Een vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

27 reacties
QuadCoreInside
27-08-2013 / 16:40
Koop voor de zekerheid maar gewoon Android-producten. :-)
groninger
27-08-2013 / 18:09
En eet ook maar geen appels meer...
segge
27-08-2013 / 20:54
Als je ff speur op google kom je veel te weten over apple. Steve Jobs heeft zich ooit verkleed als Jezus om dat de I phone je leven verbeterd. De i-phone word door sommige zelfs de tweede komst van Jezus genoemd. Ik schrok van dit alles toen ik dit tegen kwam op internet. Ook hebben ze een lied over i-phone gemaakt die je liever niet wilt horen. Ik zou zeggen doe research en beoordeel dan zelf of je het er wel of niet mee eens bent!
Positivo
27-08-2013 / 21:52
@Dominee & @Vragensteller: als jullie het boek van Steve Jobs hebben gelezen weet je dat 'apple' komt van de boomgaard waar hij als student werkte. Een boomgaard in de buurt van San Francisco. Een vergelijking met de appel van Adam slaat dus echt nergens op! Open your world before you judge!
Ooievaar
27-08-2013 / 22:29
Het beest uit Openbaring staat synoniem voor de antichrist. Alles wat niet voor Christus buigt is dus anti-Christus. Als een regering niet buigt voor Christus is dat ook een openbaring van het beest. Laten we dicht bij ons zelf blijven, als we een geoorloofd middel gebruiken, een smartphone bijvoorbeeld, en deze neemt de eerste plaats in in ons leven dan is onze houding ook anti- Christelijk. Daarom ben ik het van harte eens met de dominee: niet zozeer wat je koopt, maar onze houding en gedrag is bepalend.
Positivo
27-08-2013 / 23:19
Maar beste Ooievaar (waarom deze nickname?), wat zeg je nu eigenlijk? Dit heeft toch niks met de vraag te maken? Zo'n opmerking kun je laten slaan op alles wat je over-/beheerst. Je auto, je tv, je hobby, enz. Maar ook die overdreven strenge refo-regeltjes vallen in deze categorie!
jtbos
27-08-2013 / 23:23
Apple - een verwijzing naar de vrucht waarvan Adam en Eva gegeten hebben?

Onder christenen is deze gedachte levendig en wordt deze gedachte vaak gedeeld met anderen. Maar is deze gedachte juist? Ik moet bekennen dat ik deze gedachte ook toegedaan was, maar zonder daadwerkelijk zelf onderzoek gedaan te hebben en dat is onjuist.

Wie op Google.nl de term Apple en 'verboden vrucht' intikt vindt verschillende websites die geraadpleegd kunnen worden. Bij elke website zal gekeken worden wie de auteur is van hetgeen geschreven is en met welk doel.
Een heel waardevol artikel stond in het Reformatorisch Dagblad op 12 augustus 2010, naar aanleiding van een onderzoek door twee Amerikaanse onderzoekers, Heidi Campbell en Antonio la Pastina.

Ontstaan van het merk en logo.
Allereerst moet opgemerkt worden dat Apple nooit een officiele verklaring heeft gegeven voor het logo.
Het eerste logo van Apple was een inkttekening waarop Isaac Newton was afgebeeld zittend onder een boom. Newton, groot denker in de natuurkunde, wiskunde en astronomie, zou al peinzend onder de boom geconfronteerd zijn met een vallende appel.
Hoe komt men dan aan de gedachte om een appel als logo te gebruiken?
Het kan de voorliefde van Steve Jobs geweest zijn voor vruchten, aangezien hij fruitarier was. Of is het de gedachte dat iedereen weet hoe hij of zij met een appel om moet gaan en wijst het op de eenvoud?
Nooit zullen we het exact weten, tenzij er documenten opduiken waar er iets over geschreven staat. Nu moeten we het doen met een verklaring van de ontwerper van het logo zoals het was van 1977 tot en met 1999, het logo van de appel met horizontale kleurbanen. Janoff heeft verklaard dat hij meerdere versies van het logo heeft ontworpen, met hap en zonder, in kleur, monochroom, metallic. De keuze is gemaakt voor de appel met de hap eruit. De hap, oorspronkelijk bedoeld om aan te geven dat het een appel is en geen andere vrucht draagt ook bij om het logo visueel de juiste schaal te geven. Daarnaast is er nog een bijkomstigheid: de hap, het engelse 'bite' klinkt als het woord voor de geheugen eenheid voor computers 'byte'.
De kleurbanen hebben niets met de regenboog te maken maar staan voor het grafische, wat een uitdaging was in die tijd. Daarnaast wijst het op veelzijdigheid.
In 1998 is het logo ontdaan van zijn kleurstellingen en sindsdien is het monochroom.

Waarom de link met religie?
Het is vooral het internet wat heeft bijgedrage aan de beeldbepaling van het logo. Er zijn honderden blogs te vinden over de producten van Apple, de ontwikkeling van producten en de introductie van producten.
Voordat een product uitkomt worden gehele discussies gehouden over de eigenschappen van en in welke behoefte het product kan voorzien. Fans van het merk maken elkaar gek door de producten zo aan te prijzen, dat je zeer zeker geen echte Apple-fan(aat) bent als je het product niet vanaf het eerste moment bezit. Het lijkt dwaas, maar het is realiteit dat mensen voor openingstijd al in de rij staan, om maar als eerste het product te verkrijgen. Het merk speelt hier handig op in door de mogelijkheid te geven om de producten voor introductie al te kunnen reserveren. Hier komen we een combinatie tegen van doordachte marketing en commercie en een consument die naar Bijbels begrip de 'buik' als afgod heeft. Overigens gebeurt dit op meer terreinen en bij meer merken. Te denken valt dan aan computerspellen, spelcomputers, auto's, gadgets die een rage vormen. Zie we dit ook al niet onder de zeer jonge jeugd? De vraag zou hier legitiem gesteld kunnen worden hoe opvoeders hieraan sturing geven. Zijn ze een voorbeeld in het een of het ander, in het bewust ermee omgaan of gaan en doen ze zelf mee?
Er zijn ook omstreden uitspraken rondom producten van Apple, maar deze komen vooral uit de blogs op het internet. We moeten ons realiseren dat de cultuur aan de andere kant van de grote plas, lees: Amerika, toch iets anders in elkaar zit dan de cultuur van West-Europa. Hier probeert men de verwijzing naar religie te voorkomen, maar daar is religie 'in'. En daar is niet altijd even wijs mee omgegaan. Er is een tijdschrift verschenen waarop Steve Jobs afgebeeld stond als goeroe of 'Jezus-figuur'. Ook is de verwijzing gemaakt naar de stenen tafelen bij de introductie van de tablet (Ipad).

Conclusie
Kan en mag je als christen gebruik maken van de producten van Apple? Laat ik mij haasten om te zeggen dat ik hierin nimmer een sluitend antwoord kan geven. Liever sluit ik aan bij hetgeen Paulus schrijft rondom zulke vragen of iets wel of niet goed is. In Romeinen 14 gaat het om wel of niet eten, de dagen en dergelijke. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed verzekerd. Dit houdt wel in dat een iegelijk ook argumenten moet hebben om wel of niet af te wijzen. Zoals aangegeven aan het begin van dit schrijven, had ik dit niet voldoende gedaan.
mluther
28-08-2013 / 00:15
Zelfs het (kerk)orgel heeft lange tijd onder verdenking gestaan en werd in verband gebracht met iets duivels (was ongeveer de periode 1100 tot ergens 1600). Zo zijn er meer dingen waar je als christen moeite mee zou kunnen of zelfs zou moeten hebben. Echter sluit ik me aan bij wat ds. van der Sluijs zegt in het slot: "Gebruik je de sociale media in dienst van God of van de duivel (het beest uit de afgrond; vgl. Openb. 15:2)?" Op de plaats van sociale media kan je dus van alles invullen wat voor jou van toepassing is.
Positivo
28-08-2013 / 00:18
Beste jtbos, heb je de biografie van Steve Jobs gelezen? Ik wel. Dit is weer zo'n staaltje conspiracy-denken! Als ik elke verwijzing naar een appel naar Adam zou verwijzen kunnen we ook niet meer naar The Big Apple (NY) of Appel-scha!
Positivo
28-08-2013 / 00:20
Sorry! In laatste zin woordje 'ik' teveel.
John61
28-08-2013 / 06:39
Mijn vader heeft me (gelukkig) opgevoed vanuit de instelling "onderzoek alles, maar behoud het goede", dat geldt ook voor de vraag van vraagsteller. Een kleine zoektocht op internet had de vraag van vraagsteller kunnen beantwoorden.

De ds. stelt terecht dat het uitmaakt waar je bepaalde zaken voor gebruikt. Zelfs de Bijbel is voor slechte zaken gebruikt, zoals rechtvaardiging van de slavernij, de jodenvervolging, kolonisatie met leegplundering van de gekoloniseerde landen en onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking, christelijke stromingen die elkaar de maat nemen en de hersens in slaan met de Bijbel in de hand. Daarmee is de Bijbel nog geen duivels boek, de gebruiker maakt er duivels gebruik van. Gelukkig zijn er nog wijze mensen.
Tante Pollewop
28-08-2013 / 09:24
De stoomtrein werd ooit ook als duivels aangemerkt. ^^
Gerard
28-08-2013 / 10:02
Behoorlijk wat apple aanbidders hierboven :-)
Steve Jobs and Steve Wozniak waren indertijd behoorlijk geïnteresseerd in het Waterman/New Age denken, waar sommigen de beet uit de appel met kennis associëeren (een 'positieve' draai van de satan op de zondeval).
Ik betwijfel sterk of bij hun de associatie nooit is opgekomen. Het waren geen domme jongens.
Uiteraard zullen ze dat nooit openlijk zeggen, dat zou commerciëel schade doen. Het is goed denkbaar dat er meerdere uitleggingen van het logo naast elkaar bestaan met opzet. Dat is zelfs typisch voor een 'goed' logo dat het de verbeelding prikkelt.
btw wat er op Internet gezegd wordt en de biografie van Steve Jobs zou ik persoonlijk niet als gezaghebbend , en het einde van ale tegenspraak beschouwen.
rotterdam
28-08-2013 / 10:48
@Gerard ; Uiteraard zullen ze dat nooit openlijk zeggen, dat zou commercieel schade doen.

Steve Jobs zal dat inderdaad niet zeggen, hij is n.l. al overleden.

Het is een grof schandaal dat er mensen zijn die een bedrijfslogo "zomaar en zonder enkel bewijs" benoemen als "symbool van de religie van het beest".
Christelijke hysterie.
Als het mijn bedrijf was begon ik een rechtszaak wegens smaad.
mortlach
28-08-2013 / 11:26
@Rotterdam? Echt waar? Ik zou dolbij zijn met alle gratis publiciteit!

Mijn visie: Als je je als christelijke beweging ergens tegen wilt afzetten, dan heeft het weinig zin om je af te zetten tegen iets dat niemand kent. Dus zoek je populaire bedrijven, films, boeken (Harry Potter?) en popsterren.

Voor een Madonna-concert staan er christenen buiten te bidden (want er komt 15.000 man publiek); voor een black metal concert zie je niemand (want er komt 300 man publiek). Zo dus ook met Apple. Men verzint redenen om ertegen te zijn OMDAT het populair is.
groninger
28-08-2013 / 13:47
Ik wordt zo moe van dit soort vragen...

En ja ik ben een echte Apple liefhebber!
Dick72
28-08-2013 / 17:45
Maar serieus, dit zegt genoeg denk ik (de prijs van de eerste Apple):
http://watchman33.files.wordpress.com/2009/05/apple_ad-thumb.jpg?w=500
segge
28-08-2013 / 17:53
http://verizine.nl/de-betekenis-van-het-apple-logo/ Hier staan alle speculaties.

Ik denk wel dat het goed is dat je er op een goede manier mee om gaat! Sta jij ook als eerste in de rij voor een nieuw model? Moet je ook steeds weer het nieuwste model? Vraag je dan ook af of dit een goede geldbesteding is!
hjelcock
28-08-2013 / 18:31
Ik ben het niet helemaal eens met "God wist dat we deze spanning niet aan zouden kunnen. Dat we dan zouden sterven. Daarom verbood Hij dit."

God wilde ons als vrije mensen maken. Daarom plaatste hij tussen die miljarden bomen die ENE boom waarvan we niet mochten eten. Want hij had ook die boom niet kunnen plaatsen, maar dan hadden we nooit uit EIGEN wil kunnen kiezen voor God. Dan waren we robots. Maar door die boom konden wij mensen kiezen voor God of onze eigen wil.

groetjes

hjelcock@gmail.com
joelie
28-08-2013 / 21:29
http://www.maranathakerk.nu/erediensten/item/1609-2012-03-04-1700

Terug in de tijd

Ik heb een vraag waar ik zo nu en dan mee loop. Namelijk: wanneer ik God denk te ervaren, hoe kan ik zeker weten dat het geen placebo-effect is? Denk aan bijvoorbeeld: een ‘warm’ gevoel of Zijn aanwez...
1 reactie
27-08-2014
Dominee Wallet heeft wat vragen beantwoord over schuldbelijdenis doen. Hij verwees ook naar de DKO die door ds. De Gier verduidelijkt is. Ik heb dat gedeelte nagelezen. Daar staat echter wel bij de vr...
Geen reacties
27-08-2003
Wij zoeken een Bijbelgetrouwe kerk in regio Gouda. Een gezonde gemeente waar we het Woord van God krijgen te horen. We willen graag een betrouwbare boodschap meekrijgen en leren. Is er een kerk, of ke...
Geen reacties
27-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering