Grote verschillen op christelijke basisschool

Ds. A.K. Wallet / 2 reacties

27-08-2013, 08:59

Vraag

Ik ben opgegroeid in een dorp met een grote verscheidenheid aan kerkelijke gemeenten. Variërend van 'licht' tot 'zwaar'. De onderlinge verschillen zorgen er soms voor dat de gemeenschappen op gespannen voet met elkaar leven. Zo beginnen en sluiten de basisscholen op verschillende tijdstippen, uiteraard voor een betere spreiding van het verkeer, maar ook omdat de leerlingen elkaar anders in de haren vliegen. Maar ook op de scholen zelf zijn al grote verschillen te zien. De ene helft van de klas (licht) gaat wel op schoolreisje, de andere helft (zwaar) krijgt een alternatief programma op school aangeboden. Dat wekte natuurlijk de nodige wrevel onderling, zodat de school uiteindelijk maar besloot om dan niet meer op schoolreis te gaan. Van 'leven en laten leven' is in dit geval geen sprake meer. Dit wordt met name duidelijk als je gaat kijken naar het gedrag van kinderen onderling. Alles wat 'anders' is - bijvoorbeeld omdat meisjes een broek dragen in plaats van een rok- wordt uitgescholden, bespuugd, geschopt, geslagen en weggepest. De ouders erop aanspreken heeft geen zin: het zijn de pesters van vroeger. De school bagatelliseert het: "Het zijn maar kinderen." Hoe kun je als ouder hiermee het beste om gaan? Je stuurt je kind juist naar een christelijke basisschool om ze de juiste normen en waarden mee te geven, misschien ook wel omdat je het vertrouwder vindt. Maar met zulk gedrag kun je je kinderen wellicht beter naar een openbare school sturen.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vrager,

Bij alle verschillen die er zijn in uw dorp, raad ik u aan te blijven zien dat het een voorrecht is als er nog zoveel kerken zijn. In die kerken, neem ik aan, wordt een houding zoals u die schetst niet gepromoot. De wet zal in al die kerken gelezen worden, waar we steeds gewezen worden op de hoofdzaak: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar waar veel koren is, is in de regel ook veel kaf. Ik wil u vooral aanraden allereerst op de voorrechten te zien die in uw dorp zijn.

Dat u daarnaast geconfronteerd wordt met verhoudingen die niet kloppen is een heel vervelende zaak. We moeten niet vergeten dat we in een gevallen wereld leven, die ook in een christelijke dorp openbaar komt. Waar mensen zijn, en dat geldt ook de kinderen, zullen er altijd fricties blijven. We moeten niet verwachten dat we al op de nieuwe aarde zijn.

Wat is uw taak in deze? Tracht uw kinderen voor te gaan in een christelijke levenshouding. Dat betekent in uw geval: geduld hebben met anderen. Leer uw kinderen verdraagzaam te zijn. Anderen kunnen er anders over denken, maar veracht ze daarom niet. Als u met de kinderen het morgenontbijt gebruikt, betrek dan ook het schoolleven in uw gebed. Breng het personeel bij de Heere om veel wijsheid van Hem te ontvangen om leiding te geven. Bid voor uw kinderen dat zij een goede houding tegenover de leerkrachten en de andere kinderen in acht zullen nemen. Bid voor die kinderen die geen goede houding laten zien opdat ook zij dat zullen leren. Bid vooral om een nieuw hart dat in liefde met elkaar wil leven.

Tracht ook waar dat nodig is conflicten zoveel mogelijk te vermijden. Ik begrijp dat er over bepaalde dingen verschillend gedacht wordt op school: tracht daarmee voorzichtig om te gaan en geen aanstoot te geven en leer de kinderen elkaar te verdragen. Als je gescholden wordt niet terug schelden, zoals de Heere Jezus ons geleerd heeft. Verder: maak gebruik van de overlegorganen die er op uw school zijn om daar opbouwend de belangen van de school te behartigen.

U begrijpt dat de openbare school helemaal geen optie is. Daar wordt over alle zaken die wij vanuit het Woord van God nastreven anders gedacht. Het zou ook in strijd zijn met uw doopbelofte. Daar beloofde u uw kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de christelijke leer. Die belofte geldt als een eed voor God.

Moge het u gelukken vanuit een positieve christelijke levenshouding mee te bouwen aan goede verhoudingen op de school.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Uw ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

basisschoolpesten
2 reacties
meribel
27-08-2013 / 11:35
Ik kan me werkelijk niets voorstellen bij de afgrijselijke situatie die je schetst maar als die klopt zou ik ter bescherming van mijn kinderen verhuizen naar een heel ander dorp zeker overwegen.
rotterdam
27-08-2013 / 12:42
omdat de leerlingen elkaar anders in de haren vliegen

wordt uitgescholden, bespuugd, geschopt, geslagen en weggepest

Zoals de ouden zongen piepen de jongen

dom kleinburgerlijk gedrag

Dominee heeft gelijk " Als je gescholden wordt niet terug schelden", toch lijkt me een beetje weerbaarheid in dit geval zinvol.

Terug in de tijd

Ik ben een man van 27 jaar die opgegroeid is in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) in het oosten van het land in ee...
6 reacties
28-08-2018
Ik heb een vraag aan een hulpverlener. Tot nog toe ben ik nooit goed geholpen, ik heb ook wel eens via deze site een vra...
3 reacties
27-08-2010
Geachte dominee Harinck. Ik heb heel wat antwoorden van u gelezen op Refoweb, maar ik raak wat verward. Hetgeen wat u af...
geen reacties
28-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering