Wonderen voorzegd

Ds. W.G. Hulsman / 3 reacties

27-04-2013, 13:18

Vraag

Pas hoorde ik iemand zeggen dat de wonderen van de Heere Jezus stuk voor stuk worden voorzegd in het Oude Testament. In Mattheus 11:5 worden zes wonderen genoemd, maar ik kan deze niet allemaal terugvinden in het Oude Testament. Kan u mij helpen met de teksten uit het Oude Testament die de wonderen van de Heere Jezus al noemt?

Antwoord

In Mattheüs 11:5 staat: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd. In de Herziene Statenvertaling wordt naar de volgende teksten verwezen... Jesaja 29:18: Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien. Jesaja 35:5,6: Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Jesaja 61:1: De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Je ziet hoe de meeste wonderen in het Oude Testament genoemd worden, maar inderdaad niet allen. Ik mis de melaatsen, die gereinigd worden. Nu is dat het ergste niet. Met dat wat Jezus doet, blijkt dat Hij geen gewoon mens is, maar de Zoon van God. En dat is voor Johannes en voor ons het voornaamste. Want de Zoon van God is het, Die om ons en onze zaligheid is nedergekomen is uit  de hemel en ons vlees heeft aangenomen, en ook voor ons gekruisigd is.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Oude Testamentwonder
3 reacties
guustje20
27-04-2013 / 17:14
Waarom worden deze wonderen wel vanuit het Oude testament geduid en dat vanuit Ezechiël gedacht wordt: de Messiach komt pas wanneer alle Joden weer thuis zijn gekomen in Jeeretz Israel?
guustje20
27-04-2013 / 17:14
correctie: er wordt niet gedacht...
MUS
28-04-2013 / 07:07
Profetisch gezien is er veel meer over Jezus gezegd.
- voor 30 zilverlingen verkocht
- op een Ezel Jeruzalem binnenrijden
- kruisdood
- enz.

Terug in de tijd

Heeft u tips om samen met mijn verloofde ‘s avonds de dag te eindigen met gebed?
geen reacties
27-04-2008
Ik heb een vraag over het verstaan van de kanttekeningen bij de Statenvertaling als het gaat om het zwijgen van de vrouw...
geen reacties
27-04-2016
Wat zijn de op de Bijbel gefundeerde bezwaren tegen het kaartspel?
geen reacties
27-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering