Zac Poonen

Ds. A. van Wijk / 2 reacties

02-04-2013, 17:08

Vraag

Ik heb al veel gehoord van en gelezen over de Indiase prediker Zac Poonen. Brengt hij een bijbelse of bijna-bijbelse boodschap? Ik kan me in veel dingen vinden maar ergens voelt het vreemd. Ik weet het niet en twijfel of ik er goed aan doe om naar hem te luisteren. Wie kan mij hierover adviseren?

Antwoord

Beste jongere,

Ik heb wat van Zac Poonen gelezen, ook iets over hem door iemand die bezwaren tegen hem had. Ik acht me op grond  van zo weinig niet in staat om vanuit een totaaloverzicht zaken op te merken en doe dat dus met een zeker voorbehoud.

Om te beginnen dit: Ga eens na op welke punten je zelf twijfelt over wat hij zegt en waarom je dat doet?

Vervolgens wat ik zelf tegenkwam. Ik denk dat Zac Poonen veel behartigenswaardige zaken zegt. Zijn  focus is oprechtheid en heiliging. Het offer van de Heiland vindt hij fundamenteel en de nodiging tot de Zaligmaker kun je bij Hem terugvinden. Wel is hij is bang voor mensen die in een opwelling zeggen bij Jezus te behoren zonder dat dit een veranderende verbinding met de Heiland teweeg brengt, daarom het benadrukken van een leven waarin je geen eigen meester bent.

Wat heiligheid betreft, hij ziet het niet zo dat je de volmaaktheid zelf kan bereiken, wel dat je de bewústheid van onvolmaaktheid kunt verliezen. Hij heeft gelijk dat het volmaakt God dienen het hartelijk doel is van wie Christus kent Hem te behagen. Er naar jagen lijkt mij dan bijbels gezegd, waarbij je je van je onvolmaakt juist bewust bent (zie voor dit punt ook Rom. 7 en 8) en daar geeft hij in het artikel dat ik las wel blijk van.

Een waarschuwing tegen een 'goedkoop' geloof is meer dan eens nodig. Met wat ik las kun je wel de kant op, dat je aandacht verlegd wordt van Gods werk vóór mij, naar Gods werk ín mijn leven. Daardoor kán de rechtvaardiging van de goddeloze te kort komen. Ik denk niet dat dit door Zac Poonen wordt bedoeld. Hij zal willen benadrukken dat het geloof door de liefde werkzaam is en vrucht draagt - en dat is een Schriftuurlijke spiegel waar we in mogen kijken.

Of hij altijd en in alles het juiste spoor gaat, is één punt. Ik noem in dit verband het volgende: de gemeenschap waarin hij verkeert spreekt zich bijvoorbeeld uit voor "de doop na wedergeboorte", wat ik niet zou willen volgen met het oog op de reikwijdte van Gods verbond.

Een ánder punt is, dat er wel van hem te leren valt . Daarbij moet je zelf onderzoeken -net als de mensen te Berea- of de dingen die hij aansnijdt naar de Schriften zijn en dus ook naar de leer daarop gegrond. Wie doorkneed is in de Schriften en de leer van bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus kan zelf wegen wat er in dit onderwijs uit God is, doe dat biddend: "Leid mij in Uw waarheid en leer mij!"

Wil je meer aan de orde hebben, moet je concreet aangeven waar je uitroeptekens en vraagtekens hebt.

Ds. A. van Wijk

Ds. A. van Wijk

 • Geboortedatum:
  10-02-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Herkingen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

predikant
2 reacties
Jowan
02-04-2013 / 18:32
Ik heb Zac Poonen verschillende keren horen spreken. Het is een zeer bewogen, ernstig spreker, die de boodschap van de bijbel heel serieus neemt. Zoals het er staat! Ik herken wat ds. van Wijk zegt over de doop, maar is dat zo erg? Er zijn wereldwijd zoveel christenen die daar anders over denken maar daarmee hoef je hen niet direct af te schrijven. Bovendien niet alles wat anders is, dan je gewend bent hoeft fout te zijn.
Persoonlijk heb ik heel veel van hem geleerd. Vooral zijn visie mbt het oude en nieuwe verbond en het leven met de Heere. Dat is iets wat ik soms mis in onze reformatorische kerken. Doordat er zoveel mensen worstelen met geloofszekerheid staat dat vaak op de eerste plaats in de prediking. Ik kan snakken naar voedsel voor mijn ziel, ik wil groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus (2Petr.3:18). Soms heb ik wel eens het gevoel dat ik daar zelf naar op zoek moet omdat ik honger lijd...
En inderdaad leer zelf nadenken en je mening vormen op grond van de bijbel! Uiteindelijk zul je ook zelf verantwoording voor God af moeten leggen.
Lisanne
02-04-2013 / 21:35
Een bijzondere prediker die vol is van de Heilige Geest. Van zijn woorden gaat een bijzondere kracht uit. Ik zal nooit vergeten dat wij een weekend hadden waar hij kwam spreken. Het heeft me zo opgebouwd! Er zijn wat mij betreft maar weinig predikanten die zo dicht bij het Woord blijven en ook zoveel het Woord citeren. Zulke predikanten zijn een zegen!

Terug in de tijd

Ik kwam de clip tegen van een rapper die Dr Creep heet. Het muzieknummer heet Pandemic. Er wordt gerapt over een pandemi...
1 reactie
03-04-2020
Ik moet voor mijn school een stuk schrijven over een dominee. Mijn vraag is, kunt u een biografie naar mij sturen over u...
geen reacties
02-04-2003
Je hoort vaak zeggen dat onze samenleving gestempeld is door onze joods-christelijke cultuur. Dat begrijp ik niet helema...
geen reacties
02-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering