Onmogelijke situatie

Ds. A. de Lange / geen reacties

26-03-2013, 08:05

Vraag

Vrienden van mij bevinden zich in een moeilijke situatie. Is het mogelijk een goede vriendschap te onderhouden tussen een alleenstaande man en een vrouw, als de echtgenoot van die vrouw jaloers is en die vriendschap het liefst beëindigd ziet? Hoe doe je dat op goede manier, zonder de relatie van die twee mensen onder druk te zetten? Hun huwelijk geeft moeite, helaas! Dan heeft zij juist iemand nodig die er wel is, haar wel begrijpt en met haar meeleeft, zonder daarbij een relatie voor ogen te hebben. We weten maar al te goed dat de Heere dat niet goed vindt! Daar verlangt mijn hart ook niet naar! Vrienden zijn en blijven, kan toch?

Antwoord

Ik zou je de volgende dingen willen aanreiken:

1. Je begint met te zeggen: "Vrienden (meervoud, AdL) van mij bevinden zich in een onmogelijke situatie." Dat gaat over man en vrouw. In dat geval zeg ik: Vrienden blijven vrienden. Blijf vriend voor beiden. Blijf beschikbaar voor beiden. Leef mee met beiden. Prima. Fijn, dat je je bij beiden betrokken voelt. Dat je er niet aan denkt om de relatie tussen die twee onder druk te zetten.

2. De relatie van het bevriende echtpaar is niet zo goed. En het lijkt erop dat de vrouw wel op jou aantrekt, dat de man zich wat van je afkeert, en zelfs gevoelens van jaloezie heeft naar jou toe. De vrouw heeft het niet makkelijk met haar stroef lopende huwelijk. Heeft iemand nodig die er wel is, haar wel begrijpt en met haar meeleeft. En nu komt ze naar jou toe. Ik zie het zo dat het problematische huwelijk van je vrienden het functioneren van jullie vriendschap ook wat problematisch maakt. Want je bent beider vriend. En als het eigenlijk zo wordt dat je alleen nog contact kunt hebben met de vrouw, krijg je de situatie dat een getrouwde vrouw met een andere dan haar eigen man redelijk intiem optrekt. Op zich zou je denken dat dat zou moeten kunnen. Maar de realiteit leert dat het niet verstandig is. Jullie situatie lijkt het schoolvoorbeeld te zijn van de goedbedoelende derde die betrokken wordt binnen een huwelijk dat moeilijk loopt en na een tijdje zelf de nieuwe huwelijkspartner wordt.

3. Zoiets wil je beslist niet. Mooi zo. Houd de zaken dan ook helder. Blijf als vriend beschikbaar voor beiden, maar maak je vriendin duidelijk dat jij niet de aangewezen persoon bent om haar steunpilaar te zijn in de huidige fase van haar leven. Ze moet naar iemand anders omzien.

4. Is er niemand anders voor je vriendin beschikbaar? Dat zal vast toch wel. Zou jij haar enige vriend wezen? Er zijn meer mensen in de wereld. En zou er geen vriendin, ouder, dominee, kerkenraadslid zijn, met wie ze haar moeiten kan delen? Stimuleer haar om dat te doen. Soms is de beste hulp die je iemand kunt geven, dat je iemand doorverwijst naar een meer geschikte  en juiste hulpverlener dan je zelf bent.

5. In het geval het jou erg veel moeite kost om in deze situatie vriend van beiden te blijven, zonder steun en toeverlaat voor enkel haar te zijn, is het goed om je af te vragen waarom je dat zoveel moeite kost. Ben je dan misschien toch meer bij haar betrokken met gevoelens die verkeerd zijn, dan je jezelf wilt bekennen? Het zou zo maar kunnen. Kijk eens in de spiegel en wees eerlijk. Is er werkelijk geen probleem op dat gebied, wees dan als mannelijke vriend in deze situatie beschikbaar, maar op gepaste manier.

6. Wat wel kan, is dat je met name je vriend in deze tijd probeert op te vangen. Hem eens een aantal keren onder vier ogen spreken is goed mogelijk. Zijn er geen mogelijkheden om eens iets samen met hem te gaan doen? Dat zou ook kunnen helpen tegen zijn gevoelens van jaloezie.

7. Wat zegt de Bijbel hierover, vraag je. Ik heb geen Bijbeltekst die simpelweg het antwoord geeft. Maar wel een paar Bijbelplaatsen die met elkaar een weg wijzen: Spreuken 17:17 Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren." Exodus 20:14: "Gij zult niet echtbreken." Efeze 5:22 en 25: "Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere... Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven." Spreuken 12:15: "De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs." Spreuken 15:22: "De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan." Spreuken 19:21: "In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan."

Gods genade en wijsheid toegewenst!
Dordrecht, ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

jaloersvriendschap
geen reacties

Terug in de tijd

Hoeveel tijd zit er tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind: hoe weet men dat? ...
geen reacties
27-03-2018
Ik ben bijna een half jaar getrouwd. We zijn erg gelukkig samen. Ik worstel alleen met een probleem. Voor mijn verkering...
1 reactie
26-03-2018
Op dit moment staat mijn leven nogal op zijn kop. Over een kleine tijd hoop ik te trouwen, verander ik van baan (in de k...
1 reactie
26-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering