Genezing ontvangen

Ds. P.C. van Keulen / 3 reacties

22-03-2013, 14:32

Vraag

Ik (man van 53) kan niet verder met mijn leven. Ik huil vaak, slaap niet, ik ben altijd onrustig, de hele dag door. Ik vergrijp me aan pornobeelden en wil dat niet. Ik denk dan vaak aan Paulus die zegt: "Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik." Wat is het toch moeilijk. Minderwaardigheidscomplex, een lieve vrouw, zit kapot in het leven. Ben nu Ger. Gem. en sta daar ook volledig achter. Ik hou heel veel van de Heere en toch maak ik elke dag dezelfde fout. Ik bid elke dag om vergeving, meen het ook oprecht, en wordt moedeloos van het elke dag opnieuw vallen in zonde als onreinheid, drift, onrust en noem maar op. Ik ben een zondaar die niet zonder de genade kan van wat de Heere deed voor mij aan dat kruis van Golgotha. Ik krijg geen rust in mijn leven. Wil wel hulp zoeken, maar ik geloof ook dat de Heere mij genezen kan zonder dat ik het aan mensen openbaar hoef te maken. Bovendien, ik ben de grootste zondaar die er is in mijn optiek. Als de Heere mij geen genade geeft, kan ik niet bestaan. Aan elk gebod heb ik me schuldig gemaakt, niet één uitgezonderd. Ik bid: mag ik toch lichamelijk en geestelijk genezing ontvangen. Zou dat kunnen dominee?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Er mag liefde zijn tot de Heere, maar... Het leven van alle dag vat u samen met: het goede dat ik wil dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil dat doe ik; aan elk gebod hebt u zich schuldig gemaakt, u voelt u de grootste zondaar. Toch geeft u zelf al aan dat als God u geen genade geeft, u niet kan bestaan. Wie zal bestaan in het gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen? U niet alsook geen enkel ander mens.

Ik ben blij te lezen dat u niet zonder de genade kunt van wat de Heere deed voor u aan dat kruis van Golgotha. Inderdaad, daar zien we het volkomen offer dat de toorn van God over de zonde stilt, omdat die toorn neergedaald is over Zijn eigen Zoon en zo de hitte van Zijn gramschap is geblust en het gezegd kan worden: Ik voor u daar u anders de eeuwige dood moet sterven. Het is Zijn bloed dat reinigt van al de vuile zonden. Als u op uzelf ziet komt u er niet best van af en moet ú hangen aan het vloekhout van het kruis, want vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek van de wet. Maar Hij is er wel in gebleven en dan is het heel bijzonder dat Hij Die zonder zonde is tot zonde heeft willen worden om mensen met zonden zonder (de schuld van de) zonde te laten zijn. Zie op Golgotha, zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, ook de zonde van onreinheid. Als nu het leven van alle dag zo vol van zonde is dan moeten we ook alle dag leven van de genade die in Hem is geopenbaard. Daarom kan het antwoord op uw vraag met betrekking tot geestelijke genezing heel kort zijn: ja!
 
Laat er ook een strijden zijn tegen de zonde. Er is geen kind van God die dat niet heeft te doen, want juist in hun leven komt de duivel met zijn legio mogelijkheden, opdat, indien hij kon hij de uitverkorenen nog zou verleiden. De duivel zit niet stil, maar de Heere Jezus ligt daar niet stil in het graf, Hij is opgestaan en leeft en kan en wil als de Levende schenken wat u nodig heeft, want, alhoewel u te strijden heeft en de zonde moet laten, het kan niet in eigen kracht, dat leer je, maar alleen in de kracht van Hem, door de kracht van de Heilige Geest. U mag/moet bidden om lichamelijke en geestelijke genezing, maar bid ook om te kunnen strijden tegen de zonde.
 
Een ander aspect in uw vraag ligt er met betrekking tot lichamelijke genezing. U somt daar heel wat van op: minderwaardigheidscomplex, kapot in het leven, huilen, niet slapen onrust, drift en "noem maar op." Ook daar kan en wil de Heere u van genezen, Hij is immers de Almachtige en zou er iets te wonderlijk zijn voor Hem? Voor het geestelijke gebruikt u de middelen van gebed, Bijbel lezen, het u stellen onder de prediking van het Woord, laat het gebruik van de middelen die God geeft er ook zijn voor het lichamelijke (en psychische). Als ik zo uw opsomming tot mij door laat dringen dan is dat niet gering en is het zeer aan te raden daar hulp voor te zoeken. U wilt dit ook wel, schrijft u, maar u hebt liever een rechtstreekse genezing van God zonder dat u iets aan mensen hoeft openbaar te maken. Angst? Schaamte? Weet u, als u een hulpverlener hebt, dan maakt u helemaal niets aan mensen openbaar, dan hoeft u niet  te vrezen dat het op straat komt of in de paden van de kerk; juist een hulpverlener weet hoe het kan zijn in het leven van mensen en zal het juist heel dapper van u vinden als u hulp zoekt.

Mooi hoe u spreekt over uw vrouw, is zij het ook niet waard om er voor te gaan?
 
Heel veel sterkte toegewenst en Gods zegen,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

3 reacties
shaba1
23-03-2013 / 15:26
lees het boek , of nog beter bekijk de dvd fireproof
(verkrijgbaar bij evang boekhandel of site)
Caleb de hoofdrolspeler , had het zelfde probleem
maar voor hem was genezing letterlijk en figuurlijk bij het kruis.


echt hieruit zul je zeker hoop putten......
veel sterkte
vandijk
26-03-2013 / 10:54
U bent helaas niet de enige. Ook niet binnen de ger gem. U wilt genezen. Dat kunt/moet u zelf doen, maar dan onder de zegen van God over de beschikbare middelen. Binnen de ger gem weet ik een goede praktijk die uw probleem herkent en u wil helpen. Zie http://praktijkdenuijl.nl/
Veel sterkte.
elisdewaard
27-03-2013 / 19:15
Bid en u zal gegeven worden, klop en u zal opengedaan worden, zoek en u zal vinden! Het is misschien een simplistisch antwoord, maar daar ligt de sleutel! Smeek God op uw knieën of Hij u wil helpen! En wat u vraagt in de Naam van de Zoon zal Hij u geven! Gods zegen toegewenst en het allerbeste!

Terug in de tijd

Waarom wordt in veel kerken niet-ritmisch gezongen? Er wordt beweerd dat dit bijbels is. Ik ben organist en ben naar een...
2 reacties
24-03-2018
Ik hoorde laatst in een preek onderscheid maken tussen de kennis van Christus als "een heenwijzing uit het Woord", maar ...
geen reacties
22-03-2003
Nooit heb ik het een probleem gevonden dat ik kleiner ben dan bijvoorbeeld de gemiddelde klasgenoot (vaak was ik de klei...
geen reacties
22-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering