In 2 gemeenten Avondmaal

Ds. R. W. van Mourik / 4 reacties

04-03-2013, 10:21

Vraag

Ik heb een dilemma wat ik graag voor zou willen leggen aan een dominee uit de PKN. Mijn vriendin en ik hebben allebei belijdenis gedaan en mogen al enkele jaren aan het Heilig Avondmaal gaan. Aangezien we ver uit elkaar wonen en aangewezen zijn op het OV, zijn we om en om een weekend bij elkaar. Nu is het verlangen gegroeid om samen het Heilig Avondmaal te vieren. We hebben hiervoor toestemming gevraagd aan de kerkenraad en dit is goedgekeurd. Nu is het alleen zo dat de gemeenten niet tegelijk lopen, maar we twee weken achter elkaar Heilig Avondmaal hebben in twee verschillende gemeenten. Is het nu goed om een keuze te maken tussen beide gemeenten of om twee keer het Heilig Avondmaal te vieren? (Als je terug kijkt was het toch normaal dat dagelijks het brood werd gebroken in de vroeg-christelijke kerk en Calvijn zei toch ook dat hij graag iedere week HA vierde in zijn gemeente?).

Antwoord

Het is heel goed voor te stellen dat er de gedachte leeft dat het wat vreemd overkomt om wisselend in beide gemeenten steeds avondmaal te hebben. Toch is het goed om steeds aan het avondmaal deel te nemen. Ook al is er een gebruik ontstaan om het avondmaal 4 à 5 per jaar te vieren, het is niet erg om het meerdere keren naast dat gebruikelijke aantal te vieren. Inderdaad was Calvijn er een voorstander van om het elke zondag te houden, maar om organisatorisch redenen is dat nooit verder in praktijk gebracht. Nu er de gelegenheid zich voordoet om in beide gemeenten steeds het avondmaal te gebruiken, is het goed om daardoor steeds versterkt te worden in het geloof. Eigenlijk zijn jullie hele bevoorrechte gemeenteleden.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
4 reacties
Arco
04-03-2013 / 10:31
Een voorrecht, inderdaad. Ik zat te denken aan de tekst uit Handelingen 2:46: "En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;"
Alexander91
04-03-2013 / 13:32
Het afslaan van het Avondmaal is een zonde. Bij iedere Avondmaal gaat de nodiging van Christus uit. Die mag je nooit afslaan. Afslaan van Christus uitnodiging is een teken van ongeloof. Het is ongehoorzaamheid van Christus bevel tot bekering. Vergelijk het met de gelijkenis van de Koninklijke bruiloft.

Daarnaast moet je het inderdaad zien als een voorrecht. Wat is er nu mooier dan het geloof in onze Reddende Zaligmaker met de gemeente te delen in het Heilig Avondmaal?
MUS
04-03-2013 / 20:20
Er is maar één gemeente... En het lijden en sterven van onze Heiland kun je niet vaak genoeg herdenken / vieren!
elisdewaard
27-03-2013 / 18:56
Afslaan van een avondmaal is niet per definitie zonde, Alexander91. Wanneer jij namelijk in zonde leeft is het niet de bedoeling dat je aangaat. Het is op zo'n moment juist zonde als je aangaat (of aanneemt, welke manier van viering je ook gewend bent), niet als je bewust niet neemt.

Verder ben ik het met je eens dat het een groot voorrecht is, absoluut!

Terug in de tijd

Aan ds. C. den Boer. Bedankt voor uw antwoord op onze vraag. Wij ervaren het echt als een zegen om in Christus verbonden...
geen reacties
04-03-2010
Ik vind de weekenden die ik bij mijn aanstaande schoonouders ben erg moeilijk omdat zij duidelijk hebben laten merken d...
geen reacties
04-03-2008
Ik wil mijn vraag graag stellen aan iemand van de Ger. Gem., aangezien wij als gezin daar zelf ook bij aangesloten zijn....
2 reacties
04-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering