Het geven van je tienden

Ds. M. M. van Campen / 3 reacties

13-02-2013, 16:00

Vraag

Aan dominee M. M. van Campen. Wij hebben uw preek beluisterd over Maleachi 3 over het geven van je tienden. Een bijzondere een zeer leerzame preek, zo helder als u dit uitlegt en ook voorbeelden noemt van mensen die hierdoor gezegend zijn. Waarom horen wij dit niet in onze reformatorische kerken? Dan hoeven we niet meer van alles te organiseren en zo volop te collecteren, maar dan krijgt God alles wat Hem toekomt. Er wordt dan gezegd dat dit "iets van vroeger" is en dat dit niet meer hoeft, want je moet je helemaal aan Hem geven. Maar het is dan toch en/en, of hoe moeten wij dit zien?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Tja, dat geld dat weet wat in onze gezindte. Het allerlaatste wat bij een Hollander bekeerd wordt, dat is zijn portemonnee. En dan is hij écht bekeerd. De bekering van Zacheus was daarom zo bijzonder: deze inzamelaar van tolgelden werd een uitdeler. Wat een wonder als gierigheid offervaardigheid wordt. Laat de bereidheid van de Israelieten om hun sieraden af te staan voor het maken van een afgod, ons beschaamd doen staan over onze gierigheid in de dienst van de ware God!

De liefdesdrang van binnenuit zou bij gemeenteleden groter moeten zijn dan de aandrang van kerkvoogdijen van buitenaf. Spurgeon zei ooit: "Earn all you can- save all you can, and then give all you can" (verdien zoveel mogelijk, spaar zoveel mogelijk, geef zoveel mogelijk).
Ik zou in het algemeen dit willen zeggen: doe zoveel in de collectezak, dat u zich niet behoeft te schamen voor de mensen als het er náást valt en dat u zich niet hoeft te samen voor God als het er in valt. Dit geldt ook van het bedrag dat u via de giro of internetbankieren aan de kerk/ werk in Gods koninkrijk overmaakt.

Hier in het Rotterdamse heeft  ooit ds. W. Sirag gestaan. Toen hij de collecte af moest kondigen bij een samenzangavond in de Laurenskerk, zei hij: "mensen, geen gerinkel, maar geritsel!"

Ik ben ervan overtuigd dat er een opwekking zal gaan komen, wanneer christenen weer 10 procent van hun inkomen én 10 procent van hun tijd aan (het koninkrijk van ) God gaan geven. Daarvan getuigt ook Maleachi 3:10. In het Nieuwe Testament wordt de inzameling van de gaven een dienst der offeranden genoemd. In Hebreeën 13:16 spreekt Paulus over de weldadigheid en mededeelzaamheid: in zulke offers heeft God een welbehagen.

Tenslotte: wat is het verschil tussen een financiële fooi (gave) en een offer? Ken je de parabel van de kip en het varken? Ze liepen samen langs de kerk: er werd een inzamelingsactie gehouden voor een goed doel. "Kom laten we wat geven, zei de kip, ik zal 2 eieren geven en als jij nou een stuk spek geeft." "Ja, klaagde het varken, jij geeft een gave, maar het kost mij een offer!"

De goede verstaander...

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

collectetienden
3 reacties
ajl
13-02-2013 / 21:11
Ik heb ook wel eens een preek gehoord waarin werd aangegeven dat het geven van tienden niet meer noodzakelijk is c.q. niet meer geeist kan worden, aangezien je via de belasting al veel meer bijdraagt. Dat neemt niet weg dat mensen moeten blijven geven.
EVA
14-02-2013 / 13:28
Het is ook geen EIS beste AJL houd het dan maar....
Alles wat je hebt/krijgt is van God en jij mag het gebruiken het enige wat God vraagt geef mij van dat alles 10% let wel in geloof niet omdat het moet en dan zal Ik de sluizen van de hemel openen.
Preek is zeer aan te raden
MUS
17-02-2013 / 17:22
Johannes geeft ook een richtlijn: 50%: En hij, antwoordende, zeide tot hen: Die twee rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks. (Lukas 3:11)
Als het mogelijk is...

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor dr. M. J. Paul over de uittocht van Israël uit Egypte. Mozes leidde de uittocht en was de zoon van...
geen reacties
13-02-2019
Ik heb een dringende vraag, dus als het kan zou ik erg graag snel antwoord willen hebben. Mijn dochter van net 16 heeft ...
4 reacties
13-02-2012
Is het niet oneerlijk dat wij als christenen proberen om de bouw van een moskee te voorkomen (o.a omdat wij een joods-ch...
5 reacties
15-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering