Bijbelstudie van Messias belijdende Joden

Ds. M. M. van Campen / 1 reactie

30-11-2012, 18:13

Vraag

Van Messias belijdende Joden kreeg ik een link met een soort bijbelstudies. Zij gebruiken bepaalde studiemethodes om Bijbelstudie te verrichten. Hoe moet ik hier tegenaan kijken? En kunt u misschien meer zeggen over 'methodes' en over hoe in onze kerk Bijbelstudie wordt verricht? Zo heb ik een gehoord dat niet alles uit de Bijbel vertaald kan worden. Graag zou ik hier meer informatie over willen hebben. Zo ben ik bang dat ik vaak de Bijbel te oppervlakkig lees, terwijl er zoveel meer is te leren hieruit. Een voorbeeld van de site hierboven vermeld: De dienaar die zocht naar een bruid voor Izak, is een profetische schaduw van de Heilige Geest (Izak verwijst dan naar Jezus, en de Bruid verwijst naar de Kerk).

Antwoord

Dat vind ik nu eens een goede vraag. We hebben de Schrift, maar hoe lezen wij de Bijbel? Heel belangrijk zijn daarbij de vragen die je stelt aan de tekst. Een eenvoudige methode is de OIA-methode: 1. Observeren = je leest en herleest wat er staat: je kunt daarbij verschillende vertalingen gebruiken. 2. Interpreteren = wat betekent het wat er staat. Wat is de bedoeling van de schrijver en hoe zullen de eerste lezers het hebben verstaan. Je kunt daarbij een korte verklaring of een bijbelstudieboekje gebruiken. 3. Appliceren = hoe betrek ik het op mijn leven, gezin, werk, huwelijk. Dit is het belangrijkste onderdeel: dat je beoefent wat het Woord ons zegt. Zijn woorden horen én doen. Zit er een vermaning of een bemoediging in de tekst, een les om ter harte te nemen, een belofte om je aan vast te klampen, een voorbeeld om na te volgen een zonde om te vermijden een bevel om op te volgen?
 
-Bedenk dat in alles wij afhankelijk zijn van de verlichting van de heilige Geest. Het Woord van God is een geestelijk boek en daarom bid bij het opslaan van het boek der boeken: ontdek mijn oog, Heere, dat ik mag aanschouwen de wonderen van Uw Wet/Woord.

-Verder is het goed je te realiseren de een Bijbelgedeelte meerdere benaderingswijzen kent: A. de letterlijke uitleg: wat staat er grammaticaal precies in de grondtekst: exegese noemen we dat. B. de praktische toepassing van het tekstgedeelte op jouw leven hier en nu. Dat gebeurt vaak in de preek voor de gemeenten: tot stichting, vermaning en vertroosting. C. de typologische uitleg of profetische uitleg van de tekst. Juist in de komende adventstijd zullen weer teksten uit de profeten van het Oude Testament bepreekt worden waarin de lijn wordt doorgetrokken naar de Heere Jezus, de komende Messias. Bij Jesaja 9: een Kind is ons geboren etc, zien we een profetische lijn naar Christus. Als we over Jozef preken, zie we in hem een type/ voorbeeld van Christus
 
-De site die genoemd wordt in de vraag is interessant en zeker de moeite van het lezen waard. Messiasbelijdende Joden ontvangen van de Heere vaak een bijzonder licht over de Schrift wat gelovigen uit de heidenen niet zo kennen. Denk in het verleden maar aan de bijbellezingen van Isaac da Costa: wat een Geesteslicht over de Bijbel heeft die man mogen ontvangen.
 
Tenslotte nog een toegift: De vier regels van rabbijnse uitleg zijn PARDES = paradijs betekent dat en wil zeggen: als je die regels volgt dan kom je in het "paradijs", de kern en het hart van de Goddelijke tekst terecht. Die vier medeklinkers staan ergens voor namelijk:

1. P = pesjat: de letterlijke uitleg van een tekst, de simpele en voor de hand liggende betekenis.

2. R = remez = aanwijzing, hint, er zit een allegorische betekenis: zoals bij Gen. 22:14 over Abraham en 2x zien - dat zie je in Joh. 8:56 terug waar Christus over Abraham spreekt en ook over 2x zien: je concludeert dan dat Jezus in gesprek met de wetgeleerden een hint gaf naar Genesis 22! Jezus de Zoon sprak bedekt over de binding van de zoon! En wel op dezelfde locatie waar eeuwen tevoren die binding van Izak ook daadwerkelijk had plaatsgevonden!

3. D = derasj = onderzoek: de midrasj exegese: de typologie, denk bijvoorbeeld aan hoe Paulus in Galaten 4 Hagar en Sara als twee verbonden tegenover elkaar stelt.

4. S = sod = mystieke of verborgen betekenis, alleen voor ingewijden. Het Hebreeuwse woordje sod vinden we ook in Psalm 25: Gods verborgen omgang vinden... het heilgeheim!!

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
1 reactie
MUS
02-12-2012 / 11:28
Mooie reactie.
Door onze (oudste) broeders op te zoeken vinden we een deel van de Bijbelse wortels terug! Helaas zijn christenen en (Messias belijdende) Joden uit elkaar gegroeid.

Terug in de tijd

Ds. C. Harinck. U heeft het boek Personen uit de Christenreis en de Christinnenreis geschreven, maar dit is helaas nerge...
geen reacties
30-11-2001
Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
Welke stappen kun je het beste ondernemen als je denkt dat je kind hoogbegaafd is? Zijn hier bepaalde testen voor om dit...
20 reacties
30-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering