Leven oppoetsen

Ds. G.A. van den Brink / 3 reacties

30-11-2012, 13:04

Vraag

Aan ds. G. A. van den Brink. Vanochtend in de auto beluisterde ik een wat oudere preek van u die ging over de rechtvaardigmaking en de heiligmaking (Romeinen 6 vers 1-8). Uit uw preek leer ik dat we eerst met God moeten worden verzoend en daarna pas hoe we voor God moeten leven (heiligmaking). Ik ben heel erg bezig met geloof en bekering en ik besef heel goed dat ik met God verzoend moet worden en bidt God daarom. Toch merk ik aan mezelf "aan de slag te gaan" met bepaalde dingen. Ik bedoel hiermee dat je bepaalde dingen niet meer wilt doen, omdat je weet dat God het niet wilt en ik betrek het maar even op mezelf en wat ik deed: mij volgooien met drank, uitgaan, op zondag naar de stad en naar de supermarkt. Ben ik nu dan bezig mijn leven op te poetsen? Zo voelt het wel. Hoe moet ik deze zaken zien in het licht van Romeinen 6, want als je door Gods genade wakker wordt geschud (bezinning is nog geen bekering) ga je toch anders tegen het tijdelijke aankijken en zie je de leegte in van bepaalde zaken.

Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Sommige zaken zijn je gelukkig helder: geen heiligmaking zonder voorafgaande rechtvaardigmaking. Geen goede werken zonder geloof. Geen bekering zonder vergeving. Geen ander leven zonder vrijspraak. Twee andere zaken zijn echter even belangrijk:

1. Zowel rechtvaardiging als heiligmaking vloeien voort uit de vereniging met Christus. Hij is de bron van beide (1 Kor. 1:30; 1 Kor. 6:11).

2. Christus is gewillig om jou nu (nu!) in genade te ontvangen (Joh. 6:37).

Laat me toelichten waarom al deze zaken in eenheid moeten worden gezien. Als je niet ziet dat Christus de bron van beide is (het eerste punt), krijg je mensen die hetzij de rechtvaardiging, hetzij de heiliging het belangrijkste vinden. Thomas Boston zegt echter ergens: een echte christen verlangt naar rechtvaardiging en heiliging allebei. Je kunt niet zeggen dat één van beide belangrijker is dan de andere. Je kunt dus ook niet alvast aan de heiligmaking beginnen zonder rechtvaardiging. Evenmin als je op de rechtvaardiging kunt vertrouwen terwijl er geen heiligmaking is. Christus schenkt ze beide, of beide niet. Aan wie? Aan degene die in Hem gelooft.

En dat het tweede punt: er is geen beter moment om tot Christus te gaan en dan zowel rechtvaardiging als heiligmaking te ontvangen, dan nu – heden. Je bent welkom zoals je nu bent. Het is Hem aangenaam dat de geroepenen tot Hem komen (DL III/IV,8). Het is Zijn diepe verlangen dat je het geloof in Hem niet uitstelt, maar nu beoefent. Je bent welkom, niet omdat je wakker bent geschud, maar omdat Christus naar jouw geloofsovergave verlangt.

Vermoedelijk ligt hier jouw probleem. In je hart leeft het wantrouwen dat je tóch geen vrijspraak en vergeving zult ontvangen, wanneer je op Christus vertrouwt. Daarom schrijf je dat je er wel om bidt, maar het toch nog niet ontvangen hebt. Je vraagt er nu om, maar gelooft niet dat Christus het je ook nu geven wil! En daarom ga je maar alvast aan de slag met wettische heiligmaking. Hier zie je de grote kracht van het ongeloof.

Lees het boek van Walter Marshall, Evangelische heiligmaking. Ook Erskine’s "De zekerheid van het geloof" kan je tot rijke zegen zijn. En bovenal, lees de Heilige Schrift zelf, bijvoorbeeld de belofte van Hebr. 10:21-22.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief
3 reacties
jsml
30-11-2012 / 18:59
Wat een mooi en helder antwoord. Soms is het verbazingwekkend hoeveel er nodig is voordat wij ons vertrouwen durven te stellen op Hem! Beschamend zelfs.. Ik hoop dat de vraagsteller dat ook zo ziet en inziet dat hij/zij zelf het enige is wat dat vertrouwen nog in de weg staat...
wk156
03-12-2012 / 19:59
Het kan nooit kwaad om netjes te leven, maar het is niet genoeg
ab321
04-12-2012 / 09:41
Christus eist bekering en geloof. Bekering is geen oppoetsen van je leven. Wat bekering is staat in Zondag 33 van de Catechismus: Een afsterven van de oude mens, dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Een opstanding van de nieuwe mens, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus , en een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag om ontdekking van de Heilige Geest want we kunnen ons niet bekeren in eigen kracht. Als we werkelijk dat hartelijke leedwezen kennen kunnen we niet meer buiten Jezus verder leven, maar dat hoeft ook niet want Hij zegt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Terug in de tijd

Een vraag van een getrouwde man. Ik ben vrij chaotisch en vergeet daardoor soms dingen. Dit tot ergernis van mijn vrouw....
2 reacties
30-11-2020
Geachte ds. G van 't  Spijker. Ik wil nog even ingaan op de door u beantwoorde vraag over valse schaamte. Het heeft inde...
geen reacties
30-11-2006
Anderhalf jaar geleden is mijn relatie uitgegaan na een lange tijd. In deze relatie hebben wij (tot mijn grote spijt) oo...
geen reacties
30-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering