Twijfels over Doorbrekers

Ds. R. van de Kamp / 11 reacties

18-08-2012, 10:48

Vraag

Sinds enige tijd ga ik naar de evangelische gemeente De Doorbrekers in Barneveld. Ik ga er inmiddels lang genoeg naar toe om te weten dat daar maar één ding heel belangrijk is: Precies doen wat zij zeggen. Dit wordt natuurlijk erg tegengesproken omdat men bang is om het plaatje van "sekte" opgespeld te krijgen, maar ik merk aan heel veel dingen dat er enorm op je word ingepraat. Zo worden er ook thuisbijeenkomsten gehouden en ik ben erg geschrokken van de manier waarop men daar omgaat met het begrip "verlossing." Steeds hoor ik dat wanneer je gedoopt bent, al je zonden zijn afgewassen en je dus geen enkele twijfel behoeft te hebben over het eeuwige leven, wat je gewoon toekomt omdat je nu eenmaal gedoopt bent. Ik denk daar toch wat anders over. Ik merk nu ook dat wanneer ik aangeef dat mijn visie hierop afwijkt van hetgeen zij denken te moeten verkondigen, ik als het ware gezien word als een onecht christen. Dat gaat erg ver. Ik moet iedereen maar klakkeloos vergeven bijvoorbeeld, terwijl dit in mijn ogen niet altijd even gemakkelijk is. Ik ben bang dat ik nu -na een jaar deel te hebben genomen aan deze gemeenschap- een foute keuze heb gemaakt. Ik heb mezelf (redelijk onder druk) kort geleden laten dopen en nu begint er toch iets te knagen. Had ik dit wel moeten doen? Ik ben bang dat deze kerk meer voor ogen heeft om maar zo veel mogelijk ''zielen te scoren'' om het beeld te laten ontstaan dat zij geroepen zijn om deze wereld te redden. Ik zou graag wat advies willen hebben en antwoord op de vraag of ik nu gezondigd heb om mij daar te laten dopen. Hartelijke groet van een man met veel twijfels.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je hebt een hele teleurstelling moeten ondergaan. In je vraag deel je ons heel veel mee over het gevoel dat je hebt overgehouden aan de tijd dat je bij de Doorbrekers was aangesloten. En over jouw gevoel valt niet te twisten. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die zich in jouw gevoel niet herkennen en het pijn doen dat er zo over deze gemeente wordt geschreven. Het gaat mij in het antwoord er ook niet om of jouw gevoel overeenkomt met de feiten. Jij vraagt je af of je gezondigd hebt door je over te laten dopen.

Er is veel discussie over de doop. Is het kinderdoop of volwassendoop? Op voorhand wil ik je laten weten dat ik een hartelijke voorstander van de kinderdoop ben. In de kinderdoop komt bijzonder Gods trouw en opzoekende liefde tot uitdrukking. Als wij nog baby en ons nog nergens van bewust zijn, dan vraagt de Heere al naar ons! Omdat wij een heldere visie op het genadeverbond zijn kwijtgeraakt, is ook de kinderdoop ter discussie komen te staan of uitgehold. God sloot een eeuwig verbond met mensen. Het verbond met Abraham bevestigt Hij nog steeds van kind tot kind (Ps. 105:8). In 2 Kor 6:16 bepaalt Paulus de gemeente, christenen uit Joden en heidenen, bij wie de Heere is in dat verbond (let op hoe Paulus hierop het OT citeert!). In de doop bevestigt God Zijn verbond met mensen. De volwassenen die in het NT werden gedoopt zijn allemaal mensen die buiten het verbond stonden en in het verbond worden ingelijfd (de Moorman, Cornelius, de stokbewaarder en Lydia). Prachtig wordt verhaald in Hand. 16 hoe ook "het huis" van de stokbewaarder en Lydia werden gedoopt! Dat is de kracht van Gods verbond. Je opnieuw laten dopen is dan ook een miskenning van Gods trouw! Wellicht is het onbewust gebeurd (wel willens, maar niet wetens), maar daarmee is het wel gebeurd. Echter bij de Heere is vergeving!

Het is opmerkelijk dat je gevoel zo opspeelt. Dit wordt veroorzaakt door je geweten. Negeer die stem niet, maar breng alles voor de Heere. Hij is het die je alleen rust kan geven en ook de juiste weg kan wijzen. Tevens worden wij door jouw vraag pijnlijk bepaald bij de verschillende meningen die er leven in de kerk. Een ieder zal daar voor Gods Aangezicht zijn weg moeten gaan. En dan gaat het er niet om wat ik fijn of makkelijk vind, maar wat de weg en wil van de Heere is! Laat je leiden door Hem. Onderzoek of de dingen alzo zijn (Hand. 17:11).

Gode bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

DoorBrekersgemeentekinderdoop
11 reacties
plderoos
18-08-2012 / 13:54
Ik denk dat ds. van de Kamp volkomen gelijk heeft. Overdopen is inderdaad een ontkenning van Gods trouw. Maar, als Jezus aan het kruis zegt, Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen, dan is er zeker vergeving voor overdopen!! Blijf dan ook niet in je twijfel hangen en zet recht wat krom was. En wees God dankbaar voor Zijn vergeving en leef in blijdschap verder.
schaapje
18-08-2012 / 14:41
Wat mij opvalt is de uitspraak van de vragensteller; "Ik moet iedereen maar klakkeloos vergeven" Mijn vraag, hoezo klakkeloos? Heeft de Here God u niet alles vergeven, en kan en mag een mens een ander voor schuldig houden?

En inderdaad vergeven is niet altijd makkelijk, doet veel zeer in het vlees.

Ik vind het jammer dat ds v.d. Kamp hier niet op in gaat.
Catherine
18-08-2012 / 15:03
Vraagsteller: niet klakkeloos vergeven. Dat lukt ons niet. Doe het biddend, dat schept ruimte voor de goede dingen. Maar als je je in deze gemeente toch niet goed voelt en er dingen gebeuren die tegen je geweten ingaan, zou ik toch serieus overwegen om er weg te gaan. Beter tijdelijke schade lijden, dan eeuwige!
Ik begrijp dat hele overdopen niet, maar dit terzijde.
Maak er een biddende zaak van! Veel wijsheid toegewenst.
1a2b3c
18-08-2012 / 15:35
Ik lees in de hele vraag niet dat de vraagsteller als kind gedoopt is, dus hoeft het helemaal geen OVERdoop te betekenen.
Misschien ging hij/zij voor die tijd wel helemaal nooit naar een gemeente, of naar een gemeente waar ze aan de geloofsdoop doen, maar waar hij/zij zich toch nooit heeft laten dopen.
vlokje
18-08-2012 / 17:09
Ik vraag me af of je ergens een gemeente zal vinden waar men niet van je verwacht dat je zult 'doen wat zij zeggen'. Als je je ergens bij aansluit is dat omdat je het eens bent met de leer en het leven aldaar, zo vreemd lijkt me dat niet. Anders zoek je het toch gewoon weer elders als je het er niet mee eens bent?
Excuses hoor, maar als je als totaal buitenstaander een refokerk gaat bezoeken, kun je er dan lid worden als je een heel andere mening hebt dan daar gangbaar is? Lijkt me niet, dus ook deze Doorbrekers gemeente zal zichzelf willen handhaven.
Waar ben je het precies nog wel mee eens binnen deze gemeenschap? En

Wat dominee omschrijft als geweten, zou ik een kanttekening bij zetten.
Ieders geweten spreekt anders kennelijk. Ligt dit dan aan wat we zelf allemaal als geweten interpreteren, of heeft God mensen een gevarieerd geweten meegegeven. Wat wij dénken, is niet automatisch HET geweten...
adriano313
19-08-2012 / 00:04
Beste vragensteller, ik bemerk ontzettend veel scepsis, vragen en vraagtekens in uw stukje.
Daar is persoonlijk niets mis mee, maar iemand uit een reformatorisch panel, zal geen doorbreek kerk kunnen vertegenwoordigen om een eenduidig antwoord te geven op uw vraag en twijfels.

Dit gebeurt op refoweb ook nauwelijks dat een PKN dominee op een ger.gem(ned) vraagstuk antwoordt geeft. Is dit wel het geval dan lees je in de uitzondering vaak, dat een pkn-er antwoordt geeft omdat de anderen anders in problemen kunnen komen....(?)

Ik adviseer je om al je vraagstukken neer te leggen bij de kerk zelf, ik denk ook niet dat de kerk een bariairre is voor uw vraag. Als je buiten de kerk een andere weg zoekt voor antwoorden uit die kerk, dan gaat er fundamenteel iets niet goed. Pas op voor aanstoot zou ik zeggen, het maakt niet uit over wie je het hebt, want dat verzuurd of vertroebeld het hart

Voor de rest sluit ik mij aan bij @vlokje
altijdwat
19-08-2012 / 01:02
Beste vraagsteller:
je schrijft: precies doen wat zij zeggen. Je brief gaat niet zozeer over de feiten w.b geloof en geloofsbeleving, maar vooral dat er op je gevoel word ingespeeld.
Dat is gevaarlijk: Luister naar je gevoel en als je onder druk sta dan is dat zeker niet goed.
Misschien heb je tijd nodig om rustig te analyseren wat er precies gebeurde en wat dat met je deed. Daarna lukt het je vast om een keuze te maken wat je nu precies zelf verder wil.
Het gaat me niet om de Doorbrekers op zich, want dit kan in ieder kerkverband voorkomen waar mensen zelf op de troon willen gaan zitten.
En bovenal, vraag God om wijsheid en Licht.
waldboy
19-08-2012 / 08:38
-Steeds hoor ik dat wanneer je gedoopt bent, al je zonden zijn afgewassen en je dus geen enkele twijfel behoeft te hebben over het eeuwige leven, wat je gewoon toekomt omdat je nu eenmaal gedoopt bent. Ik denk daar toch wat anders over.-

Door de doop (kinder- of volwassen-) worden we niet behouden. Om behouden te worden is geloof nodig. Vertrouwen in wat Jezus heeft gedaan. Als we dat doen dan kunnen we er op vertrouwen dan onze zonden zijn afgewassen. De zonden van het verleden, het heden en van de toekomst. Als teken laten we dat zien door ons door onderdompeling te laten dopen.
Als iemand-die als kind door zijn ouders ten doop is gehoud en zich om deze reden, zich door onderdompeling laat dopen, wordt al eeuwenlang de termen over- of wederdopen gebruikt. Dit zijn volkomen verkeerde termen.
Over- of wederdopen vindt plaats als iemand, die de kinderdoop heeft ondergaan zich later in een andere gemeente nogmaals met die kinderdoop laat dopen.
oostwest
20-08-2012 / 12:15
Voor mij is het een bijzondere troost om als kind gedoopt te mogen zijn. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het teken dat Deze Drie-enig God zelfs oog heeft voor mij en voor ieder kind die Zijn teken en zegel mag en mocht ontvangen. Een keuze van mijn/ onze kant hoeft daar op dat moment niet bij. Maar het teken en zegel is rechtsgeldig. Als wij ouder worden, en wij door Gods genade geloof en vertrouwen in Hem hebben mogen ontvangen beamen wij van harte Zijn kind te zijn. Hoe vaak komt het niet voor dat wij terug zakken in duisternis, in depressiviteit. Wij zien dan, ook als Gods kind hem niet. Ons gevoel laat ons in de steek. Er zijn zoveel teleurstellingen, ook in de gemeente van onze Heiland. Dan op dat moment blijft er een weg open. DE weg van zoekend en tastend of wij de Heere mogen terugvinden. Wat is dan het weten dat God naar ons om zag als Zuigeling een grote troost. Dan leren wij misschien in een lange weg weer rust te vinden in en door het Woord van onze zaligmaker. Het gevoel laat ons in de steek, maar het Woord blijft.
Gods zegen in je zoektocht.
rotterdam1
23-08-2012 / 20:10
Kinderdoop ? Volwassendoop ? Beide dogma's zijn met de bijbel in de hand verdedigbaar. Er zijn plenty kerken waar de kinderdoop wordt gepredikt maar als er geen dominee is en dus preeklezen dan grijpt men terug naar preken van de oude Engelse en Schotse predikanten – John Bunyan was een baptist maar er zal hier toch niemand zijn de durft te beweren dat dat geen oprechte Christen was. Tenslotte klakkeloos vergeven is zinloos, vergeving kan alleen als er sprake is van erkenning van schuld. Ik begrijp vraagsteller, er zijn mensen die oneindig onrecht is aangedaan, de daders ontkennen hun kwaad en lopen er mee weg, het is zinloos dit soort kwaad te vergeven. Dat mag je het slachtoffer niet aandoen maar ook de dader heeft er niets aan. Het berouwvol hart smeekt om straf, Here straf mij niet ongenadig, sla mij met medelijden gelijk een Vader doet.
Godisgoed
09-09-2012 / 12:38
Kinderdoop? Volwassendoop? In de bijbel staat 1 doop Ef 4:5. Ieder kind wat geboren word in het koninkrijk van God, daarvoor is het noodzakelijk dat die gedoopt word, dus niet de natuurlijk geboren baby's worden gedoopt maar de wedergeboren baby's, oftewel degene die zijn naam aanroepen en Hem ontvangen.....verder sluit ik me aan bij wat adriano313 zegt, en wens ik je Zijn leiding en wijsheid toe.

Terug in de tijd

In de heilsorde volgt heiligmaking na bekering en rechtvaardigmaking. Maar als je persoonlijk (nog) niet de verzekering ...
2 reacties
18-08-2011
Ik heb een aantal vragen m.b.t. de verschillende opstandingsgeschiedenissen uit Mattheus 26 (1:10), Markus 16 (1:10), Lu...
geen reacties
19-08-2017
In bepaalde delen van het land is er een andere cultuur dan in andere delen van het land. Soms is de cultuur in de kerk ...
geen reacties
18-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering