Voorspelling in Zacharia

Ds. M. M. van Campen / 5 reacties

14-08-2012, 16:03

Vraag

Via Dagelijks Woord kwam ik op dit Bijbelgedeelte: Zacharia 14 (NBV). Hier wordt een enorme voorspelling gedaan. Mijn vragen (die teksten tussen haakjes waarom ik daaraan dacht): 1: Is dit al uitgekomen? ("De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west") . 2: Of gaat dit over de wederkomst? ("En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en Zijn naam de enige naam.") 3: Of is dit beeldspraak? ("Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.")

Antwoord

1. Zacharia 12,13 en 14 horen bij elkaar en zijn hoofdstukken die nog ten volle vervuld gaan worden op het moment dat Christus zal terugkomen. Het zijn profetische woorden die in de eindtijd zullen uitkomen. Zach. 12:10vv: de Doorstokene verschijnt aan Israel, dat Hem beweent. Zach. 13: de reiniging van Israel en de grote verdrukking: de goddeloze Joden (tweederde) zullen door de oordelen worden weggerukt en wat dan zal overblijven (eenderde) zal tijdens de grote verdrukking gelouterd worden en als het ware Israel van God, het Messiaanse rijk mogen binnengaan. Zach. 14: nogmaals de verschijning en de vestiging van het vrederijk: Zijn voeten op de Olijfberg, het Koningschap van de Heere over de hele aarde en alle volken trekken op om Hem met vreugde te aanbidden.
 
2. Het gaat inderdaad over de wederkomst. Neem eens Zacharia 12:10: "zij zullen Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben." Bij Zijn eerste komst is Jezus door een van de Romeinse soldaten doorstoken met een speer. Bij de wederkomst zal de bedekking van Israel worden weggenomen en zal het zijn Messias herkennen en over Hem weeklagen zoals de broers van Jozef deden toen hij zich aan hen bekendmaakte. Zach. 14 gaat over de komst van de Zoon des Mensen (Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg) en de vestiging van het Messiaanse vrederijk. De Heere zal Koning worden. De nederige Koning van Zach. 9:9v die kwam rijdend op een ezel, zál regeren van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde.
 
3. Ook dit is letterlijk te nemen zoals  alle profetieën tenzij de beeldspraak in de teksten zelf zit. Wat heel interessant is , is dat er in Zach. 14:20v sprake is van potten in het huis des Heeren en sprengbekkens voor het altaar. Dat wijst erop dat er in het aardse Jeruzalem tijdens het vrederijk een tempel zal zijn (Ezechiel 40-44 profeteert daar ook van)! Verder wordt er in Zacharia 14 gesproken over volken die het loofhuttenfeest zullen vieren en daarom zullen optrekken naar Jeruzalem om zich voor de Koning neer te buigen. Er komt een Messiaanse tempel die een bedehuis voor alle volken genaamd zal worden en geen rovershol zal zijn, zoals het was in de dagen van de evangeliën.
 
Zeven elementen van het Messiaanse vrederijk som ik hier op: het letterlijk Israel zal het middelpunt en de navel van de aarde zijn, inclusief de stad Jeruzalem en de tempel en de offers (die voornamelijk het karakter van dankoffers zullen hebben): 1. Het volk van God, Zach. 13:9: dit is Mijn volk = Israel; 2.  Het land van God, Zach. 14:10: het gehele land; 3. De stad van God = Jeruzalem, Zach. 14:17; 4; De berg van God: Zach. 14:4; 5. De troon van God: Zach. 14:16: De HEERE zal Koning zijn over heel de aarde vanuit Jeruzalem; 6. De wet van God, Jes. 2: uit Sion zal de wet uitgaan. 7. De tempel van God: Zach. 14:21: het huis van de HEERE.
 
We gunnen het Jezus dat Hij op dezelfde aarde die Hem naar het kruis heeft verwezen bij Zijn eerste komst, tot eer zal komen bij Zijn tweede komst, Fil. 2:9-11 (elke knie zal zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is).
 
Hij komt om:

-om de heiligen te volmaken
-om de Joden te bekeren
-om de duivel uit te schakelen
-om de wereld te regeren
-om de goddelozen te verdelgen

Wie denkt hier niet aan Psalm 72: Ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor Hem neer! We zien er naar uit dat die glorierijke dagen spoedig over de aarde zullen komen!
 
Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

profetiewederkomstZacharia
5 reacties
SDG
14-08-2012 / 23:20
Chapeau voor ds. Van Campen! Het komt niet vaak voor dat een dominee uit deze kringen het Woord van God zo interpreteert als het er staat, en dus uitkomt op het toekomstige Messiaanse Vrederijk, oftewel het Millennium. Ook mooi hoe hij in kort bestek de belangrijkste aspecten van deze tekst in de goede volgorde op een rijtje zet. Hopelijk kunnen we allemaal instemmen met de wens van de ds. dat die glorierijke dagen spoedig over de aarde zullen komen!
dalethvav
15-08-2012 / 08:10
Inderdaad, hoorden we dit geluid maar vaker!
waldboy
15-08-2012 / 10:06
Ik kan niet met die wens instemmen.
Hoop dat het nog heel lang duurt.
Niet voor mij. Ik ben er klaar voor. Jezus mag voor mij elk moment terug komen. Maar al die onbekeerden dan?
En al die lieve mensen in mijn om geving?. Vrienden, familie.
Nu negeren of weigeren ze nog. Laat daarom de genadetijd nog maar alng duren.
Laat de terugkomst van Jezus maar over aan God zelf.
Als we graag willen dat Jezus zo snel mogleijk terugkomt, vind ik dat een vorm van egoïsme.
Hoor in mij mijn omgeving vaak zuchten: Dan zijn we van de rotzooi in deze wereld verlost.
Maar Jezus komt niet daarom weer. We zijn dan wel verlost van al die "rotzooi", maar niet om ons te verlossen daarvan.
1a2b3c
16-08-2012 / 13:48
@waldboy: Als we graag willen dat Jezus zo snel mogleijk terugkomt, vind ik dat een vorm van egoïsme.

Je zou ook kunnen zeggen dat het een vorm van egoïsme is als je zegt: blijf nog maar een hele tijd weg Jezus, want mijn familie, mijn buren, mijn geliefden ....
Over 100 jaar zijn het weer anderen die dat zeggen, op die manier zal Zijn wederkomst nooit gewenst zijn.

Het gaat mij ook aan m'n hart dat ik geliefden heb die (nog) ongelovig zijn, toch zie ik uit naar Zijn komst.
Verder lijkt het me ook niet verkeerd om verlost te willen zijn van de 'rotzooi' van deze wereld, als het maar niet het hoofd-motief is want het gaat om Hem!
Ik stem dus van harte in met de wens EN het antwoord!

(Als ik alleen aan mezelf en mijn geliefden denk, dan heb ik het er wel voor over om een tijdje langer in deze 'rotzooi' te blijven)
MUS
19-08-2012 / 12:40
Prachtig antwoord!
@waldboy Wat betreft Jezus' komst: Ook tijdens zijn Vrederijk (na zijn komst) is er de mogelijkheid te buigen voor deze koning!

Terug in de tijd

Kan iemand wat tips/voorbeelden geven van teksten (naast een bijbeltekst) die op grafstenen geplaatst kunnen worden van ...
6 reacties
14-08-2009
Was het Grieks een taal dat in de tijd van de Heere Jezus door alle lagen van de bevolking gesproken werd? Dus niet alle...
3 reacties
14-08-2018
Ik kom net uit een hele nare relatie. Deze relatie heeft mij psychisch best kapot gemaakt. Het verwerken gaat moeizaam i...
geen reacties
14-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering