Zelfmoord plegen

Ds. H. Veldhuizen / 8 reacties

16-07-2012, 12:00

Vraag

Ik wil zelfmoord plegen. Ik ben in de macht van satan.

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je wilt zelfmoord plegen, je bent in de macht van de satan, schrijf je. Mijn eerste reactie daarop is: ik zou willen dat ik dicht bij je in de buurt woonde, dan kwam ik direct naar je toe. Maar ik weet niet eens wie je bent, waar je woont en wat je omstandigheden zijn. Nu heb ik een andere eerste reactie. Die is: niet doen! Wat laat je een enorme schade achter als je het zou doen. Aan anderen en aan jezelf.

Aan anderen. Er zijn mensen die van je houden. Ook al ken ik je niet, dat weet ik wel zéker. Dat kunnen je ouders zijn of je broer of zus. Of een vriend of vriendin. Misschien wel een vriend of vriendin die van je houdt zonder dat je dat zelf weet. En: mensen bij je in de buurt die geschokt zullen zijn en zullen zeggen: hadden we het maar geweten, we hadden die jongen of dat meisje zo graag proberen te helpen. Misschien ook je dominee, als je die hebt. Ik ben als dominee verschillende keren geconfronteerd met iemand die zelfmoord had gepleegd en dat deed zoveel pijn, zoveel pijn. Daarom doe het niet.

En je laat schade achter aan jezelf. Nee, ik bedoel nu niet dat je, als je het zou doen, voor God moet verschijnen en rekenschap moet geven van wat je gedaan hebt. Dat is wel zo, en dat weet je denk ik zelf ook wel. Maar dat klinkt nu zo waarschuwend en beschuldigend. Ik denk er, in jouw geval, eerder aan dat de Heere tegen je zou zeggen: beste vriendin of vriend, waarom heb je dat gedaan, ik had met jou zulke goede bedoelingen, ik had ook voor jou de liefde en genade van de Heere Jezus. Ja, en wat moet je dan zeggen?

Of laat ik het nog anders zeggen: wat zou de Heere Jezus, als Hij nog op aarde was en je ontmoette Hem, tegen je zeggen? Zou Hij zeggen: Ja, als je dat wilt, dan doe je het maar; daar kan Ik ook niks aan doen? Of: Ja, als je in de macht van de satan bent, houdt alles op; dan sta Ik machteloos? Nee toch, beste vriendin of vriend? Neem de Bijbel eens en lees een paar verhalen hoe Jezus met mensen omging. Bij Hem is het nooit hopeloos, zelfs niet voor mensen die hopeloos zijn vastgelopen of hopeloos met zichzelf in de knoop zitten of wàt ook maar hebben.

Je schrijf: ik ben in de macht van de satan. Beste vriend of vriendin, zal ik je eens wat zeggen: dat zijn we van nature allemaal. Bij de een komt dat wat sterker naar voren dan bij de ander, maar het geldt voor iedereen. Maar de boodschap van de Bijbel is juist dat de macht van de Heere groter is. En nu denk ik weer aan Jezus. Hij kwam op aarde, Hij gaf Zijn leven. Zodat er voor de grootste zondaar of mislukkeling redding is.

Bedoel je met je woorden "ik ben in de macht van de satan", dat je vastzit in bepaalde zonden waar je niet van los kunt komen? Of bedoel je dat er heel grote angstbeelden op je afkomen die je het leven bijna onmogelijk maken? Of voel je een bepaalde drang of hoor je stemmen die er bij je op aandringen een eind aan je leven te maken? Geloof ze niet! Geloof de woorden van Jezus, Die zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Geloof Hem Zelf, zeg tegen Hem: Heere Jezus, kom U bij mij, help U mij, verlos mij van al die machten die mij naar beneden willen trekken, geef U mij een ander leven, een fijn leven.

Een fijn leven? Ja! En nu denk ik weer aan de schade die je toebrengt aan jezelf als je een eind aan je leven zou maken. Waarom zou jouw leven niet heel anders kunnen worden? Waarom zou jij niet iemand kunnen worden die als ieder ander meisje of jongen zou kunnen leven? Ik zeg het nog anders: Waarom zou jij niet iemand kunnen worden die als een gelovig meisje of gelovige jongen in het leven zou kunnen staan? Weet je wat de boodschap van Jezus is: dat er bij Hem hulp, genade, kracht, en nog veel meer is, voor ieder die tot Hem de toevlucht neemt. Je kent vast wel die ene regel uit het versje: "Groter dan de Helper, is de nood toch niet." Op jou toegepast: "Sterker dan de Heere Jezus is de macht van de satan niet." Of de twee regels uit een van de psalmen: "Wie U aanroept in de nood, vindt Uw gunst oneindig groot" (Psalm 86:3). Ik zet in gedachten voor jou een streep onder de woorden: "oneindig groot." Of de regels uit die andere psalm: "Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen" (Psalm 77:2). Ik heb, als ik die regels lees, de gedachte dat de dichter van die psalm in net zulke omstandigheden verkeerde als jij. Maar dan lees ik ook een paar verzen verder, vers 6: "Zou God Zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten?"
 
Beste vriend of vriendin, ik weet niet of je wat aan mijn woorden hebt. Ik hoop het van harte, want het leven is, ook voor jou, de moeite waard. Maar als je de drang om een eind aan je leven te maken toch blijft voelen, doe het niet. Wacht nog even. Denk na. Denk aan wie God is en wat Jezus tegen je zou zeggen.

En: zoek hulp. Je hebt dat gedaan door je vraag aan Refoweb. Maar is er geen dominee in de buurt, die je kunt bellen? Of een goede vriend of vriendin? Of een hulpverlener? Bel hem of haar op.

Ik geef je tenslotte een gedicht mee. Misschien heb je er wat aan. Ik weet dat veel mensen door dat gedicht heel erg geraakt zijn. Misschien jij ook. Het is van de dichteres Jacqueline van der Waals en het heet: "Ik ben mijn zonde moe." Hier is het:

Ik ben mijn zonde moe, en mijn berouw
ik ben mijzelve moe, en ik ben
het zoeken moe naar God, die ik niet ken,
en die ik toch zo gaarne kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot;
maar bovenal het zoeken naar mijn God.
Ik ben het zoeken moede... Maar God niet.

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet dat mijn ziele sterft, maar lééft.
O wonderbare goedheid van de Heer,
die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt;
die alle dingen en ook mij verdraagt.

Zet een dikke streep onder: Maar God niet.

Beste vriend of vriendin. God is er. Ook voor jou. Sterkte. God zegene je,
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

duivelsuicide
8 reacties
shaba1
16-07-2012 / 12:49
ik kan heel ver met je mee gaan ,
begrijp hoe je je voelt ,

maar er is geen probleem groter , dan dat God zelf is.

hoe moeilijk het nu ook mag zijn,
de Heer zal uitkomst geven.

sterkte.
Sophie27
16-07-2012 / 13:54
Lieve vraagsteller,

Met deze gedachte heb ik ook ooit op de puinhopen van mijn leven gestaan. Ik was kapot gemaakt door mensen om mij heen en ik was voortdurend in paniek omdat de duivel dag in dag uit op mijn schouder zat.
Maar ik leef nog! Dankzij Gods genade die veeeeel groter is dan de macht van satan!
Ik had toen, nu 10 jaar geleden, niet kunnen denken dat mijn leven nu zoveel inhoud zou hebben, dat ik veel heb kunnen bereiken en dat de Heere aan mijn kant staat.
Ik heb vele jaren intensieve therapie gehad, maar pas een half jaar geleden kreeg de Heere echt toegang in mijn hart. Onder een lezing van dr Paul ben ik van een occulte last bevrijd. Naast dat ik ernstig ontwricht was, besefte ik tijdens de lezing pas, hoe deze occulte last al zo vele jaren op mijn schouders rustte. Hoe vreselijk veel angst mij altijd heeft omvangen.
Blijf er niet alleen mee lopen. Laat satan niet van je winnen, dat is hij niet waard!! Hij lacht om deze vraag, want deze duistere gedachten houden je weg van Gods liefde. Maar laat hem niet winnen, vlucht tot Jezus! De Heere wacht op je, geen zonde is hem teveel, of je nu verslaafd bent, in satanisme gevangen zit, moordenaar bent of mensen diep gekwetst hebt.. met Zijn lijden en sterven is alles volbracht. Laat je helen door Zijn bloed, laat je gewonde hart door Hem verzorgen, laat je door Zijn liefde genezen.
Ga naar iemand in je omgeving, maakt niet uit wie, maar iemand die geen foute bedoelingen met je heeft. Probeer je gewonde hart te laten redden en grijp je vast een de strohalm van hulp.
Je denkt dat je alleen bent op deze wereld, dat niemand je meer hoeft, dat je niet de moeite waard bent en dat er niemand van je houd...
Ik heb het ook allemaal gedacht. Op de puinhopen kon ik niet geloven dat het anders was. Ik geloofde zelfs niet in de liefde van degene die mij onder haar hart gedragen had. Maar lieve vraagsteller, na vele jaren vechten, terugvallen en opstaan, sta ik iedere dag met goede energie op, blij met iedere nieuwe dag.
Kom maar leeg tot Jezus zodat Hij je kan vullen.
Laat je eigen kracht maar varen, Jezus kracht is alles oversteigend.
Als jij zwak bent, is Hij sterk.
God is getrouw, Zijn plannen falen nooit.
Er is een plan voor jouw leven. Ga op ontdekkingstocht. (jeremia 29:11)

Sterkte! Er wordt voor jou gebeden.
jeewee
16-07-2012 / 14:06
Wat goed dat deze vraag hier terecht komt.
Ik heb het onlangs weer mee moeten maken.
En wat een bijzonder en liefdevol antwoord van ds. Veldhuizen.
Niet vanuit de wet maar vanuit een bewogen Heiland wordt er een hand uitgestoken.

Dank u dominee. Het heeft me diep geraakt.
rina
16-07-2012 / 21:24
Vragensteller hier kunnen alle woorden te veel zijn die er geschreven/ gezegd worden.
Ik weet hoe zwart het in je leven kan zijn, hoe diep de put is, moedeloos, uitzichtloos!

Houd moed!

GOD is ALMACHTIG.

tenslotte;
Dominee woorden schieten te kort bij uw zorgzaam en liefdevol antwoord!

het gedicht als laatste ontroerd me.
rian2
16-07-2012 / 22:23
Lieve vraagsteller,

Je zegt in de macht van de satan te zijn, wij alle waren of zijn dat.
Maar het is nog niet te laat, geloofd Zijn troost en heilrijk Woord, verhard je niet maar laat je leiden.
Hij die je wil helpen,beschermen,vertroosten....
Hij is Almachtig!!

Ik zal voor je bidden, zoek hulp bij mensen maar bovenal bij Hem
Catherine
17-07-2012 / 12:25
Twee zinnetjes slechts, maar wat een wanhoop spreekt hier uit! Hij/zij mocht een liefdevol antwoord krijgen. Ik hoop dat het in zijn of haar hart gewerkt wordt.
De satan kan ver gaan, heel ver, maar de Heere is machtiger!
Ik wil je bemoedigen met een stukje van ds. Poort:

De verloren zoon, in een vergelegen land. Er staat geschreven dat de vader naar zijn terugkomst uitzag. Die werd, in verlangen, al gezien. Niet de oudste broer en knechten, die thuis waren. Maar die ene, die weg was, die werd gezien in gedachten, zolang totdat de vader die verloren zoon met eigen ogen zag.
Merkwaardig en diep troostrijk, als u zichzelf verloren voelt, dat u geen aanzien bij anderen geniet, dat niemand wellicht in moeilijke tijden omziet naar u, niemand ook inziet hoe schrijnend moeilijk u het hebt. U ook zelf niet meer kunt opzien naar omhoog.
Eén ding blijft, als een oersterke draad, door de hele Bijbelse verkondiging heen staan: Toch: wie weg is wordt gezien! Daarvan kan elk verloren schaap verzekerd zijn.
Veel sterkte!!
Johannes3vers16
17-07-2012 / 19:55
Wat een liefdevol antwoord van de predikant................

En lieve vraagsteller, zeg niet tegen God ik zit in grote problemen, maar zeg maar tegen de problemen ik heb een Grote God en ik hoop dat je dit na mag zeggen en anders bidden!

Ik bid voor je!

een beantwoord gebed

Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen
om me te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren
om mee te werken.

Ik vroeg om moed
en God gaf me angsten
om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden
om te helpen.

Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen.

Ik kreeg niets waarom ik vroeg,
ik kreeg alles wat ik nodig had.
jdmw
23-07-2012 / 22:21
Graag wil ik de eerdere reacties nog eens onderstrepen. Ik heb ook ervaring met zelfmoordgedachten en plannen. Na een aantal hele moeilijke jaren, waarin ik ook intensieve therapieen gevolgd heb, ben ik nu eindelijk op een punt gekomen dat ik kan zeggen: ik zie het leven weer zitten. Ik weet dat ik heel, heel ver weg geweest ben, maar nu kan ik weer van dingen genieten! Wat is dat een grote zegen, juist als je zover weg geweest bent dat je slechts het zwarte gat kunt zien! Ik begrijp je noodkreet dus als geen ander. Toch: zoek alsjeblieft hulp! Je komt hier niet alleen uit! En ik als ervaringsdeskundige wil benadrukken: er is uitkomst, zeker weten!! Satan is listig, hij doet alles om je te laten geloven dat het geen zin meer heeft. Hij maakt je in de war, depressief, wanhopig. De weg naar herstel is niet makkelijk, maar zeker wel de moeite waard! Lees psalm 139 eens, die heeft mij erg geholpen in mijn nachtmerrie. Nu is het niet haalbaar voor jou om deze dingen te voelen, maar laat het dan meer doordringen in je verstand. Lees het elke dag door! De genezing die de HEERE biedt overtreft alles!! Alle dingen zijn mogelijk bij God!! Heel veel sterkte gewenst! PS: Mijn mailadres is bij de redactie bekend..

Terug in de tijd

Als er iemand overleden is, dan is het voor die persoon eeuwigheid. Dan is er het oordeel en gaat zijn ziel naar de heme...
geen reacties
16-07-2004
Ik ben bang dat als ik een vriend heb, niet weet of ik wel echt van hem hou. Ik weet eigenlijk niet echt wat "houden van...
geen reacties
16-07-2004
In gedachten praat ik nog vaak tegen mijn overleden moeder. Is dit verkeerd?
2 reacties
17-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering