Niet alle mensen zalig

Redactie Refoweb / 13 reacties

07-07-2012, 11:26

Vraag

Een dominee zei eens in een openingsdienst van het nieuwe schooljaar: "God wil dat niet alle mensen zalig worden." Nu is mijn vraag: mag/kun je dat zo zeggen? Natuurlijk geloof ik in een uitverkiezing en als je daar vanuit denkt, is het zo. Want als God gewild had dat iedereen zalig werd, dan zal ook iedereen zalig worden. Toch? Wilt u hier wat over zeggen? Alvast bedankt. Groeten, een jongere.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

13 reacties
1a2b3c
07-07-2012 / 21:12
1 Tim.2"4 Die (=God)wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
2 Pet.3:9 .... omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Dat niet iedereen zalig wordt komt omdat de mens niet wil: Luk.13:34 ... hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Luk.19:27 Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.
vlokje
07-07-2012 / 22:32
1a2b3c: Het staat in de Bijbel, maar ik word niet vrolijker van die laatste tekst. Ik hoop altijd maar dat er een heel klein overschrijffoutje is gemaakt bij dergelijke gewelddadige teksten.

Waarom moeten we zo drastisch doen, als ik zo vreselijk veel over liefde van God in de bijbel lees? Te eenzijdig? Ach, ik weet het niet, ik geloof zo in Gods diepe liefde voor de mensheid.
jsml
07-07-2012 / 23:30
Inderdaad. Die dominee heeft gelijk. God zou het echt supervervelend vinden als iedereen Hem gewoon liefheeft. En die mensen die totaal buiten eigen schuld verloren gaan omdat ze er niets aan konden doen? Ach die hebben gewoon pech. Maar ze moeten niet opstandig worden tegen God maar braaf accepteren dat Hij hun gewoon laat vallen..

Of zouden degenen die niet willen dat Hij Koning over hen is dit gewoon als smoes gebruiken?? ????
1a2b3c
08-07-2012 / 01:05
@vlokje,

Ik geloof zeker in Gods liefde voor alle mensen (o.a. Joh.3:16), maar als mensen niet willen kun je God niet verwijten dat Hij ze uiteindelijk geeft waar ze zelf voor kiezen.
Dat je daar niet vrolijk van wordt dat deel ik met je, maar daar verandert de realiteit niet van.
God zegt Zelf ook dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat die zich bekeert en leeft.

Als een mens zijn hele leven zegt 'mijn wil geschiedde' zal God tenslotte zeggen 'oké, jouw wil geschiedde'. (citaat van C.S. Lewis meen ik) Dat komt niet in mindering op Zijn liefde.
zeeland
08-07-2012 / 01:13
Vanuit Gods almacht gezien, wil God niet dat iedereen zalig wordt, anders zou Hij er wel voor zorgen.
Echter God heeft in Zijn onmetelijke liefde voor God hatende zondaren, een weg gebaand voor helwaardige zondaren. Dat is LIEFDE. Nu lees ik in de reacties dat mensen zeggen dat God wil dat iedereen behouden wordt. Ik denk het aan de ene kant wel. God stuurde Zijn Zoon, opdat in ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebben.

Hoe zit het met die oerwoud bewoner, die nog nooit van God of iets dergelijks heeft gehoord? Hij wordt geboren en hij sterft. Wilde hij niet in God geloven? Hij wist niet eens dat God bestond.
Hij is dus gestorven in zijn zonden en door de val van Adam voor eeuwig verdoemd. Hard? Ja keihard! Hieraan kun je zien hoe bevoorrecht wij zijn en hoe heilig God is.
Eigenlijk kun je zeggen dat het God niet heeft behaagd deze oerwoudbewoner te redden.
Hoewel hem de erfzonden worden toegerekend, weet hij daar eigenlijk met zijn verstand niks vanaf.

Dit bovenstaande is een voorbeeld, maar volgens mij wel waar. Dit is voor ons mensen moeilijk te begrijpen. Wij proberen ons in God te verplaatsen, maar wie is aan God gelijk? Wie zou Zijn gedachten kennen? Wij zijn daar te menselijk voor en wij moeten ons daar niet te veel mee bemoeien, mijns inziens.
Wat hier wel uit blijkt, is dat God heilig en almachtig is. Wij moeten daarom onze taak serieus nemen en een lichtend licht te zijn en Het Licht uit te dragen in de wereld, opdat er nog zondaren gered zouden worden!
1a2b3c
08-07-2012 / 09:28
@zeeland: Vanuit Gods almacht gezien, wil God niet dat iedereen zalig wordt, anders zou Hij er wel voor zorgen.

Er is geen tegenstrijdigheid in God, het is niet zo dat Hij het met Zijn liefde wel wil maar met Zijn almacht niet (al zou ik wat dat betreft nog eerder zeggen met Zijn gerechtigheid)
Het gaat niet buiten Hem om als mensen verloren gaan, maar er staat duidelijk wat Hij wel en niet wil.

Wat betreft de onwetenden, er staat in Rom 1 en 2 dat iedereen kennis heeft van goed en kwaad, en door de natuur weet hij ook dat God bestaat.
Verder staat er in Ezch. 18 dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is.
20 ... De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen.
2 Kor.5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (de werken van de gelovigen worden geoordeeld)
Opb.20:12 .... En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13.... ieder overeenkomstig zijn werken. (oordeel over ongelovigen)
Ik ontken hiermee de erfschuld niet, maar Jezus is ook voor de zondige natuur gestorven.
karlo
08-07-2012 / 13:53
Voor mij geldt, dat hoe meer ik in deze materie ga wroeten, hoe donkerder het voor mij wordt. Is het wellicht niet beter om dit de verborgen raad van God te laten?!
Maar @1a2b3c,toch nog een vraag aan jou, voor ik naar de kerk ga, hoe loopt het volgens jou dan af voor de oerwoudbewoner, zonder kennis en geloof van en in Jezus?
1a2b3c
08-07-2012 / 14:22
Voor zover ik weet staat daar niets over in de Bijbel, dus wie ben ik! God die volmaakt rechtvaardig en genadig is zal heus geen fouten maken.
1a2b3c
08-07-2012 / 14:30
Ik bedoel de oerwoudbewoner die naar eer en geweten leeft, naar het licht dat hij heeft.
jsml
08-07-2012 / 15:24
@Karlo,
Onze roeping is toch niet om te bepalen wie er nou wel of niet zalig zullen worden en of God dat wel of niet zou willen? Onze roeping is om dat geestelijke visnet vol te krijgen. Zoals Paulus de mensen bewoog tot het geloof. (2 kor. 5:11) Het komt die roeping toch niet ten goede dat wij gaan roepen dat God niet wil dat iedereen zalig wordt? (wat ook slechts een menselijke conclusie van een menselijke beredenatie is.)
Nee, beter kunnen wij de mensen voorhouden wat er staat in 2 kor. 5:15: "En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is." En i.p.v de mensen misschien wel een excuus voor ongeloof te geven, hen smeken: "Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: Laat u met God verzoenen." (vers 20)
1a2b3c
08-07-2012 / 15:55
@karlo, Ik zie dat ik het nogal warrig heb opgeschreven dus ik citeer de Bijbel maar even:

Rom.2: 6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken. 7 namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven.
8 Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

15 Zij (heidenen) tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Degenen die van Jezus niet weten worden dus geoordeeld naar het licht dat ze hadden.
Lees Rom. 1:18 en Rom.2.
MUS
08-07-2012 / 17:26
Laat je gewoon niet in verwarring brengen door onbijbelse uitspraken. Doe als de Bereeers uit Handelingen 17:10-11. Onderzoek of de schrift het ook zegt...
Omega
08-07-2012 / 18:00
Mooie uitleg @1a2b3c. Mijn complimenten!

Terug in de tijd

Ik ben pas teruggevallen in een bepaalde oude zonde waar ik vroeger veel mee heb geworsteld. Nadat de duivel mij weer ha...
geen reacties
08-07-2016
Mensen die zich door religie laten beïnvloeden zijn in feite zielige, zoekende hoopjes ellende. Als mens zullen we nooit...
1 reactie
07-07-2011
Ik fantaseer regelmatig over een verkrachting. Dit heeft uiteraard niets met Gods liefde en seksualiteit te maken. Wat z...
2 reacties
07-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering