Hart voor evangelisatie/zending

Ds. P.D.J. Buijs / 1 reactie

12-06-2012, 12:36

Vraag

Ik ben een jongen van 20 en mag sinds een aantal weken vrede hebben met God in Christus en een korte tijd geleden belijdenis, van het in mij gewerkte geloof, mogen afleggen. Ik herinner mij van vroeger, als mijn oma vroeg wat ik later wilde worden, ik "zendeling" antwoordde. Waarom ik dat zei weet ik eigenlijk niet, daar ben je kind voor denk ik maar al die jaren heeft dat in mijn binnenste rondgewaard. Vooral de laatste tijd, nadat ik al met twee studies gestopt was, kwam het steeds meer op mij af. Ik heb het veel in het gebed neergelegd of God zelf een weg wilde wijzen en of Hij mij zekerheid hierin wilde geven. Het punt is dat ik allerlei twijfels in mij zelf voel opkomen, zoals dat ik er absoluut niet geschikt voor ben en omdat ik geen zekerheid heb. Het ligt mij bijzonder aan het hart dat er nog miljoenen mensen op aarde zijn die zonder de Heere Jezus leven. God regeert mijn leven, mijn gevoelens, en mijn begeerten. Nu heb ik de volgende beslissing genomen om gewoon verder te gaan in evangelisatie en/of zending. Als de Heere niet wil dat ik die weg ga, heb ik het in Zijn Hand gegeven om mij op een andere weg te plaatsten. Mag ik zo mijn weg vervolgen en het zo van de Heere alleen te verwachten? En waar moet ik beginnen als ik de weg van zending en evangelisatie in wil slaan? Ik kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Antwoord

Beste vriend,
 
Fijn dat je een verlangen hebt om de Heere te dienen en dat je bewogen bent met het eeuwig heil van mensen om je heen. Ja, zo gaat dat. Als je zelf de liefde van de Heere voor een zondig mens als jij hebt mogen ervaren, gun je het de hele wereld. Ik begrijp heel goed dat het op dit moment een zoektocht (en vooral 'gebedstocht') voor je is hoe en waar de Heere je zou willen gebruiken in Zijn dienst. En inderdaad, dan zien we eigen onbekwaamheid. Anderen kunnen het veel beter dan wij. Maar weet je wat zo rijk is? Als we ons ootmoedig ter beschikking stellen aan de Heere, zal Hij ons bekwaam maken. Lees maar eens 2 Korinthe 3:5 en 6. Dat doet Hij overigens wel in de weg van de middelen, zoals we dat noemen. Dan is het goed om je te laten vormen om Hem te dienen. Allereerst door de persoonlijke omgang met Hem door Woord en gebed. Maar als je een weg zoekt in het bezig zijn in zending of evangelisatie is ook verdere vorming nodig.

Je schrijft dat je een bepaalde onzekerheid voelt: is dit wel de weg van de Heere? Je mag zoeken naar bevestiging in Zijn Woord. En tegelijk heel kwetsbaar bidden (en je doet dat ook, merk ik): "Heere, als het Uw weg niet is, wilt u de weg dan maar blokkeren en mij laten zien wat Uw weg dan wèl is?" Ik zou je ook een paar praktische tips willen geven:

-Oriënteer je eens bij deputaten buitenlandse zending of bij deputaten evangelisatie in de CGK; mogelijk kunnen ze je een organisatie wijzen die dringend mensen nodig heeft;

-Als je een studie op universitair niveau aan kunt, kun je ook eens informatie inwinnen bij de Theologische Universiteit in Apeldoorn, over de mogelijke studie-uitgangen op het gebied van zending en evangelisatie;

-Let op advertenties in kerkelijke bladen, die soms gericht iemand vragen voor een bepaalde post in zending of evangelisatie. Zo was er deze week een advertentie in De Wekker waarin een oproep werd gedaan voor zending in Thailand.
 
Hopelijk kom je hier wat verder mee. Er is niets heerlijker dan om de Heere te mogen dienen. Het is een liefdedienst en een vreugdedienst. En als je je zo beschikbaar stelt, mag je weten: "de velden zijn wit om te oogsten." In deze weg de rijke zegen van de Heere toegebeden.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangelisatieroepingzending
1 reactie
rian2
12-06-2012 / 14:03
Ik kan begrijpen dat dit een worsteling is.
Ik moet denken aan Psalm 25; Heere maak mij Uw wegen bekend, leer Mij Uw paden.
Leid mij in U Waarheid, en leer mij want Gij zijt de God mijns heils!!
Als je zo biddend het van Hem verwachten zal Hij antwoord geven door zijn Woord en Geest.
Hij zal je leiden!!

sterkte en Zijn zegen!

Terug in de tijd

Mijn verkering is korte tijd geleden uitgegaan, omdat het niet lekker liep en er waren teveel problemen. Nu blijkt dat m...
geen reacties
12-06-2009
Bijna 30 jaar geleden verongelukte m'n broer op een stille heide waar één boom stond. Later hoorde ik nogal eens: "als d...
geen reacties
12-06-2007
Ik zit met een probleem en zal proberen het zo kort mogelijk te schetsen. Ik heb een christelijke opvoeding genoten, maa...
2 reacties
12-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering