Weg naar Boven is afgesneden

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

15-05-2012, 15:02

Vraag

Mijnheer Van Dooijeweert. Gisterenmorgen luisterde ik naar een gelezen preek van een van onze dominees (Ger. Gem.) uit Galaten 3:11 dat er uit de werken van de wet niemand gerechtvaardigd wordt, maar dat de rechtvaardige uit het geloof leven zal. De dominee verkondigde een heerlijk evangelie, maar ook de pijnpunten van heden ten dage. Wij willen namelijk wel zelf werken aan onze zaligheid door ernst, zondekennis, ootmoed, enzovoort. Niet dat dit geen oprechte tekenen kunnen zijn, maar het is geen voorwaarde. ‘s Avonds werd ik minder bemoedigd. Wij lezen in de gemeente de catechismus van één van onze dominees. Gisteren was zondag 3 aan de beurt, over de staat van de mens. Duidelijk kwam naar voren  dat er in de mens geen goed woont. De dominee legde uit dat er in de mens niets goeds woont, dat door de mens de zaligheid ook niet bewerkt kan worden. "De weg van beneden naar Boven is afgesneden." Daarom, zo zei de dominee, kan ik ook niet preken "zoekt en gij zult vinden" of  "de Heere laat geen bidder staan". De dominee zei dat hij er bang voor was dat op de oordeelsdag hem een verwijt gemaakt zal worden dat hij niet goed gepreekt had, "daarom kan ik het niet preken." Dit deed me echt pijn. Ik weet dat er in de mens geen goed woont, maar toch openbaart God de weg (de Weg) in het evangelie, dat we moeten (het is Gods gebod) en mogen komen voor vergeving van zonde. Daarom is het erg dat er openlijk gezegd/gepreekt wordt dat we niet kunnen. Ik weet dit door genade gelukkig te relativeren, maar veel andere mensen niet. Ook mijn kinderen, als ze straks zélf luisteren, zullen niet het evangelie horen. Dat doet me weleens afvragen of ik in mijn kerk moet blijven. Ik wil dat zelf wel, maar dit zijn moeilijke punten. Zo maar wat gedachten over verleden zondag. Wat vindt u hiervan?

Antwoord

Moeilijk! Dat in de eerste plaats. Ik heb namelijk de preek niet gehoord. Soms klinkt het anders als je het in zijn verband hoort. Deze zin is voor mij een volkomen raadsel: "Daarom, zo zei de dominee, kan ik ook niet preken zoekt en gij zult vinden of,  de Heere laat geen bidder staan. Dominee zei dat hij er bang voor was dat op de oordeelsdag hem een verwijt gemaakt zal worden dat hij niet goed gepreekt had, daarom kan hij het niet preken."

Zoekt en gij zult vinden is geen kreet in de lucht. Ik pak zomaar willekeurig een stukje uit een preek van de Heere Jezus Zelf, Lukas 11:10: "Want een ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden." Zoekt en gij zult vinden is de prediking van het Woord van God. Is de boodschap van God Zelf! Het is heel erg als we vanuit een strenge dogmatische gedachtenlijn tot dergelijke uitspraken komen. Zoeken en kloppen, vragen en smeken; het zijn 'opdrachtwoorden' in de Bijbel.
 
Natuurlijk woont er in ons geen goed, maar dat is geen rede om weg te blijven van de troon van God. We moeten er juist mee naar de Heere toe. We mogen het Hem vertellen dat er geen goede draad in ons is. Maar tegelijk mogen we weten dat Hij de gevallen mens zoekt. Met alle liefde van Zijn Vaderhart. Jezus liefste werk is om mensen te redden van het eeuwige verderf, daar kwam Hij voor.

Wat betreft het verwijt dat hij kan krijgen op de oordeelsdag... dat vind ik op zijn zachtst gezegd onbegrijpelijk! Een prediker in de dienst van de Heere, geroepen door de Heere Zelf, is toch altijd een bekeerd man? Die heeft toch vergeving van zijn zonden? Ook van de zonden in de uitoefening van zijn ambt?

Leg zulke dingen naast je neer en ga vandaaruit maar niet overleggen of je weg moet gaan. Dat lost niets op. Op zijn best kun je aan de dominee vragen (als hij nog leeft) wat hij precies bedoelt met deze uitspraak. Sterkte, wijsheid en zegen van de Heere. Maar ga niet te snel weg. Het is overal wat. We leven in een gebroken wereld. Maar de prediker heeft een belangrijke taak om de eerlijke boodschap van God door te geven. Daar moet hij heel sterk van doordrongen zijn. In deze gebroken wereld moet hij de weg voor de heling aanreiken, aanwijzen en aanbevelen. Hij kan niet helder genoeg de liefde van God voor de gevallen mens preken. Hij kan niet duidelijk genoeg Gods liefde schilderen. Juist vanuit die liefde heeft God Zijn Zoon naar de aarde gezonden.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

evangeliekerkkeuze
2 reacties
imvi
15-05-2012 / 20:11
Leerzaam stukje, vooral:

"Wat betreft het verwijt dat hij kan krijgen op de oordeelsdag... dat vind ik op zijn zachtst gezegd onbegrijpelijk! Een prediker in de dienst van de Heere, geroepen door de Heere Zelf, is toch altijd een bekeerd man? Die heeft toch vergeving van zijn zonden? Ook van de zonden in de uitoefening van zijn ambt? "

Hoor dat dominee's namelijk vaker zeggen, maar klopt in wezen niet.
QuadCoreInside
15-05-2012 / 20:19
@imvi:
Dat komt uit Ezechiël 33:

2 Mensenkind! spreek tot de kinderen uws volks, en zeg tot hen: Wanneer Ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einden nemen, en dien voor zich tot een wachter stellen;
3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin, en waarschuwt het volk;
4 En een, die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen; en het zwaard komt, en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd.
5 Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem; maar hij, die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel.
6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van des hand des wachters eisen.


Vrij vertaald: wanneer een predikant de bazuin zuiver blaast (zuiver en schriftuurlijk predikt), en de gemeenteleden bekeren zich niet, dan is de predikant hier vrij van.
Maar als de predikant zijn gemeenteleden bedriegt of misleidt, en ze gaan verloren, dan is dat wel hun eigen schuld, maar het zal de predikant verweten worden op de jongste dag.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor predikanten, maar ook voor ons allemaal, wanneer wij onze onchristelijke medemens niet waarschuwen voor het naderende oordeel.

Terug in de tijd

Aan mevrouw Rots. Wat kan de oorzaak zijn als iemand je bewust buitensluit of vijandig tegen je is, terwijl je zelf de r...
3 reacties
16-05-2017
In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is...
geen reacties
15-05-2014
Waarom moet het orgelspel tijdens de kerkdienst steeds vaker op een concert lijken? Tijdens het stil gebed, votum en zeg...
3 reacties
15-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering