Nog geen gave des onderscheids

J.W.N. van Dooijeweert / 7 reacties

08-03-2012, 14:18

Vraag

Ik wil graag iets vragen aan dhr. Van Dooijeweert. Ik ben nu al een hele tijd in aanraking met de ger. gezindte en zo ook met Refoweb. Nu meen ik, als ik uw beantwoording van de verschillende vragen zie, dat die wat anders van toon en inhoud zijn dan wat ik vaak in de kerkdiensten hoor die ik mag bezoeken. Maar misschien lijkt dat voor mij maar zo en heb ik de "gave des onderscheids" (nog) niet zo. Maar mijn vraag betreft het volgende: ik hoor geregeld in de preek dat het zo noodzakelijk is dat wij ons oordeel moeten leren aanvaarden, onze straf krijgen te billijken, aan Gods kant moeten vallen, een welbehagen krijgen aan de straffen van onze ongerechtigheid, net als de moordenaar aan het kruis, die zei "wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben"etc. En dat wij dan en zo onze Rechter om genade gaan smeken en om ontferming. Toch zijn er ook anderen die dit niet zo benadrukken in de prediking. Deze verschillen vallen mij ook op bij Refoweb, bij de verschillende vragen en columns. Graag zou ik van u willen weten, hoe u hier in bijbels licht tegenaan kijkt.

Antwoord

Ik heb je vraag voor het gemak even in drie stukjes geknipt. Het gaat bij jou hoofdzakelijk om drie dingen, al is het eigenlijk maar één punt. Dat je vindt dat de toon van de beantwoording door mij anders is dan door verschillende anderen, kan niet anders. Ik heb samen met mijn vrouw vanaf 1973 buiten de kerk gewerkt. Evangelisatie, contacten met RK-mensen. De laatste twaalf jaar in Peru. Daardoor ga je over een heleboel dingen anders spreken en schrijven. Niet omdat je een andere richting inslaat, maar omdat je de dingen probeert duidelijk te maken voor niet-kerkelijke mensen. De toon is misschien ook wat anders omdat in het werk van ons veel  meer de nadruk komt te liggen op de nodigende toon van de Bijbel. De uitdrukking  "gave des onderscheids missen", vind ik persoonlijk een nare uitdrukking. Wat wordt er vaak mee bedoeld? Hij of zij denkt anders dan we graag willen. Ik hoor helaas heel vaak uitdrukkingen die heel veel gebruikt worden en die erg geliefd zijn, maar die op grond van de Bijbel kant nog wal raken. Dan wordt de "gave des onderscheids" ook gemist hoor. Probeer maar gewoon te luisteren naar Gods Woord en naar een bijbelse preek.

Tweede deel: "Ons oordeel moeten leren aanvaarden, onze straf krijgen te billijken, aan Gods kant moeten vallen, een welbehagen krijgen aan de straffen van onze ongerechtigheid..." Ik kan zo vreselijk moe worden van deze uitdrukkingen. En aan de andere kant zijn ze helemaal waar. Maar het wordt soms zo vreselijk onpraktisch in de preek geplaatst. We moeten niet leren "ons oordeel te aanvaarden",  maar de Heilige Geest leert ons in en na de wedergeboorte dat we Gods straf hebben verdiend. Dat we het oordeel van God waardig zijn door ons zondig bestaan. Maar... "een welbehagen krijgen aan de straffen voor onze ongerechtigheid..." Nou  ja, dat is voor mij alleen maar een vroom klinkende uitdrukking. Hoe kun je een welbehagen krijgen aan het eeuwige vuur van de hel? Vertel het me alsjeblieft even. Ik wil het alleen maar ontvluchten en daarom vlucht ik elke keer opnieuw maar weer naar Jezus. Bij Hem is zo’n veiligheid voor mij, arme zondaar. Deze dingen leert ieder kind van God op een andere manier, maar het is zeker beslist geen voorwaarde om tot Jezus te komen. Vlucht naar Hem  toe zoals je bent!

In bijbels licht gezien gaan er  heel veel dingen verkeerd  in onze gereformeerde gezindte. Er is enerzijds een drang naar 'zwaarheid', die in wezen helemaal niet zwaar is, maar juist erg 'licht'. Men denkt door zwaar te doen en af te wachten, zalig te worden. Maar men vergeet vaak dat er in Bijbel met nadruk op gewezen wordt dat we zelf aansprakelijk zijn voor ons verloren gaan. Jezus zegt: U wilt tot Mij niet komen. Hij laat ons nooit wegkruipen achter allerlei vrome gedachten. Ook niet achter "niet kunnen." Hij roept ons, Hij dringt aan, om te komen tot Hem. In bijbels licht zie ik een verloren liggend mensengeslacht dat door de Zaligmaker word gezocht maar niet wil gevonden worden. Ook niet, al worden we met de meest liefdevolle woorden geroepen. "De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het Licht", zegt Jezus Zelf.

Zoek dat Licht, grijp je vast aan het liefdevolle Woord van de Koning en laat je niet van de wijs brengen door allerlei moeilijke uitdrukkingen en schoon schijnende woorden. Want eens sta je met lege handen, al heb je ze nu helemaal vol met allerlei vrome uitdrukkingen.

Je mag, wat mij betreft, op alles terugkomen hoor.

Een groet van vanuit een zeer regenrijk Peru,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

preek
7 reacties
Justinus
08-03-2012 / 18:15
Met deze toelichting ben ik erg ingenomen: het laat duidelijk zien dat je het WOORD ook vanuit een ander perspectief dan het o zo zware, zo ontmoedigende standpunt kunt bekijken en mag bekijken. Dit is taal vanuit de praktijk en niet alleen vanaf een kansel!
plderoos
08-03-2012 / 20:13
Dominee, Gelijker kun je niet hebben!
Anders
08-03-2012 / 20:55
Wat een waardevolle reactie van Dhr. van Dooijeweert. !!
waldboy
09-03-2012 / 10:39
Amen!.
@Justinus-het gaat hier niet om een visie, maar om wat er in de Bijbel staat!
Van deskundigen, die zondag meerdere keren op de kansel staan en gestudeerd hebben, mag je ook verwachten dat ze weten wat er in de Bijbel staat en dat visie, mening,o.i.d daaraan volledig ondergeschikt moeten zijn.
Het dient te gaan om Bijbelse feiten.
Omdat dat niet altijd gebeurd, blijken "deskundigen" niet altijd "deskundigen" te zijn.
Daniel
09-03-2012 / 17:57
Met plezier heb ik de reactie van de dominee gelezen, ik werd er warm van.

En @waldboy begrijp in niet helemaal, vindt hij dan ook dat oog om oog en tand om tand weer ingevoerd moet worden in het wetboek?
Dan gaat het wel over de 'Bijbelse feiten'.
dijna61
11-03-2012 / 22:55
Vraagsteller, vreemdsoortige uitdrukingen hoor jij in de preek en dat nog wel regelmatig zelfs.
Ik heb ze nog nooit gehoord. Gelukkig maar zou ik bijna zeggen.
Weet je de genade wordt ons al aangeboden voordat wij erom vragen of zelfs om konden vragen.
Paulus zegt in 1korinthe 2 ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde.
Dat is evangelie!
waldboy
12-03-2012 / 10:07
@Daniel-dat bedoel ik. Er worden in preken allerlei vreemdsoortige uitdrukkingen gebruikt, die niet Bijbels zijn.
Dat zijn geen feiten maar verzindsels en invullingen van mensen
Het Evangelie is licht, geen juk en zonder voorwaarden vooraf te accepteren. Zo wordt het ons aangeboden, maar niet altijd gepreekt. Dat zijn Bijbelse feiten.

Terug in de tijd

Tegenwoordig hoor je veel over het nieuwe en oude verbond. Kan iemand mij nu eens precies uitleggen wat het verschil is?...
2 reacties
08-03-2011
Hoe moet je omgaan met het lezen van de Bijbel? Als ik bijvoorbeeld een Bijbeltekst lees waarin erg grote dingen over Go...
geen reacties
08-03-2010
Mijn leeftijd is begin 20 jaar. Ik zit met een probleem. Als ik iets leuks heb meegemaakt dan kan ik daarover tegen mijn...
geen reacties
09-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering