Niet iedereen gered

Ds. P. van de Voorde / 4 reacties

05-12-2011, 11:06

Vraag

Ik zou graag een uitleg willen over Romeinen 5:12-21 (in het bijzonder vers 18). Eigenlijk is het toch oneerlijk? Door Adam liggen wel alle mensen onder de vloek, dat is zeker, maar door Christus is niet iedereen gered (anders zou er geen uitverkiezing zijn). Al staat er in vers 18 wel "over alle mensen tot rechtvaardiging."

Antwoord

Beste vragensteller,

Laat ik beginnen bij je vraag over wat (on)eerlijk is. Dat we door Adam allemaal in zonde ontvangen en geboren worden is niet oneerlijk van God, het is de schuld van Adam (en Eva)! Dit is ook wat God zegt. En vergeet niet; het kostte Hem zijn eigen Zoon en daarmee Zichzelf om Zijn schepping te redden en te verlossen. In Adam viel de mensheid, maar in Christus is er een weg terug. Wat Paulus hierover in Romeinen 5 zegt, zou je ook zo kunnen zien: Als een rijke vader arm wordt, betekent dit dat ook zijn gezin gaat delen in die armoede. Zo delen wij in de armoede van Adam – en houden dit in stand door onze moedwillige zonde en ongehoorzaamheid! Als een arme vader plotseling rijk wordt, deelt ook zijn gezin in die rijkdom. Zo mogen we door het geloof gaan delen in de rijkdom van de tweede Adam: Jezus Christus. Hij is plaatsvervangend de volmaakte mens in onze plaats die onze misdaden voor zijn rekening heeft genomen. In Hem is de genade van God overvloediger dan onze zonden en de macht van de zonde in ons. Christus schenkt ons vergeving, maar ook verlossing van de zonde door de kracht van de Heilige Geest (Romeinen 8:1-4, 13). Deze genade is beschikbaar voor alle mensen in de verkondiging van het Evangelie. "Wie wil die kome en neme het water des levens om niet" (Openbaringen 22: 17b; verg. Romeinen 3: 23-26).

Als iemand die het Evangelie gehoord heeft verloren gaat, is dat eigen schuld. Wie zijn zonde belijdt en gelooft in Gods belofte van het Evangelie, die wordt niet veroordeeld, is behouden en mag gaan delen in het nieuwe en eeuwige leven met God (Johannes 3: 14-17). Voor alle mensen is het evangelie; wie gelooft die ontvangt wat daarin beloofd wordt door God.

Dat er ook een uitverkiezing is, is waar en Bijbels, maar dat is tot troost. Juist het verlangen naar en het vertrouwen in Christus is het bewijs van uitverkiezing en mag ons bemoedigen om te rusten op de belofte van het Evangelie en de Heere te volgen. Wie zo mag leven mag delen in de rijkdom van de tweede Adam; een Bron die nooit opdroogt (Joh. 4:14) en eeuwig leven geeft (Joh. 15:1) en de Opstanding zelf is (Joh.11:25).

Ds. P. van de Voorde,
Wijngaarden

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

 • Geboortedatum:
  18-08-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijngaarden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

evangelieromeinen
4 reacties
kjdh
05-12-2011 / 11:43
mooi antwoordt wat ter moediging mag en kan zijn.
Voor de hand liggend is echter de reactie van velen (die neigen naar bevindelijkheid) WELKE zonden moet ik belijden. Er zijn er velen die dit forum bezoeken die sinds lange tijd altijd al bij en in de kerk leven. U bevind zich op de meest rechtse rijstrook van de brede weg, u bent dichtbij. Velen van hen die op deze rijstrook wandelen smachten naar verzoening in Christus, maar zij wachten af, totdat het te laat is. Belijdt dus uw zonde van ongeloof, en natuurlijk...als u de wet leest, dan gaat niemand vrij uit, beleid dat ook. Maar wacht niet af totdat u met romeinen 10 "in de hemel opgaat, of in de hel nederdaalt", maar gelooft zijn Heil en Troostrijk woord, laat u leiden.
1a2b3c
05-12-2011 / 12:11
Ik vond dit eerder ook 'niet eerlijk' van God en had mede daardoor een heel verkeerd Godsbeeld.
Misschien kan het volgende voorbeeld je een beetje helpen.
- Een kind komt helemaal mismaakt ter wereld doordat het geboren werd uit een drugsverslaafde vader en een alcohol verslaafde moeder. Kan dat kind daar iets aan doen? Nee!
Maar nu is er een knappe dokter die hem aanbiedt om door middel van plastische chirurgie hem weer helemaal als nieuw te maken.
Als hij dat weigert kun je dan nog zeggen dat het alléén de schuld van zijn ouders is dat hij er zo uitziet?

God biedt ons Zijn Zoon aan die ons weer helemaal nieuw wil maken, als wij dat weigeren is dát de reden waarom we verloren gaan en niet omdat we niet uitverkoren zijn.
Een mens die onder het evangelie leeft kan alleen vanwege ongeloof en/of onwil verloren gaan.
Degenen die het evangelie niet gekend hebben zullen geoordeeld worden naar hun werken en het licht dat ze hadden. Rom.1 en 2.

Ezch.18:20 20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen .....
Omega
05-12-2011 / 14:19
Mooi gezegd @1a2b3c
plderoos
12-01-2012 / 20:48
"Door Adam liggen wel alle mensen onder de vloek, dat is zeker, maar door Christus is niet iedereen gered"

Je kunt romeinen vijf ook iets anders benaderen, en dan blijf ik volgens mij dichter bij de tekst.

Hij schrijft daar volgens mij: Door Adam is de zonde over alle mensen gekomen, en die zonde is inderdaad in alle mensen doorgegaan. Nu hebben er al miljarden mensen gezondigd, net zo erg als Adam, dus nu mag je menselijkerwijs van God verwachten dat de straf op de zonde alleen maar groter wordt. Maar dat is niet zo. Integendeel: de genáde is nu juist meer dan overvloedig geworden. Want zoals door toedoen van die éne mens de zonde de wereld kwam, zo is de zonde ook door één mens vakkundig weer de wereld uit geholpen. En dát, is uitermate rechtvaardig, niets oneerlijks aan.

En zullen wij dan in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? nou, dat dacht ik dus niet! Nu is het je aangeboden en dus, als je het afslaat, is het alleen maar aan die persoon zelf te wijten dat hij het afslaat. Niet aan God. En daar is ook niets oneerlijks aan.

Terug in de tijd

Ik heb laatst een spreker gehoord waarbij het ging over het lijden en de voorzienigheid van God. Een moeilijk onderwerp ...
3 reacties
05-12-2009
Ik ben een meisje van 19 jaar en ik heb nog nooit verkering gehad. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar hierbij komt d...
geen reacties
05-12-2005
Kunt u een uitleg/samenvatting geven van het eerste gebod?
1 reactie
05-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering