Behoefte aan liefde en seksualiteit

drs. E.J. (Els) van Dijk / 7 reacties

08-11-2011, 15:08

Vraag

Ik ben een jonge vrouw (voor in de 20) en ik heb een vraag die gaat over seksualiteit. Is het zo dat als ik nooit zal trouwen, ik ook geen seksueel contact zal hebben? Waarom heeft God het dan zo gemaakt, en trouwens als Hij het zo heeft gemaakt, waarom geeft Hij mij dan niet de juiste partner zodat ik niet meer zo hoef te strijden en me niet meer zo eenzaam voel (hierin)? Ik bid zeker vaak om een vriend, maar het lijkt wel of God mij niet begrijpt. Is het niet juist zo dat als je als single door het leven moet gaan, je juist in verleiding gaat vallen, omdat je gewoon behoefte hebt aan seksualiteit en je hierin ook eenzaam voelt (voor mij is dit realiteit). Is dat dan Gods' wil dat ik in zonden zal vallen? Ik moet wel Zijn geboden houden, maar moet me ook zo ongelukkig voelen omdat ik veel behoefte heb aan liefde en seksualiteit. (Ik denk dat u gaat antwoorden, dat het komt door de zonden, maar daar heb ik dus niks aan, ik wil een oplossing.)

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste…

Laat ik mogen beginnen met je te zeggen dat ik er van harte van overtuigd ben dat de Heere God de grote Bedenker van de mogelijkheden en het genot van seksualiteit is, zoals dit tussen een man en een vrouw beleefd kan worden. Maar juist omdat Hij weet hoe kwetsbaar mensen op dit terrein zijn en hoe teer dit allemaal ligt, heeft Hij er ook de veilige kaders van het huwelijk voor gegeven. In een relatie van liefde en trouw kan seksualiteit veilig ingebed worden.

Wij leven nu echter in een wereld waarin we het probleem van de seksualisering van de samenleving kennen. De kern van dat probleem (of het nu gaat om pornografische blaadjes en sites of wat dan ook) is niet dat er teveel nadruk gelegd wordt op seksualiteit, maar juist dat deze niet genoeg benadrukt wordt. Seksualiteit wordt in heel veel gevallen losgekoppeld van de relatie en beperkt tot het terrein van de geslachtsdelen. Zo wordt van seksualiteit iets onbenulligs gemaakt.

Oppervlakkigheid is de vloek van deze tijd. En de eis dat seksuele verlangens al dan niet onmiddellijk bevredigd moeten worden is dan ook primair een geestelijk probleem. Seks is niet slechts een fysieke handeling. Het is een persoonlijke ontmoeting (als kroon op de onderlinge geestelijke en psychische kameraadschap en niet slechts een biologische handeling). Jij leeft echter in een tijd dat seks nooit eerder zo los is gemaakt van een persoonlijke relatie. De moderne fixatie op seksualiteit is het symptoom van een afbraak van intimiteit. Nogmaals: seks is niet slechts een fysieke handeling en het is veel meer dan toegeven aan lichamelijke aantrekkingskracht. Het mag dan wel te maken hebben met onze lichamen, maar het beroert ook de ziel. Zo wordt bij pornoverslaafden de werkelijke schade toegebracht aan het innerlijk (en aan dat van een eventuele partner).

Begrijp je vanuit deze inleidende woorden dat ik God (of de kerk) niet zie als de grote spelbreker als het gaat om de seksualiteit van de mens maar als de bedenker ervan! Maar juist ook omdat Hij weet dat satan seks gebruikt als een machtige invalshoek om zijn vernietigende werk onder mensen te doen –en wat zien we daar helaas veel van – heeft God ons ook de veilige kaders geboden. Om ons te beschermen en juist niet om het ons lastig te maken. Seksualiteit kent twee aspecten: liefde (het hart) en lust (het lichaam). En die twee moet je nooit van elkaar isoleren!

Dus nu concreet naar jouw situatie vertaald: als het huwelijk niet voor je weggelegd zou zijn –maar je bent natuurlijk nog heerlijk jong!– denk ik niet dat een seksuele relatie of seksuele activiteiten wel de bedoeling zijn. Dat hoeft op zichzelf ook geen probleem te zijn als je er maar voor zorgt ver bij seksuele prikkels die je lust aanspreken uit de buurt te blijven. Seksuele, fysieke gevoelens komen niet zomaar uit de blauwe lucht vallen, maar die kun je wel opwekken door je lichaam te prikkelen, bijvoorbeeld door zelfbevrediging of door naar afbeeldingen te kijken die erotiseren. En eerlijk gezegd denk ik dat dit niet de bedoeling is.

Ben je dan als alleenstaande zielig om dat iets heel speciaals in het leven moet missen? Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo is en vanuit mijn eigen ervaring kan ik dat alleen maar bevestigen. Het is onwijs om te stellen dat een alleenstaande niet compleet is of zelfs niet tot haar bestemming kan komen. Daar geloof ik helemaal niets van. De bestemming van ons ligt niet in een exclusief tweezame, duurzame relatie maar in het voortdurend bezig zijn met het zoeken naar de betekenissen van het Grote Gebod in ons leven: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat kunnen we daarmee doen?

Singles niet compleet en niet tot hun bestemming gekomen? Natuurlijk niet! In de betekenis die wij tegenwoordig aan dit woord geven was de Heere Jezus Zelf single. Nota bene. De meest complete en tot Zijn bestemming gekomen Mens ooit! Dat ongewild alleengaanden zich soms ontzettend eenzaam kunnen voelen omdat ze in bepaalde omstandigheden een ‘wederhelft’ pijnlijk missen, doet daar niets aan af.

Kijk, ik geloof dat God ons leven zo leidt dat levensomstandigheden en levensopgave bij elkaar passen. En het gaat erom dat we wat dit betreft ontdekken wat zijn plan en zijn bedoeling is met jouw en mijn leven. Vind ik het altijd leuk om alleen te zijn? Nee, natuurlijk niet. Maar het is beslist wél zo dat hier een dankbaar mens zit. Heel blij met het leven dat God aan mij toevertrouwd heeft, mij koesterend in de liefde waarmee Hij mij omringt.

Over dit alles valt nog veel meer te zeggen, maar laat ik het mogen afsluiten met een gebed van iemand wiens leven door diepe dalen is gegaan maar die het grote perspectief voor ogen heeft gehouden:

Heer, ik hoor uw roep en volg U,
help mij! Heilige Geest,
geef mij het geloof, dat mij bevrijdt van
vertwijfeling, ziekelijk verlangen en zonde,
geef mij liefde tot God en de mensen,
een liefde die alle haat en bitterheid uitbant.
Geef mij de hoop, die mij bevrijdt
van vrees en moedeloosheid.

Ik hoop toch zó dat jij tot je bestemming zult komen en dat je niet blijft steken in wat je mist in dit leven, maar dat je onder de indruk raakt van wat God wel voor jou weggelegd heeft. Een mooie ontdekkingstocht gewenst!

Drs. Els J. van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

 • Geboortedatum:
  28-01-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Evangelische Hogeschool. Nu begeleiding en advies.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

eenzaamverleiding
7 reacties
Mister
08-11-2011 / 19:55
Ik dacht altijd dat alleen jongen(mannen) daar mee zaten...
Het is een mooi antwoord, maar in de praktijk wel wat weerbarstiger ben ik bang

In ieder geval sterkte ermee en je met je begin 20 is er echt nog wel hoop op een huwelijk hoor!
manita1986
08-11-2011 / 20:17
Heel erg bedankt voor dit mooie antwoord!
wat kan het Gods leiding wezen om zo'n antwoord te mogen geven juist op momenten dat ook ik er tegen aanloop met dit 'probleem'
zwaluw
08-11-2011 / 22:27
En als je in de lijn van dit antwoord wil verder lezen:

'Alleengaand' van Albert Y. Hsu
'Singles in de Bijbel' van David M. Hoffeditz

beide boekjes zijn wat 'Amerikaans', maar bevatten mooie praktische elementen voor het dagelijks leven.
AHHK76
09-11-2011 / 16:19
Mevr. van Dijk heeft een mooi antwoord gegeven, vanuit haar eigen ervaring!
Beste jonge vrouw:
* Een seksuele relatie zonder liefde, zal je alleen nog maar eenzamer maken.
* Als je geen seksuele gevoelens had, worstelde je met je anders zijn. Dan was dat het probleem. Nu is het probleem om te leren er goed mee om te gaan, het is allebei lastig.
* Ik ken een handvol vrouwen die pas na hun veertigste getrouwd zijn. Je bent nog zo jong!
* Het huwelijk is geen garantie voor geluk, er zijn zoveel mensen gescheiden. Sommigen al 2 keer voor hun veertigste....
* Zonder een huwelijk hoef je niet echt eenzaam te zijn. Kijk eens om je heen en probeer wat voor anderen te betekenen. Vrienden maak je door er zelf één te zijn.
* David had meerdere vrouwen. Toch zei hij over de vriendschap met Jonathan dat die hem wonderlijker was, dan de liefde van vrouwen. (2 Samuël 1 : 26)
Ik begrijp dat je het moeilijk hebt, maar ik hoop toch dat je het anders gaat zien, waardoor het minder moeilijk wordt. Tel je zegeningen, tel ze één voor één, dan zie je Gods liefde en daarvan kun je leven! Dan mag je het ook in echt in Zijn handen leggen of Hij je een vriend zal geven. Want God geeft niet op bestelling, wat wij willen. Hij geeft ons wat Hij goed voor ons vindt. Soms kun je Hem later danken voor dingen, waar je eerst boos om was.
Sterkte en Gods zegen toegewenst.
Race406
12-11-2011 / 11:36
Vraagstelster: Wat is de reden dat je zo verkrampt ermee bezig bent? Dat je voor in de 20 bent en nog niet getrouwd, laat staan al in verwachting bent van de 3e, wil niet zeggen dat je nooit zult trouwen! Ik weet niet welk beeld je hebt meegekregen van trouwen, en ik weet ook niet welke druk er vanuit je omgeving op je ligt, maar laat het los! Je HOEFT niet jong te trouwen en een elftal kinderen te krijgen!
Wie zegt dat je overschiet? Dat je graag een relatie wilt is begrijpelijk, maar laat het niet je leven beheersen! Dat je vriendinnen misschien wel (bijna) allemaal al ruimschoots getrouwd zijn en kinderen hebben wil niet zeggen dat jij raar bent of zoiets, omdat jij nog niet getrouwd bent en achter de kinderwagen loopt..............................
adromu83
23-11-2011 / 08:20
Als ik alles hierboven lees, heb ik het idee dat er vooral bij de reacties en in mindere mate bij Els, een groot stuk onbegrip is. En dat maak je als alleenstaande al zoveel mee. Als ik de reacties lees is geen van hen alleenstaand. Dan is het makkelijk antwoorden. Ik heb één van de boekjes die genoemd werden gelezen. Halverwege ben ik gestopt. Het verlangen werd alleen maar groter. En de pijn werd door dat boek heviger.
manita1986
23-11-2011 / 13:16
@ adromu83.

Ook ik ben alleenstaand.Maar de ene x kan ik makkelijker met deze kwestie omgaan dan de andere x.
Je voelt onbegrip van uit familie/vriendenkring als ze merken dat je nog als single door het leven gaat.
Het gevoel dat je niet begrepen wordt.
Ik ben blij dat ze mij iemand gunnen maar het kan je niet opgedrongen worden.
Je moet zelf de keuzes maken.
En ik ben het met je eens over het lezen van desbetreffende boeken.
Je maak het voor je zelf er niet makkelijker op.

Iedereen Gods zegen toegewenst die ook met dit probleem loopt!

Terug in de tijd

Aan ds. J. D. Heikamp. Een vraag over de woorden: door geloof, uit geloof en in geloof. Deze woorden kom ik wel eens teg...
geen reacties
08-11-2010
In de Bijbel staat vaker dat iets staat geschreven in de wet van Mozes (bijvoorbeeld Lukas 2: 22 en 23). Maar de wet is ...
geen reacties
09-11-2022
Ik hoorde pas dat de doop met vuur het oordeel is. Maar in het lied “Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.” Staa...
1 reactie
08-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering