Grote verschillen in gemeenten

drs. I. A. Kole / 5 reacties

25-06-2011, 13:37

Vraag

Ik heb de Gereformeerde Gemeenten van harte lief. Maar ik heb wel moeite met de grote verschillen in de kerkelijke gemeenten. Er zijn predikanten die een heerlijke Evangelieboodschap verkondigen. Er zijn er ook die heel anders preken. En, hoe komt het dat sommige predikanten in de Ger. Gem. waarschuwen tegen leggings etc. en anderen weer niet?

Antwoord

Fijn dat je je zo goed thuisvoelt binnen de Gereformeerde Gemeenten, dat geldt voor mij ook. Dat er verschillen zijn is helemaal niet erg. Dat tref je overal aan. Die verschillen in cultuur, van wat al of niet mag, of liever niet, dat is niet van nu. Soms zijn de verschillen ook te verklaren. Dat doet niet af aan de inhoud van de prediking. De ene predikant is directer dan de andere; de ene predikant geeft veel praktische voorbeelden om de inhoud van de preek dichterbij te brengen, de andere predikant is veel voorzichtiger om bepaalde zaken te noemen en daar een waardeoordeel aan te verbinden ten aanzien van de gevolgen voor de omgang met de Heere.

We leven in een open wereld; de wereld is een groot dorp geworden. We worden overspoeld met allerlei opvattingen/dingen en onze kindern vragen direct of hetwel of niet kan/mag, want de zoon /de docher van die en die doet/mag/heeft het ook.

T.a.v. de mode staat er niets vast, elke keer zijn er nieuwe zaken die aandacht vragen en we hobbelen er allemaal achteraan. In de jaren zeventig de korte rokken en de lange haren, daarna de lamellerokken, de langebroek met een rok erover, nu de legging met een rok erover, zo langzamerhand: een legging met een heel kort rokje (net tot onder de billen) en wat zal er volgen? Het moet nu niet te gek worden, is dan de verzuchting.
 
Je mag er leuk en verzorgd uitzien, stijlvol! De kleding moet/mag niet uitdagend zijn en het verschil tussen man en vrouw moet er blijven (een bijbelse eis).

Laten we rekening houden met elkaar en bovenal leven we tot eer van God? Laat het gesprek niet emotioneel zijn, maar luister eerst goed naar elkaar, ook de legging zal t.z.t. wel weer door iets anders opgevolgd worden. Laten we oppassen slaaf te worden van allerlei vernieuwingen. We hebben toch een eigen levensstijl en een eigen identiteit? Voordat je een oordeel uitspreekt, luister dan eerst naar de motieven van de ander! Zorg dat je niemand beschadigt! Dat is de legging niet waard! Maak er geen halszaak van!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
5 reacties
phox
25-06-2011 / 21:46
Ik vermoed dat de belangrijkste vraag het verschil in prediking betrof. En dan niet zozeer over de stijl, maar inhoudelijk. Meer specifiek gaat het de vragensteller denk ik voornamelijk om het punt: een ruime evangelie-verkondiging of juist niet. Jammer dat juist díe vraag onbeantwoord is gebleven. Ik denk namelijk dat die vraag bij heel veel jongeren leeft.
gjkorpershoek
26-06-2011 / 18:13
Helaas zijn er veel verschillen tussen gemeenten en zelfs binnen gemeenten. Soms zijn het nuaceverschillen (manier van prediking / bijzaken), soms is het wel degelijk een leerverschil (inhoud van prediking / hoofdzeken). Lees de brief aan de Galaten over het heldere evangelie! Laat je geloof gefundeerd zijn in de Bijbel en niet in een kerkgenootschap, predikant, oudvader of bekeringsgeschiedenis. Er bestaat ook wat kerk of gemeente betreft geen 'hemel op aarde'. Overal waar mensen zijn kom je fouten tegen. Paulus liep daar ook al tegenaan. Ik geef je de verzen uit Colossenzen 2 mee:
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.
20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.
22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;
23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.
erishoop
28-06-2011 / 00:17
reactie op vragen steller

betreffende de verschillen / het krakter en de nadruk in de prediking

in de hersteld hervormde kerk heb je het ook
in de pkn henb je het ook
in de christelijk gereformeerde kerk heb je het ook

dit zijn aardse groeperingen met een groter aantal disipelen en valt het iets meer op dit door dat een vacante gemeente meerdere malen per maand bezoek krijgen van verschillende disipelen

in de oud ger gem in ned heb je het ook
in de ger gem in ned heb je het ook
in de vrije oud ger gem heb je het ook

dit zijn aardse groeperingen met een relatief beperkt aantal disipelen en valt het minder op dit door dat een vacante gemeente maar 1 of 2 x en soms nog minder per maand bezoekt krijgt van 1 van de weinige disipelen

als je 2 kinderen hebt als gezin en ze naast elkaar zet zie je weinig verschil
als je 12 kinderen hebt als gezin en ze naast elkaar zet zie je meer dan weinig verschil

conclusie: u vraag is een vraag die niet gesteld mag worden
dit omdat het de discussie niet waard is en omdat het alleen maar bedroefd aangaande de kerkelijke verdeeldheid ook binnen 1 aardse groepering, maakt niet uit welke groepering

ik hoop dat u met hart en ziel niet alleen ger gem lief heefd (want dat is een egoistishe uiting) maar ook daar buiten waar ellende verlossing en barmhartigheid verkondigd worden

want de ger gem is het beste niet en een ander groepering ook niet

vroeger zijde de oudjes er zijn 2 kerken

DE NEDERLANDS HERVORMD KERK en ROOMS KERK
Liesel
28-06-2011 / 08:15
@Erishoop: wat is dat voor een stelling: Uw vraag is een vraag die niet gesteld mag worden! Alle vragen mogen gesteld worden. Het is weleens goed dat zo'n vraag gesteld wordt. Want het gaat niet altijd over uiterlijke zaken. Iedere vraag mag gesteld worden en op iedere vraag mag ook antwoord gegeven worden. Of moet je fouten van iemand/kerk/gemeente onder de mantel laten verdwijnen??!!
waldboy
07-07-2011 / 15:49
U hebt de Gereformeerde Gemeenten van harte lief. Hebt U Christus ook van harte lief?

Terug in de tijd

Ik heb een maand geleden met een jongen gebroken omdat we veel te ver zijn gegaan. Hij zei namelijk op een keer over Fac...
5 reacties
25-06-2014
Als het met mensen goed gaat in hun leven, dan hoor je wel eens dat er zegen rust op hen en hun gezin. Ons gezin staat i...
geen reacties
25-06-2005
Al tien jaar ben ik flink verslaafd aan internet. Een grove schatting is dat ik zo'n zes tot acht uur per dag achter de ...
1 reactie
25-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering