Zelfdiscipline

G.J. Jansen / 2 reacties

22-06-2011, 08:02

Vraag

De laatste tijd kom ik er steeds meer achter dat ik het heel moeilijk vind om zelfdiscipline op te brengen. Dit komt op verschillende terreinen aan de orde. Ik heb bijvoorbeeld veel moeite om gestructureerd stille tijd te houden. Ook geef ik snel toe aan verleidingen en val ik telkens terug in de zonde. Tenslotte besteed ik te weinig tijd aan mijn studie omdat ik mijn tijd verspil met allerlei dingen (vooral op de computer waar ik voor mijn studie veel achter moet zitten) en heb ik niet de discipline om mijn tijd nuttig te besteden. Dit alles hangt ook met elkaar samen en komt mijn relatie met God niet ten goede. Ik weet dat ik dit moet veranderen, maar ik vind dat heel moeilijk. Het is een karaktertrek (geworden) en ook voor het veranderen van mijzelf heb ik geen zin en discipline. Heeft u advies hoe ik hiermee om moet gaan?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Bedankt voor je vraag. Deze stellen is één; een antwoord is vers twee en valt niet mee, omdat je vraag veel verschillende zaken betreft: discipline (blijvende motivatie), stille tijd en karakter(vorming).
 
Om mee te beginnen wil ik je zeggen dat ik het moedig van je vind dat je jouw vraag zo open en eerlijk stelt.
 
Mijn eerste reactie is een Engels spreekwoord: "If you want to have something done, just do it!" Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en de invulling die je aan je leven geeft. Je kunt dat niet afdoen met de opmerking: Zo ben ik nu eenmaal. Je hebt als mens en student bepaalde verplichtingen, of je deze nu leuk vindt, of niet. Het mooiste is als de dingen die je nu als verplichting ziet je een goed gevoel, bevrediging, (arbeids)vreugde etc. geven. Soms ervaar je dat pas na langere tijd en nadat je er echt voor geblokt, gezwoegd en gezweet hebt. Als (bijna) volwassene moet je zelf je leven inrichten.
 
Dit is natuurlijk nog geen antwoord op je vraag. Daarvoor moet je terug naar de kern. God heeft jouw geschapen met jouw karakter en talenten en daarmee met jouw unieke (on)mogelijkheden. God vraagt van ons te leven en te werken met onze talenten tot eer van Zijn Naam en tot nut (voordeel) van de mensen om je heen (waar dan ook in de wereld). Je vindt dat in de Schrift bij de samenvatting van de wet en de profeten: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Discipline heeft volgens mij te maken met motivatie, betrokkenheid op je werk, de relevantie (het belang) ervan inzien, het weten waar je sterke en zwakke punten liggen en hoe daarmee om te gaan. Soms moet je jezelf daar echt voor opzij zetten; jezelf bij de lurven pakken en er gewoon aan beginnen; just do it! Ik zou je de vraag willen stellen hoe gemotiveerd je echt ben voor je studie, voor het houden van stille tijd, etc. Ik krijg de indruk dat je je vooral richt op leuke bijkomstigheden; vooral de computer. Breng eens in kaart hoeveel uur per week je aan verschillende activiteiten besteedt. Welk patroon zie je dan ontstaan? Wat zegt dat over jou en je voorkeuren?
 
In je vraag lees ik dat je dat wel probeert, maar het er niet altijd van komt. Dan is plannen (timemanagement) belangrijk. Maak zelf een planning voor één week. Wanneer doe je precies wat? Denk ook aan de omstandigheden. Om geconcentreerd te kunnen werken, moeten er geen 'afleiders' zijn: muziek, de pc, je mobieltje, etc. Via deze en deze websites kun je wat zelfhulp krijgen. Hopelijk geeft je dat zelf wat concrete ideeën. Verder heb ik een pdf voor je gevonden over dit onderwerp.
 
Ten diepste geldt natuurlijk dat onze karaktertrekken als gevolg van de val en de zonde niet fraai, maar zelfs door en door verkeerd  zijn. Het doopformulier noemde ons als kleine babys al "kinderen des toorns". Het verbeteren van onze relatie met God kan eigenlijk helemaal niet vanuit de mens. Bekering en geloof zijn daarvoor nodig. God wil deze uit genade geven aan zondige mensen. Als dat gebeurt wordt niet alleen ons verstand verlicht en ons hart vernieuwd, maar krijgen we ook een andere wil en daarmee een gerichtheid op God en Zijn dienst. Het houden van stille tijd wordt dan geen (on)geplande routine, maar een must.
 
Je bent heel eerlijk als je zegt dat je "geen zin hebt om jezelf te veranderen". Toch moet dat wel gebeuren. Ten diepste moet niet jezelf veranderen, maar helemaal vernieuwd worden. Het beste advies is dan ook om de Heere bij je vraag te betrekken. Hij alleen kan mensen echt anderen; zelfs helemaal vernieuwen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gertjan Jansen

G.J. Jansen

 • Geboortedatum:
  25-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  docent Engels en docentencoach

Tags in dit artikel:

stille tijd
2 reacties
linneke
22-06-2011 / 09:02
Mooi antwoord!! Leerzaam voor iedereen!
Gerard
22-06-2011 / 09:39
Ga één stap per keer, probeer niet de hele 'weg' te plannen.
Als een weekplan je helpt dan goed, maar ikzelf heb vele weekplannen opgesteld, waar dan niets van terecht te kwam. Wat mij helpt is een aantal konkrete taken voor vandaag te stellen en die te doen, bv. een bepaald stuk te lezen, een bepaald ding te doen enz. Als je achter de computer zit dwing jezelf dan die email of chat of spelletje of wat dan ook dicht te laten totdat je klaar bent met de taak die je jezelf heb gezet. Begin zo nodig met één taak en voer het langzaam op.
Zelfdiscipline is ook een kwestie van oefenen

Terug in de tijd

Kunnen we het slangenzaad zien als atheïst tegen spiritueel en het vrouwenzaad als jood tegenover christen? Kunt u hier ...
geen reacties
22-06-2020
Ik heb een vraag over belijden van zonden naar anderen. Hoever moet je hier in gaan? Ik word soms gek van mijzelf. Ik be...
5 reacties
22-06-2018
In de Bijbel staat dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren al overspel met haar doet in zijn hart. Hoe kan een man ...
2 reacties
23-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering