Visioen van Zacharia

Ds. J.R. Lammers / 1 reactie

17-05-2011, 16:00

Vraag

Ik was vanochtend Zacharia 4 aan het lezen. Daar krijgt Zacharia opnieuw een visioen over de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Wat betekenen die twee olijfbomen? In het laatste vers staat namelijk die deze de twee gezalfden zijn. Wie zijn die twee gezalfden? Worden daar Jezus en de Heilige Geest mee bedoeld?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Letterlijk gaat het om Zerubbabel en Jozua, vertegenwoordigers van de wereldlijke en geestelijke macht over Israel. We moeten oppassen met rechtstreekse toepassingen van het Oude Testament op Jezus. We moeten oppassen met het annexeren van het joodse boek voor onze christelijke doeleinden. Dit luistert nauw.

Ds. J. R. Lammers

Ds. J.R. Lammers

Ds. J.R. Lammers

 • Geboortedatum:
  26-03-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nijbroek/Amsterdam
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

visioenZacharia
1 reactie
adriano313
18-05-2011 / 13:49
Gouden kandelaar en 2 olijfbomen
Het totale visioen is profetisch, het is typebeeldend en een boodschap van God voor de stadhouder Zerubabel en de hogepriester Jozua (JHWH redt). Zij moesten de tempel opbouwen zodat God weer terug kon komen voor Zijn volk. Het is een profetische boodschap die luid aan de opbouwers om hierbij op God te vertrouwen.

Goed is het om in ogenschouw te houden wat er allemaal de revue(is ge-) passeert. In tijdsstappen:
schepping - zondeval- belofte om de kop te vermorzelen (aankondiging Christus) – Noach (voorbereiding) abraham (start uitvoering) 12 stammen - Egypte - woestijn - Tabernakel (Goddelijke weg) - verovering kanaan - David - 1e tempelbouw - verval - Babylonische wegvoering (kwaad wordt uitgestort) - Perzisch rijk - wederopbouw (start inkeer/ bekering) in het 2e jaar koning Darius. En waar begint de opbouw mee:

Haggai geeft inzicht dat God verbaast is dat mensen eerst hun huis bouwen en niet aan de tempel denken. Met die bedoeling: Ik ben toch voorzienend! Doe dan toch eerst mijn werk !
Zacheria en Haggai zijn samen 2 profeten die in dezelfde periode een rol spelen bij deze opbouw. Elk afzonderlijk krijgen ze boodschappen van God. Zo ook de visioenen van Zacharia. Ze vertellen over de wederopbouw, dat God zijn genade toont en Jeruzalem na 70 jaar wil opbouwen. Hij wil verder zijn toorn uitgieten over alle hoogmoedige volken. Zelfs de aanklacht van satan dat Jozua zondig is wordt hierin niet vergeten. Maar de engels des Heeren (Jezus Christus) neemt het op en God maakt hem rein. Hij trekt hem nieuwe hogepriesterlijke kleding aan. Zo is hij klaar, om in de bediening te functioneren. Dan komt de Gouden kandelaar en de 2 olijfbomen.

De Gouden kandelaar staat voor een totale heenwijzing naar God. Hij is de belichaming van Het Licht welke verwijst naar Jezus Christus. In het Heilige van de tabernakel scheen het als enig licht. Het verdrong alle duisternis waardoor priesterlijke (goddelijke) bediening mogelijk werd. Het typebeeld van licht in duisternis (waardoor er geen plaats bestaat voor duisternis). In Joh 8:21 zegt Jezus: “Ik ben het licht der wereld”. Het Licht is het beeld van Jezus Christus. De kandelaar zelf is het beeld van de gemeente (opb 1:20) en elk verder detail zijn ook heenwijzingen naar Jezus Christus.

Goud betekent puurheid, het roest niet, heeft geen zuurstof, het verzuurd dus niet (het vergaat niet) en is dus ongezuurd. Het is gelouterd (door lijden puur gemaakt).

De 7 lampen staan symbool voor zeven Geesten Gods (Openb. 4:5); de 7 facetten van de Heilige Geest. (Jes. 11:1-2). 1 De Geest des Heeren 2. De Geest der wijsheid 3. De Geest des verstands 4. De Geest des raads 5. De Geest der sterkte 6. De Geest der kennis 7. De Geest der vreze des HEEREN

De 6 armen (kalmoes-rieten) symboliseren de mens (de leden van de gemeente) die voortkomen uit de schacht (7e = Christus) symboliseert dit ook weer de volmaaktheid van God; ze vormen tezamen ook de 7 gemeenten (openbaringen)

De gouden kandelaar staat in het visioen voor God’s totale Zijn (IK BEN) inclusief Zijn nieuw-testamentische plan. Het was er ook al in de woestijn (exod). Maar het verkeerd nog in een (voorbereidende) fase van voor Christus. De kandelaar is verbonden met olijventakken die uit 2 olijfbomen komen.

De olijf en zijn boom staan in het natuurlijke voor leven (het voedt, geneest, geeft licht). De olijfboom heeft een onbegrensde levenskracht. Ze kunnen meer dan duizend jaar oud worden. Olijven moesten zuiver gestoten worden zodat de olie voor de gouden kandelaar ook zuiver (en rein) was (Lev. 24:2, Ex. 27:20). We kennen dit ook van het hart, het zal door de pottenbakker gekneed (gekneusd) worden tot een zuiver hart. Je zal gekneusd worden totdat er olie uit zal komen. Olijfolie is dus het typebeeld van de Heilige Geest die doet vloeien en die werking geeft.

Uit zacheria kan je opmaken dat God door een visioen laat zien dat al het opbouwende werk van de tempel zal gelukken. Hoe? Door een vaste verbinding te maken met Hem. En deze verbinding bestaat uit de 2 olijfbomen (bronnen van de Heilige geest) die de kandelaar (joodse volk =>zo ook gemeente van Christus) via de takken bevloeien. De kandelaar staat dus voor nieuw leven (van het joodse volk =>zo ook de gemeente) wat tot stand komt door een hogepriesterlijke bediening. (Jozua => zo ook Jezus Christus) Het volk (gemeente) kan zo weer aan een de tempeldienst deelnemen.

De kandelaar wordt dus gevoed door 2 bronnen (olijfbomen) van de Heilige Geest. Dat zijn niet Zerubabel en Jozua, want zij zijn juist het uitvoerende (natuurlijke) element, zij staan in de bediening naar het volk toe. Maar na veel zoeken staat er verduidelijking in ezra 6:14. Iedereen bouwde voorspoedig DOOR het profeteren van de profeet Haggai en van Zacharia!

Waarom dit is, heeft te maken met wat er gepasseerd is. Ezra die ook tijdens deze periode leefde beschrijft dit nauwkeurig. In het natuurlijke komen de Assyriërs in opstand om het bouwen te dwarsbomen als ze niet mee mogen doen. Hierdoor bedreigde ze de bouwers ze kopen raadgevers in om rechtszaken te starten, ze worden corrupt en komen met leugen en geweld om zo een einde maken aan de bouw van de tempel. Het is een totale heenwijzing naar de duivel die geestelijke tempelbouw (uw opbouw) dwarsboomt. MAAR dan geeft God (na 10 jaar) doorbraak! door deze 2 profeten heen! Darius beveelt in het 2e jaar om verder te gaan. Haggai en Zacharia hebben een profetische bediening in het afbouwen van de tempel. Hierbij vertalen ze wat God hen door de Heilige geest ingeeft. Het is een geestelijke en geïnspireerde ondersteuning van Waarheid en Licht (Urim en Tummim) aan het adres van Zerubabel en Jozua. Zodat de tempel ( ik en u ) niet scheef gebouwd wordt (groeit). Zodat er geen vermenging of natuurlijke kracht het fundament vormen van de tempel. Want Hij regeert uiteindelijk. Hij maakt zijn Woord waar. Er is in dit proces geen plaats voor duisternis! In het 6e jaar is dan de tempel gereed en wordt deze indrukwekkend ingewijd

H.grt
Adr.

Terug in de tijd

Al ruim zeven jaren geleden heb ik het mbo afgerond. In mijn tienerjaren op school heb ik in een heel moeilijke tijd geh...
geen reacties
18-05-2016
Na een huwelijk van tientallen jaren heb ik (man) moeten besluiten om een echtscheiding aan te vragen. Jarenlang heb i...
geen reacties
18-05-2021
Aan iemand die hier serieus en met zorg mee om wil gaan. Ik ben een jonge dame van 17 jaar (vwo). Dolgraag zou ik voor m...
6 reacties
17-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering