Verbondenleer

Ds. H. Korving / 1 reactie

11-10-2010, 11:00

Vraag

Ik wil een aantal specifieke vragen stellen aan een CGK-predikant over de verbondenleer. 1. In Psalm 81 vers 11 (onberijmd) staat niets over een verbond, in tegenstelling tot Psalm 81 vers 12 (berijmd). Gaat het hier over het genadeverbond? In Psalm 103: 17 en 18 gaat het ook over een verbond. Gaat het hier ook over het genadeverbond (wat je kunt houden en niet kunt houden)? 2. God leert ons in de Bijbel -en de psalmen zingen er ook van- "Al wat God beloofd heeft, zal bestaan". Moet daar niet de aantekening bij: "...maar je moet wel geloven, anders zal het niet bestaan"? 3. Is het verbond der verlossing (raad des Vredes) hetzelfde als de uitverkiezing? 4. In de brief aan de Hebreeën benoemt Paulus dat het ware zaad van Abraham de gelovigen zijn. Als het verbond der genade is opgericht tussen God en Abraham en zijn zaad, dan is dat toch met God en de gelovigen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik heb je vragen over psalm 81 en psalm 103 even apart genomen en kom dus tot vijf vragen.


1. Inderdaad komt het woord verbond niet voor in Psalm 81 vers 11. Maar wat betekent de verwijzing naar het eerste gebod (vers 10) in relatie tot de herinnering aan de uittocht uit Egypte (vers 11) anders dan een verwijzing naar de verbondssluiting en wetgeving bij de Sinaï? Dit verbond dat God met Israël sloot noemen we inderdaad het genadeverbond: het verbond waarin Hij genade belooft en van Zijn volk gehoorzaamheid vraagt (een gehoorzaamheid die Hij overigens Zelf ook weer moet en wil werken).

2. In Psalm  103 vinden we iets dergelijks. In de Bijbel kom je de gedachte dat men Zijn verbond houden moet of breken kan meermalen tegen. Het meest sprekend voorbeeld is dat van… het volk Israel in de woestijn: in het merendeel van hen heeft God geen behagen gehad en ze zijn in de woestijn omgekomen vanwege hun ongeloof (1 Kor. 10, 1-12). Het verbond biedt een voorrecht en schept een verplichting. In het verbond zijn is niet een garantie zonder meer van iemands behoud: immers alleen door geloof en bekering wordt het verbond ingewilligd en het –in het verbond beloofde heil- verkregen.
 
3. God zal Zijn Woord niet ledig tot Hem doen wederkeren, het zal doen wat Hem behaagt (Jes. 55). Dat mag troost zijn voor degenen die in eigen kracht niets meer tot stand kunnen brengen. Dat zijn de gelovigen. Maar het is een verschrikkelijke werkelijkheid voor de ongelovigen: zij zullen in het gericht van God ervaren dat het volle ernst was dat God dit gericht heeft aangekondigd. “Al wat Hij belooft heeft zal bestaan” suggereert niet dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over  de noodzaak van geloof en bekering.
 
4. Neen, met de Raad des Vredes wordt bedoeld het onderlinge verbond van eeuwigheid tussen de drie Goddelijke personen over de verlossing, door de Vader beschikt, door de Zoon volbracht en door de Geest toegepast. De uitverkiezing heeft hierin dus wel een plaats, maar het verbond der verlossing omvat meer dan dat alleen.

5. Ik weet niet aan welke tekst of welk gedeelte uit de brief aan de Hebreeën je precies denkt. Je zou wellicht ook naar Galaten 3 kunnen verwijzen. Maar vergeet Hand 2:39 niet in relatie tot Gen. 17:7. Het verbond wordt opgericht met de gelovige Abraham en zijn (gelovig? ongelovig?) zaad. Als alleen de gelovigen in het verbond zijn, mogen de kinderen niet gedoopt worden, tenzij ze kunnen aantonen dat die gelovig zijn. Dat is dus een baptistische visie. De Heid. Catechismus spreekt over dit verbond onder het gezichtspunt van de toezegging van Gods heil. Daarvan ontvangen de kinderen het teken en zegel. Tegelijk roept dit om hun geloof en bekering. De zogenaamde tweeverbonden-leer staat op gespannen voet met vraag en antwoord 74 van de Heid. Catechismus en moet zich bedienen van allerlei onderscheidingen die de verwarring groter maken: wel uitwendig, niet inwendig in het verbond;  wel onder de bediening maar niet deelgenoot van het wezen van het verbond enz. Geef mij maar de klare taal van de Catechismus.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

1 reactie
43843
12-10-2010 / 09:20
Beste vraagsteller. dr. J. van Genderen heeft een uitermate duidelijk boekje geschreven over Verbond en Verkiezing. Echt een aanrader voor iemand die als CGK-er meer hierover wil leren. Neem en lees!

Terug in de tijd

Moeten we het scheppingsverhaal letterlijk nemen? Of is het meer een symbolische beschrijving? Ik twijfel niet aan de sc...
geen reacties
11-10-2008
Twee jaar geleden ben ik voor het eerst uit geweest met een meisje dat ik kende van onze kerkgemeenschap. Ik zag altijd ...
2 reacties
11-10-2013
N.a.v. Richteren 19. Wat kunnen wij van deze gruwelijke geschiedenis leren? En waarom wordt die man (die Leviet) in besc...
geen reacties
12-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering