Morning after-pil gebruikt

Ds. W. van Vlastuin / geen reacties

19-07-2003, 00:00

Vraag

Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met een jongen van buiten de kerk, onder invloed van drank. We hebben wel een condoom gebruikt, maar toch heb ik een morning after-pil gehaald. Ik had nooit een relatie moeten beginnen met deze jongen. Ik voel me zo verschrikkelijk schuldig hierover. Kan God mij dit ooit vergeven? Ik ben toch getrouwd voor God nu?

Antwoord

Waarde vriendin,

Wat leeft er een boosheid in ons hart. Tot welke gruwelijke dingen zijn we in staat. Wat kunnen we onze reinheid en kuisheid door onze dwaasheid verkwanselen. Wat staat dit gedrag in schril contrast met Gods heiligheid. Overdenk het zevende gebod. Lees de uitleg in de Catechismus erbij. En laat het op je inwerken wat een schuld je bij God hebt gemaakt. De zonde van Adam was geen overspel of moord. Voor ons besef was dat wel een heel kleine zonde. Nochtans heeft deze zonde het hele mensdom aan allerlei ellende en de verdoemenis onderworpen. Overdenk dat de kleinste zonde genoeg is om je voor eeuwig te verdoemen. Belijd je zonde aan de Heere. Erken dat je Zijn gramschap dubbel waard bent. En wees als de tollenaar. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Hij stond van verre. Hij voelde zich niet waard in de tempel te komen. Maar hij had zulke grote gedachten van Gods barmhartigheid dat hij het zelfs waagde een beroep te doen op de rijkdom van Gods genade.

Wat een heerlijke diepten gaan hier voor ons open. De kleinste zonde is genoeg om ons te verdoemen, maar de grootste zonde is niet te groot voor de kracht van het bloed van de Heere Jezus! Dacht je werkelijk dat Hij moet zeggen: Hier baat geen hulp? Dacht je werkelijk dat het offer van Christus zo weinig kracht had dat deze zonde van jou niet verzoend kan worden.

Ik weet het, er zijn duizend gevoelens in je hart -versterkt door de duivel- die je dat zeggen. Je hebt het gevoel dat je zonde te erg is om vergeven te kunnen worden. Dat dacht Kaïn ook. Dat meende Judas. Ze vluchtten niet tot de Heere, maar van de Heere.

Laat jouw grote nood een gelegenheid voor de Heere zijn om Zijn Naam groot te maken, om de rijkdom van Zijn genade te laten schitteren. Dat is jouw enige pleitgrond. Jij hebt niets om op te pleiten. Pleit dan op de verheerlijking van Zijn Naam: Heere, verheerlijk Uw grote Naam. Laat mijn verlegenheid een gelegenheid voor U zijn om Naam te maken. Aan zulke gebeden verbindt de Heere Zijn zegen (Johannes 14:13-14).

Ik hoor ook nog een andere vraag: Moet ik nu trouwen als ik overspel heb gedaan? Zit ik nu voor mijn levenlang aan deze jongen vast? Neen. Je moet wel naar hem duidelijk zijn. Je zonde belijden. Maar het huwelijk is veel meer dan lichamelijke gemeenschap. De totale levensgemeenschap is veel gewichtiger dan de seksuele eenheid. Je zou jezelf in nog meer onheil kunnen storten als je met deze jongen een levenslange relatie aangaat zonder dat elke basis in je persoonlijkheid daartoe ontbreekt.

Wanhoop aan jezelf, maar wanhoop nooit aan God en Zijn genade. Verlies jezelf aan Hem. Opdat je leven een groot offer aan Hem zal zijn. En je in de kleinste dingen gaat vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dan is je leven niet meer van jezelf en voor jezelf, maar van en voor Hem alleen. Omdat Hij alles alleen waard is!

je ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik willen weten hoe protestantse mensen in Nederland denken over het heffen van entreegeld om een monumentale ...
3 reacties
19-07-2019
Waarom gelden bepaalde wetten nu niet meer? Bijvoorbeeld dat mannen hun haar en baard niet mogen knippen en dat er vroeg...
8 reacties
19-07-2011
Ik las net de eerste Korinthebrief en in 1 Korinthe 9:21 kom ik drie maal “de wet” tegen, maar waar uit de context dui...
geen reacties
19-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering