Roeping tot predikant

Ds. A. Versluis / 2 reacties

05-07-2010, 19:00

Vraag

Ik zit nu in 4 vwo en ben aan het nadenken over een vervolgstudie. Een studie theologie spreekt mij persoonlijk erg aan; ik ben geïnteresseerd in de achtergrond van religie, maar ook in het ambt van predikant. Het lijkt mij prachtig om het Woord van God te mogen verkondigen en mensen te vertellen over Jezus Christus. Wat ik ook prachtig vind aan het vak van predikant is dat je je betrokkenheid op mensen kunt tonen. Juist bij momenten als geboortes, sterfgevallen, enzovoorts. In moeilijke tijden mag je proberen hoop te geven vanuit Gods Woord. Ik worstel de laatste tijd met mijzelf over deze kwestie. Het lijkt mij prachtig werk om te doen, maar ik voel mij niet geroepen. Ik voel niet speciaal dat dit is wat God met mijn leven wil. Een ander probleem is dat ik nog niet bekeerd ben. Ik wil dat wel graag en ik bid er veel om, maar heb het nog niet gekregen. Vaak denk ik: God kan mij ook tijdens mijn studie, of als ik predikant ben, bekeren. Maar als dit niet zo is, vertel je de gemeente over bekering, terwijl je zelf geen ervaringsdeskundige bent. Moet een dominee bekeerd zijn? Moet je, naast bekering, ook geroepen zijn, of is een sterke wil om Hem te dienen genoeg? Het zou fijn zijn als mijn vraag beantwoord kan worden door een dominee. Hoe voelde u die roeping? Op welke leeftijd bent u geroepen? Wist u meteen zeker dat het een roeping was? Hoe was u als jongere bezig met God? Ik merk dat ik meer met Hem bezig ben dan leeftijdsgenoten. Ik stel veel vragen, hopelijk kunt u ze allemaal beantwoorden. Alvast bedankt!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Het is een mooie vraag, omdat het gaat over je verlangen om mensen te vertellen over de Heere Jezus Christus. Wat fijn dat er in deze tijd jonge mensen zijn met dat verlangen. Mag je in dat verlangen ook niet het werk van de Heere zien? Daarmee heb ik je vragen nog niet beantwoord, maar dit is ook een vraag om over na te denken.

Je vraagt of een dominee bekeerd moet zijn. Ja! Het is absoluut noodzakelijk dat je zelf de Heere kent. Hoe kun je mensen wijzen op de Heere Jezus Christus, en zelf niet tot Hem gaan? Dan zou je met je leven ontkennen wat je met je mond zegt. Zeker kan ook een dominee te maken hebben met twijfel en vragen in zijn eigen leven. Maar om het Woord van God te verkondigen, moet je zelf de God van dat Woord hebben leren kennen. Tegelijk: echte bekering is niet zozeer één bijzondere ervaring, maar vooral iets van elke dag: dat je de Heere nodig hebt vanwege je zonde, dat je Hem zoekt in Zijn Woord en in het gebed, dat je niet kunt leven zonder Hem.

Vervolgens: moet je ook geroepen zijn, of is een sterke wil genoeg? Je moet inderdaad geroepen zijn om predikant te worden. Paulus schrijft: “hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?” (Rom. 10:15). Je leest van verschillende profeten dat de Heere hen roept. Dat gaat niet buiten je wil om: de Heere neemt geen mensen in dienst tegen wil en dank – Hij maakt je dan ook gewillig. Maar dat je het zelf wilt, is niet genoeg. Je moet weten dat de Heere het ook wil, dat Híj je roept. Als de Heere je daartoe roept, is dat duidelijk. Dan kun je ook niet ánders meer. Dat blijkt dan ook in deuren die voor je open gaan en een gemeente die je beroept.

Hoe de Heere mensen roept, kan verschillend zijn: bij de een is dat plotseling duidelijk, bij de ander groeit dat geleidelijk. Misschien word je voor je gevoel heen en weer geslingerd: kan het wel dat de Heere míj zou willen gebruiken? En wanneer weet je nu zeker dat de Heere je geroepen heeft, en dat je het niet jezelf aanpraat? Het kan een periode van strijd zijn om duidelijkheid te krijgen, zowel over je persoonlijke verhouding tot de Heere als over de roeping tot het werk in Gods Koninkrijk. Dat herken ik ook wel uit de tijd dat ik zelf met deze vragen liep; ik was ongeveer even oud als jij. (Daar zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat vind ik meer iets voor een persoonlijk gesprek.)

Ik zou je aanraden om eens te lezen wat Brakel daarover schrijft in zijn ‘Redelijke Godsdienst’, deel 1, pag. 652-657. Je kunt dat ook vinden onder deze link.

Hoe de weg tot het predikantschap in de praktijk is, verschilt per kerkverband – ik zou je aanraden daar eens met een predikant uit je kerk over te praten. Maar vooral: maak van deze vragen een gebedszaak, elke dag opnieuw. Dan zál de Heere je de weg wijzen!

Van harte Gods zegen toegewenst.


Met vriendelijke groet,
Ds. A. Versluis

Ds. A. Versluis

Ds. A. Versluis

 • Geboortedatum:
  08-04-1979
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief
2 reacties
TheKeimpe
05-07-2010 / 20:19
Vragensteller: hopelijk voelde je tijdens je vraag al dat je een overbodige vraag stelde. Mag een dominee onbekeerd zijn? Mag ik de vraag aanscherpen: mag een mens onbekeerd zijn? Nee toch?
Ja maar, zeg je, ik bid erom, maar ik heb het (nog) niet. Misschien zou je dan eens moeten onderzoeken hoe jij bekering ziet? Waarom zou je bekeerd willen worden/zijn? Is het je om Gods eer daarin te doen of omdat je Hem niet kunt missen? Val Hem dan te voet en zeg: Heere hier ben ik, wat wilt U dat ik zal doen? Hij zal je niet laten liggen, maar Hij zal je Zijn wegen leren!
Cobie
06-07-2010 / 10:55
Ik vind het antwoord van ds. Versluis zeer bemoedigend en veelomvattend. En ook voor de vragensteller: stel juist maar veel vragen zou ik zeggen... ook de zogenaamd 'overbodige' vragen. Dat schept duidelijkheid namelijk!
Van harte Gods zegen gewenst!

Terug in de tijd

Over een paar weken ga ik met een paar neven op vakantie. We hebben gezamenlijk een huisje uitgezocht en een van mijn ne...
26 reacties
05-07-2012
Heel veel medebroeders en zusters bij HeartCry hebben zich opnieuw laten dopen. Ook in mijn vriendenkring is het een fei...
geen reacties
05-07-2013
Ik heb een vraag over de prediking van zonde en genade... Ik heb daar ook niks op tegen natuurlijk, maar wat ik wel een ...
geen reacties
05-07-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering