Kerk als lichaam van Christus

ir. Raymond H. Warnaar / 1 reactie

28-06-2010, 15:00

Vraag

Ik heb een vraag over het lichaam van Christus. Christus is het Hoofd en de gelovigen zijn Zijn lichaam. Nu heb ik dat altijd op een particuliere manier horen uitleggen. Maar in de Bijbel gaat het er vaak collectief aan toe en ik vraag me dan ook af of dat hier ook niet het geval kan zijn. Zou het niet zo zijn dat Israël het hart vormt, omdat het hart het belangrijkste orgaan is en het in de wereld allemaal zo'n beetje om Israël draait en dat is ook het volk van God. Dan zou de Gereformeerde Gemeente bijvoorbeeld de achillespees kunnen zijn, omdat die zo'n beetje de ware leer claimen. Wie tegen hen ingaat, wordt als vijand beschouwd. Voor de vrijzinnigen een lichaamsdeel waar niet al te veel gevoel in zit, omdat bij er hen van alles en nog wat door kan. De voeten had ik voor de zendelingen bedacht, omdat die over de hele wereld gaan. De goede doelen zijn de handen. Nu snap ik wel dat we niet alles in kunnen vullen, maar ik noem zomaar even een paar voorbeelden om aan te geven in welke richting ik denk. Het is misschien een nieuwe gedachte, maar alles wat nieuw is, hoeft niet per se fout te zijn. Ik hoop dat u er serieus over na wilt denken. Alvast hartelijk bedankt en ik zie uit naar uw antwoord.

Antwoord

Beste nieuwsgierige vragensteller,

Je vraagt me na te denken over je idee, wat je vervolgens met voorbeelden toelicht. Twee dingen dus.

Christus is het Hoofd van het lichaam dat uit de Kerk samengesteld is. De Zaligmaker is het Hoofd, de gezaligde zondaars de ledematen. Stuk voor stuk zijn zij in dat lichaam ingeplant. Allen hebben zij gehoor gegeven aan het bevel van geloof en bekering en zijn ze door Gods Geest van boven geboren en vernieuwd. De paradox van het Evangelie! In dat lichaam zijn ook collectieven te ontdekken, omdat de Heere Zijn genade overvloedig uit wil delen, waardoor complete gezinnen en families behouden kunnen worden. Het collectief van de Heere sluit niemand uit. Wie niet tot dit het lichaam van Christus behoort en wel gedoopt is, heeft zichzelf uitgesloten door ongeloof en volharding in de zonde.

Leden hebben volgens de brieven aan Efeze en Korinthe verschillende functies. De een is het oor, de ander de voet en weer een ander de arm. De een is evangelist, de ander jeugdwerker en weer een ander is diaconaal bewogen met zwervers.

Het is niet mogelijk om dit collectief aan families, kerkverbanden of landen te koppelen. In elk kerkverband waar zonde en genade gepreekt wordt, zullen zondaren toegedaan worden die in het lichaam als arm, voet of oor zullen functioneren. Dit is niet aan één kerkverband toebedeeld.

Om vervolgens te veronderstellen dat kerkverbanden als achillespees of een andere functie gezien moeten worden, riekt naar vooronderstellingen waar de Bijbel niet over spreekt. De Bijbel is duidelijk over het volk Israel en Gods beloften aan hen zal Hij vervullen. De Bijbel spreekt daarna niet in beloften of dreigementen over kerkgenootschappen. Dit zijn menselijke structuren die door mensen ontworpen zijn en als bedding voor het Evangelie bedoeld zijn. Met eerbied gezegd denkt de Heere niet na of we lid zijn van GG, CGK, PKN, enz. en dan heb ik het nog niet eens over de duizenden denominaties in het buitenland.

Om het lichaam van Christus figuurlijk in kerkverbanden te knippen lijkt me daarom een onnuttige bezigheid. Komt, laten we Zijn Naam op aarde grootmaken en verbreiden, vragend naar Zijn wil en door onze eigen wil te verloochenen, laten er Hem dienen. De een als hand, de ander als voet en jij als...?

Hartelijke groet,
Raymond Warnaar,
Evangelist Zuid-Amerika

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

1 reactie
Alphonsus
30-06-2010 / 10:25
Gods kinderen worden overal en in alle tijden gevonden.

Stel dat deze (Gods kinderen) alleen binnen de GerGem gevonden zouden worden (als voorbeeld) wat zou Zijn universele genade dan arm zijn. De GerGem is er pas sinds 1907 (of de afscheiding in 1834) aanwezig.
De aanwezigheid van de GerGem is verder wereldwijd gezien nauwelijks aan te wijzen, dat het niet voorstelbaar is dat God heeft moeten "wachten" tot zeg 1834 in een landje als Nederland om met Zijn heilmakende boodschap te beginnen.

Toen de apostelen de opdracht kregen om het Evangelie te verkondigen, moesten zij uittrekken naar alle landen en volkeren.

Dit beseffend en overdenkend maakt duidelijk dat welk kerkverband we ook mogen bezoeken een gedachte als "wij zijn de enigen met de rechte leer" en al de andere zijn ......, dwaasheid is.

Terug in de tijd

Bestaat er een zelfhulpgroep voor mensen die misbruikt zijn?
Geen reacties
28-06-2017
Hoe moet ik omgaan met de scheiding van mijn broer? Mijn broer heeft al enige tijd problemen in zijn huwelijk, zo’n vier jaar. De laatste 1,5 jaar hebben ze huwelijkstherapie gehad, maar het is daardo...
2 reacties
28-06-2022
Er zijn al vele vragen over gesteld, maar toch niet met het antwoord wat ik zoek. Ik blijf lopen met het volgende. Als je gegrepen bent door God, Hij je heeft omgekeerd naar Hem toe en je dat voelt, i...
2 reacties
28-06-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering