Het verschil tussen de Ger. Gem. en de Oud Ger. Gem.

Ds. J. Kot / geen reacties

14-04-2004, 00:00

Vraag

Wat is precies het verschil tussen de Ger. Gem. en de Oud Ger. Gem.? Ik kan niet geloven dat dominee Boone niet meeging in de fusie van 1907 om:

1. Het ambtsgewaad
2. De naam van het kerkgenootschap
3. De psalmberijming die de voorkeur zou krijgen.

Mijn vader zegt dat dominee Boone niet meeging omdat dominee G. H. Kersten geleerder was dan hij. En dat hij dan niet meer heb belangrijkst kon zijn. Ook dat kan ik niet geloven. Hoe kan een kind van God dat doen? Wat is dan wel de echte reden!?

Antwoord

Helaas moet ik je teleurstellen met het beantwoorden van de gestelde vragen. De bedoelde vereniging heeft voor mijn tijd plaats gehad, dus kan ik niet uit eigen waarneming spreken. Daarnaast is het een materie die toen nogal wat stof heeft doen opwaaien, omdat er toch op z'n minst wat twijfelachtige kanten aanzitten. Om dus een objectief antwoord te kunnen geven zou ik dat stuk geschiedenis weer opnieuw moeten bestuderen en daar ontbreekt me helaas de tijd voor.

Maar wellicht kan de vragensteller(ster) zelf wat naspeurwerk doen. Er is namenlijk een boekje "Leven en sterven van ds. Laurens Boone" dat gedeeltelijk door hemzelf geschreven is. Daarnaast staat er in het boek van ds. Golverdingen over het leven en werk van ds. G.H. Kersten ook wel bruikbare informatie en in het boek " 'k Zal gedenken" - 75 jaar Ger. Gemeenten, staat zelfs een door ds. Boone persoonlijk geschreven brief over deze zaak. Verder is er ook nog een boek van H. Natzijl e.a. - "Twee eeuwen kerkelijk leven", waarin over die periode ook het nodige beschreven staat. En wellicht is er in de serie van Hillen en Vermeulen ook nog wel wat te vinden.

Al met al is er dus lectuur genoeg voor de vraagsteller(ster) waaruit een antwoord op de vragen te halen is. Ik zou dan ook zeggen: Duik een goed gesorteerde bibliotheek in en “tolle lege”; neem en lees.

Veel succes en met heilbede.

Ds. J. Kot

Ds. J. Kot

 • Geboortedatum:
  14-01-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. J. Kot is op 06-04-2012 overleden.

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Mag en kun je als christen naar een manueel therapeut?
7 reacties
14-04-2012
Ben al geruime tijd werkloos. Vandaag voor de zoveelste keer afgewezen. Zit er aan te denken er een eind aan te maken. E...
geen reacties
14-04-2006
Pas zei een dominee bij ons in de kerk dat je bekering ook bij God bekend moet zijn, dat het van twee kanten is. Iemand ...
geen reacties
14-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering