Vriendin is suïcidaal

Ds. P.C. van Keulen / 6 reacties

30-01-2010, 17:00

Vraag

Ik (meisje, 25) heb heel veel vragen rondom mijn vriendschap met een vriendin die af en toe suïcidaal is. Het is (logischerwijs) een ongelijke vriendschap, meer geven dan nemen. Ik probeer mijn grenzen daarin goed te bewaken, want ik heb ook mijn gewone leven. Toch zijn er momenten waarop de zorgen me boven het hoofd stijgen. Met name die momenten dat ik weet dat ze het leven niet ziet zitten en ik het gevoel heb dat ze wegglijdt, dat we geen echt contact meer hebben en ze geen professionele hulp in wil schakelen. Dan ben ik zo bang haar te verliezen. Tot nu toe zijn de pogingen (net) niet gelukt, maar vandaag of morgen lukt het wel, ben ik bang. Hoewel ik mentaal wel weet dat ik geen hulpverlener ben en niet meer kan doen dan luisteren (en bidden), voelt het toch als een verantwoordelijkheid, omdat ik weet dat de meeste mensen om haar heen niet doorhebben hoe diep ze in de ellende zit en dat ik zelfs de enige ben met wie ze nog echt contact heeft. Daarom deze stortvloed van vragen: Wat kan ik doen op het moment dat ik vermoed dat ze een suïcidepoging gaat ondernemen? Hoe kan ik haar beter stimuleren om professionele hulp in te schakelen? Wanneer mag ik professionele hulp inschakelen? Pas als het te laat is? Hoe moet ik omgaan met dingen die mij in vertrouwen zijn gezegd? Mag ik bijvoorbeeld contact opnemen met haar predikant of ouders? De maatschappij zegt dat suïcide een 'keuze' is die je moet respecteren. Hoe moet ik dit als christen zien? En misschien wel mijn grootste vraag: Waar ligt mijn verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Ik hoop dat u mij een aantal richtlijnen kunt geven.

Antwoord

Beste vragensteller,

Het zijn inderdaad veel vragen die je stelt naar aanleiding van de situatie waarin je verkeert; wat een moeilijke en ingrijpende omstandigheden voor jou. Uit deze vragen en wat je verder schrijft blijkt dat het allemaal erg veel is voor jou, soms te veel. Als er zorgen zijn die op momenten boven je hoofd uitstijgen dan moet je blijven proberen je grenzen te bewaken, mogelijk door waar je mee loopt met een ander te delen, waarvan je weet dat je het met die persoon ook kúnt delen (goed dat je ook hier bij Refoweb je vragen hebt gesteld!). Je vraagt: mag ik contact opnemen met haar predikant (die geheimhouding heeft)? Het lijkt mij in ieder geval een mogelijke weg voor jezelf om meer lucht te krijgen en de spanning wat weg te nemen, want hoe kunnen dergelijke omstandigheden heel erg zwaar zijn, zeker als je ook wel merkt hoe machteloos je soms staat in zulke situaties.

Het gebed voor haar is een goede en nodige zaak, bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs in de meest hachelijke situaties. Ook een luisterend oor is heel belangrijk, je vriendin kan daardoor het gevoel krijgen dat er toch iemand is die om haar geeft, die haar niet loslaat ondanks alles.

Mogelijk kun je ook wat ingaan op wat zij zegt, ook al is het “meer geven dan nemen.” Tegen een vriendin moet je toch kunnen zeggen dat jij je grote zorgen maakt, deel je dat wel eens met haar? Hierbij kun je ook aangeven dat jij suïcide geen uitweg vindt, al ziet de persoon in kwestie dat soms anders, waarbij je ook duidelijk mag maken dat het niet Gods wil is. Vertel haar ook maar dat zij in alles naar de Heere toe mag gaan, laat maar zien vanuit de Bijbel hoe almachtig Hij is en dat Hij nog zulke wonderen kan en wil doen.

Probeer er ook maar op te wijzen dat er deskundige mensen zijn die in deze omstandigheden willen helpen, want professionele hulp inschakelen blijkt hard nodig voor jouw vriendin, zoals je zelf ook beseft. Wat weerhoudt haar om die hulp te vragen? Zijn er tussen jou en haar wel eens betere ogenblikken dat je hulpverlening bespreekbaar zou kunnen maken? Neem die ogenblikken dan waar, zeker als je schrijft dat je de enige bent die nog echt contact met haar heeft.

Het is ook een mogelijkheid om haar huisarts eens te raadplegen (telefonisch spreekuur?) om jouw zorgen aan hem/haar voor te leggen, en wat te doen het beste is in bepaalde omstandigheden. De dingen, die jou in vertrouwen verteld zijn, breng je daarmee niet op straat, maar blijven bij een huisarts in vertrouwen.

Met bovenstaande ga ik naar ik hoop enigszins in op de voor jou grootste vraag: waar ligt mijn verantwoordelijkheid en hoever gaat die. Ik ben me er terdege van bewust dat het een moeilijk te beantwoorden vraag is, want een grens aan je verantwoordelijkheid stellen is niet eenvoudig zeker als je ziet dat jouw vriendin verder wegglijdt. Je kunt bang zijn, je zelfs schuldig voelen, dat je niet genoeg doet (kunt doen) of gedaan hebt in bepaalde omstandigheden.

Bidt ook voor jezelf om wijsheid van boven! Heel veel sterkte en wijsheid toegewenst.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

relaties
6 reacties
Justin
30-01-2010 / 20:53
Beste vragenstelster,
Je verhaal is heel herkenbaar voor me. Wat zo belangrijk is, is dat je hier niet alleen mee rond blijft lopen. Predikant, huisarts of hulpverlening is belangrijk om even je hart te luchten. Je hebt nu misschien ook het gevoel dat je de enige verantwoordelijke bent. Ik weet natuurlijk de praktijk niet, maar het kan zijn dat vlak voor een 'poging' jij een briefje, belletje, mailtje of smsje krijgt van haar. Je zit dan in een heel lastige situatie! Jij bent haar vriendin, maar geen proffesionele hulpverlener! Ik zou er toch wat moeite voor doen dat ze wel die hulpverlening krijgt. Heeft ze een relatie, familie? Als je suïcidaal bent, mag je niet alleen thuis zijn...! Dat kan jij niet opvangen, maar er moet wel wat gebeuren lijkt me. En misschien kan jij daar een schakeltje in zijn, om de bal te laten rollen.
Ik heb moeten leren dat je als vriendin in die positie zeer weinig kan doen. Wat zij nodig heeft is hulpverlening en als vriendin kan je (vooral!) bidden en aanhoren. Vaak is het 'verhaal' nog 'verdraaid' of een halve waarheid ook, naar de zienswijze van haar. Dat kun je haar niet kwalijk nemen, maar je er wel van bewust zijn. Bidden en wachten en hopen.... tot het weer beter gaat in haar leven. Heel veel sterkte!
Justin
30-01-2010 / 20:54
bidden, wachten en hopen schreef ik. maar ik vergat nog iets: vooral er blijven zijn als haar vriendin. Neem zelf iets afstand, dat voelt kaal, leeg, maar is wel beter. Maar laat ze vooral merken dat je er voro haar bent, maar niet haar problemen op kan lossen. Dus: hoor aan, stuur kaartjes ter bemoediging, enz. Maar ga er niet te diep in, daar zijn we niet proffesioneel genoeg voor.
Alphonsus
31-01-2010 / 14:11
Ik heb maar één raad: zorg dat je professionele hulp ingeschakeld krijgt.
Doe dit in samenspraak met predikant en huisarts. Bij voorkeur (nog) niet met de ouders.
Stel haar daarvan op de hoogte dat je dat je dat gedaan hebt of nog wilt gaan doen en dat dan uit liefde en zorg voor haar.
Roozemond
31-01-2010 / 15:07
Hoi vraagsteller/vraagstelster, een tijdje terug heb ik hier ook mee geworsteld en juist in die tijd een heel heldere preek hierover gehoord waar ik persoonlijk heel veel aan gehad heb.

Mocht je interesse hebben, ik heb de preek helemaal uitgetypt, laat het dan weten, dan mail ik het naar je toe.

Zegen!
Alphonsus
31-01-2010 / 17:27
@ Roozemond,

Mail de preek ook maar naar: roerganger@hotmail.com
sanneke
09-07-2011 / 10:05
@ Roozemond

Zou die preek ook naar: sannekenap@hotmail.nl gestuurd kunnen worden?

Bij voorbaat dank

Terug in de tijd

Beste dominee uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, inmiddels is er volop aandacht voor de crisis binnen de CGK. Er ...
geen reacties
30-01-2020
We moeten God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Hoe staat hier het woord liefhebben in de grondtekst? Ik ...
geen reacties
30-01-2012
Homoseksualiteit wordt vaak gezien als een gevolg van allerlei factoren, waardoor je je mannelijkheid niet voldoende heb...
geen reacties
30-01-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering