Church of Christ

Ds. P. J. den Admirant / 1 reactie

10-11-2009, 15:00

Vraag

Mijn zus behoort in de Verenigde Staten tot de Church of Christ. In Nederland bekend als Gemeente(n) van Christus. Wat nu zo 'anders' is zal ik kort aangeven: ze menen dat de doop noodzakelijk is om gered te worden (Hand: 2:38); ook zou het heil verzondigd kunnen worden en verloren gaan (Petrus 2:20 en verder).


Antwoord

Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt, juist omdat er een zus van je bij betrokken is. Ik heb de site bekeken en het bewuste (zeker wat betreft het taalkundige aspect onduidelijke) artikel gelezen. Ja, als je het oppervlakkig leest, zou je denken: “het staat er toch? De schrijver heeft gelijk!” Dat is dikwijls zo met een leer die afwijkt van het geheel van het bijbels getuigenis dat het lijkt alsof het ook zo is. De schrijver kan zich meermalen beroepen op de letterlijke tekst. Dat is nu meteen ook het zwakke punt: hij baseert zich op een letterlijke weergave van de tekst, zonder zich rekenschap te geven van de vraag waarom het er zo staat, en wat de betekenis van de doop is.

Zijn stelling is: om behouden te worden is zowel geloof als doop nodig. Om verloren te gaan hoef je slechts één van beiden niet te doen. Daarmee heeft hij meteen 'uitgelegd' waarom in Markus 16 vers 16b de doop niet wordt genoemd. Wat de schrijver over het hoofd ziet is dat de doop van God uitgaat. Weliswaar moeten mensen zelf de stap zetten om zich te laten dopen (als dit op volwassen leeftijd gebeurt), maar de doop is vooral een teken van Gods genadige belofte.

Heel mooi schrijft prof. van Bruggen bij Markus 16, vers 16: "Doordat in vers 16b de doop niet wordt genoemd, blijkt dat men uiteindelijk op zijn geloof wordt beoordeeld, niet op het gedoopt zijn. Er is geen geloof dat de doop zal weigeren, maar er zijn wel gedoopten die nalatig blijven in het geloof."

In diezelfde geest spreekt ook wijlen prof. Versteeg in het boek Rondom de Doopvont.  Hij laat duidelijk het verschil zien tussen geloof en doop: "het geloof is de anvaarding van de kant van de mens van de prediking van het evangelie. De doop is de bevestiging van de kant van God van die prediking" (p. 41).

De schrijver van het artikel ziet de doop veel te veel als een noodzakelijke daad van de mens. Als Paulus spreekt over je laten dopen en je zonden laten afwassen (Handelingen 22), staat het geloof daar niet vermeld, maar ligt duidelijk opgesloten in het woordje “laat”. Het gaat om het gelovig aanvaarden van het aanbod dat God in de doop geeft.

Samengevat: wanneer we de doop louter zien als een door de mens te vervullen opdracht moet je wel concluderen dat geloof en doop op één lijn te stellen zijn. Wanneer we echter het geloof zien als het antwoord dat God van de mens vraagt op het evangelie, dan is de opdracht om zich te laten dopen het ontvangen van het teken van Gods vergeving en vernieuwing. Wie tot oprecht geloof wordt gebracht, zal de Heere ook willen gehoorzamen m.b.t. het bevel zich te laten dopen, om zo het teken en zegel te ontvangen van de afwassing van onze zonden.

Ds. P. J. den Admirant

Lees ook het vervolg: 'Heil verzondigen'

Dit artikel is beantwoord door

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
45 artikelen
Ds. P. J. den Admirant

Bijzonderheden:

In 2020 met emeritaat.


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
refoweb
13-11-2009 / 11:40
De vragenrubriek is gestart als service voor bezoekers van Refoweb om een antwoord te krijgen op vragen waar ze mee zitten. Een panellid stelt hiermee zijn of haar tijd kosteloos beschikbaar. Het opzetten van een publiek debat valt buiten onze doelstelling. Een discussie met bezoekers van Refoweb kan eventueel begonnen worden op ons forum.

Terug in de tijd

Met mijn 23 jaar heb ik nog nooit een serieuze relatie gehad en ik merk bij mezelf dat ik dat momenteel wel zou willen. Ik sta ervoor open om nieuwe mensen te leren kennen. Regelmatig bezoek ik een ev...
3 reacties
10-11-2022
In het boek "Christen-zijn in het dagelijks leven" van J. C. Ryle, staat op de laatste bladzijde over het Heilig Avondmaal: “Waarschijnlijk vergeet u dat de aarde de hemel niet is en dat we hier door ...
3 reacties
10-11-2023
Hoe moeten we aankijken tegen het HSV21-project? Dit naar aanleiding van het artikel 'Reviseer Statenvertaling niet, maar werk aan HSV21'. Waarom toch altijd het willen aanpassen van de Statenverta...
Geen reacties
10-11-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering