Beloften aan God

Ds. P. van der Kraan / 1 reactie

16-09-2009, 16:30

Vraag

Ik heb in mijn leven wel eens op 'dagelijks' en op 'geestelijk' gebied de Heere gebeden iets waar te maken. Bijv. jaren terug toen ik voor een bepaald examen niet goed geleerd had, bad ik zoiets als: Heere kon het zijn dat ik het mag halen, ik zal na die tijd nog (verder) leren. Dat heb ik toen nooit meer helemaal geleerd. Ik heb daar last van. Sowieso omdat de gebeden denk ik fout zijn, en omdat ik het niet heb waargemaakt. Zoiets heb ik ook weleens op geestelijk gebied gebeden. Zoiets als: Heere ik wil dit boek gaan lezen, wilt U me onderwijzen? Vervolgens heb ik bepaalde boeken niet uitgelezen. Hoe moet ik met deze eerder gedane gebeden omgaan? Er staat ergens in de Bijbel zoiets als: Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Moet ik zulke gebeden nog waarmaken of mag ik de Heere vragen om vergeving van die gebeden? Gebeden met: ik zal dit of dat doen zijn die sowieso fout? Als het kan zou ik graag een antwoord willen waarin u vanuit de Bijbel kunt aantonen hoe daar mee om te gaan. Alvast erg bedankt.

Antwoord

Beste ‘belover’,

Een ding prijs ik in je: je bidt. En je bent ook betrokken op je gebeden, terwijl voor veel mensen bidden niet veel anders is dan het prevelen van bekende woorden. Dat is geen bidden, maar hooguit voor jezelf de dingen op een rij zetten.

Wat jouw vraag betreft: lees maar eens wat de HC in Z. 45 zegt over een gebed dat God aangenaam is en zeker door Hem verhoord wordt. Je vindt er ook de verwijsteksten bij.

Dan jouw specifieke vraag: het doen van beloften aan God om iets van Hem gedaan te krijgen. Dat is natuurlijk geen bidden, maar geestelijke ‘koehandel’ (vergeef me het woord). Je probeert een deal met God te sluiten alsof God aan jou gelijk is. Je probeert Hem om te kopen. Deze uitdrukkingen geven aan hoe ver dit van echt bidden (dat God aangenaam is), verwijderd is. Je voelt zelf aan dat het zo niet kan. Temeer omdat je zelf aangeeft dat je die beloften niet bent nagekomen of er zelfs nog geen begin van nakomen aan gemaakt hebt. Dat kan natuurlijk niet. Want de geloften, die we de Heere gedaan hebben, moeten we betalen (zie Ps. 50:14  en Ps. 116:14). Een belofte is zoveel als een eed (een belofte voor Gods aangezicht is immers een eed) en de Heere Jezus heeft ons geleerd dat we onze eden de Heere moeten houden.(Matth. 5:33)

Hier past maar een ding: dat je de Heere ernstig smeekt om vergeving over dit eigengereide bidden en dat je Hem (net als de discipelen) vraagt of Hij je wil leren bidden. Die vraag krijgt antwoord. De Heere Jezus leerde Zijn discipelen het Onze Vader (OV). Daar staat alles in. In de HC hebben we een prachtige uitleg bij elke bede van het OV. Gebruik dat onderwijs om aan jouw gebeden vorm te geven. Luther, die elke dag vele malen moest voorgaan in gebed, gebruikte heel regelmatig elke dag een bepaalde bede van het OV om daarmee aan zijn eigen gebeden richting te geven. Volg dat voorbeeld. En vergeet ook niet dat de Psalmen een gebedenboek vormen en ons vele voorbeelden geven van wat bidden is zoals de Heere van ons vraagt.

Tenslotte je haalt de woorden aan uit Ps. 15:4 van een rechtvaardige die als hij gezworen heeft tot zijn schade, toch niet verandert. Vanuit jouw eigen beleving weet je dat jij die rechtvaardige niet bent. En wie kan zeggen dat hij/zij het wel is? Een is volmaakt rechtvaardig: God. Hij heeft gezworen om zondaren zalig te maken. Dat is Zijn eeuwige vredesraad, daaromheen cirkelen al Zijn heilsbeloften. En die beloften verbreekt Hij nooit, ook al bracht Hem dat zoveel schade dat het Hem Zijn eigen Zoon kostte en dat het die Zoon Zijn leven kostte. Dat mag ons ervan overtuigen dat we alleen op deze betrouwbare Rechtvaardige aan kunnen als we weten hoe loos onze woorden zijn. Daarom bidden we ook in Zijn/Jezus’ Naam en Hij heeft ons beloofd dat wat we de Vader bidden in Zijn naam, Hij ons dat zal geven (Joh. 16: 23). Daar hoeven we onze beloften niet meer aan toe te voegen, want daarmee zouden we tekort doen aan de voorbede van de Heere Jezus.

Hopelijk is je zo duidelijk geworden welke weg van gebed God van ons vraagt

Vriendelijke groet,
Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief
1 reactie
adriano313
17-09-2009 / 20:14
Misschien kan ik je met onderstaande helpen

Ik las een keer een boekje dat heette 'Effectief Bidden'
(Michael Kimuli) Hierin behandelt hij verschillende niveaus van bidden

Voor mijzelf ben ik vaak bewust van dat God zegt dat je tot hem moet bidden. Niet als moeten... maar meer in de zin van een communicatie of relatie tot stand brengen/houden (jerm 29:12) Hiernaast zegt God ook dat Hij weet wat je nodig hebt, dus je hoeft er niet om te bidden (math 6:32)
Dus een gedachte hieraan alleen al, zou voor jezelf genoeg zijn om jezelf te reminden
Misschien zou je in de toekomst hieraan kunnen denken.(lees het boekje anders eens)

Wat de beloftes betreft, denk ik dat je wel voorzichtig moet zijn. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat belofte schuld maakt. Als je deze schuld niet wilt inlossen, dan lijkt mij dit niet zo netjes. Tenzij je dit echt niet kan. Maar dat kan jij beter beoordelen dan ik of anderen.
Is het een ramp om je beloftes na te komen?
Ik zou anders zeggen, bid om hulp en wijsheid en maak geen beloftes als je wensen of behoeften heb. Nobody is perfect, maar probeer wijs te handelen om je relatie sterk(er) te houden/ maken

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 21 jaar, die een levendig voorstellingsvermogen heeft. Dat laatste kan weleens handig zijn, m...
geen reacties
16-09-2014
Sinds twee weken zijn we getrouwd, maar geslachtsgemeenschap lukt totaal niet. Ik kan met moeite twee vingers bij mezelf...
geen reacties
16-09-2008
Aan ds. W. Pieters. Vaak begrijp ik het niet meer. De prediking kan zo verschillend zijn. Bij de ene prediker, Spurgeon ...
1 reactie
18-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering