Jezus als meest verborgen Persoon

drs. G. Nieuwenhuis / 6 reacties

19-06-2009, 15:06

Vraag

In de prediking binnen de Ger. Gem. maar ook in andere kerkverbanden hoor ik vaak zeggen dat de Heere Jezus, de Tweede Persoon in het Goddelijk Wezen, de meest verborgen Persoon is. Kunt u uitleggen wat hier precies mee wordt bedoeld en wat de Bijbelse grond van deze bewering is?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Laat ik beginnen om te zeggen dat de prediking er op gericht moet zijn om de Heere Jezus te verkondigen als de enige Naam onder de hemel gegeven door Wie wij zalig moeten worden. Denk ook aan de gechiedenis van de koperen slang. De Heere Jezus  zegt in Johannes 3 tegen Nicodemus: “Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een eigelijk die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.” Dus de Heere Jezus mag in de prediking niet 'verborgen' worden maar moet juist verkondigd worden als Degene die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Als gezegd wordt dat Hij zo verborgen is ligt dat niet aan Hem maar aan degenen naar de prediking luisteren of het Woord lezen. Het is ten diepste door ons ongeloof of vanwege ons zwakke geloof dat Hij voor ons oog verborgen is. Kijk maar bij de discipelen. Ziek ook Jesaja 53: geen gedaante nog heerlijkheid als wij Hem aanzagen.
 
Als de Heere door Zijn Geest in ons leven gaat werken dan is het meestal zo dat wij eerst aan onze zonde en schuld ontdekt worden en het oog voor de Heere Jezus en Zijn borgwerk nog zo gesloten kan zijn. Wij proberen dan zelf het met God in orde te maken. Maar dat mislukt keer op keer. Daardoor gaan we de noodzaak voelen om de Heere Jezus te leren kennen als onze Borg en Zaligmaker. Dat gaat bij de éen sneller als bij de ander daar is de Heere vrij in. Het is de Heilige Geest die onze ogen opent voor de Heere Jezus als Hij wordt verkondigd in de prediking als een gewillige en algenoegzame Zaligmaker. Besef bij dit alles wel dat het onze schuld is als Hij nog altijd verborgen voor ons is en dat het alleen genade is als wij Hem mogen leren kennen. Het is het liefste werk van de Heilige  Geest om Hem bekend te maken en te verheerlijken in de harten van zondaren.
 
Met hartelijke groeten,
G. Nieuwenhuis
 

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

  Dhr. Nieuwenhuis is op 2 februari 2022 overleden.

Tags in dit artikel:

verborgen
6 reacties
olivia
19-06-2009 / 21:29
Als de Heere Jezus de meest verborgen Persoon zou zijn, zou ik me nu erg ongelukkig voelen.....
davinci
19-06-2009 / 22:59
Ik kan ook de bijbelse grond hier niet van vinden, Roozemond, voor wie Jezus verborgen is is ook de Vader en de Heilige Geest verborgen, niemand komt tot de Vader dan door Mij, Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. zou het een verzinsel kunnen zijn om ons tegen te houden tot Hem te vluchten???
gr Samanthi
olivia
20-06-2009 / 00:10
Samanthi: we moeten God God laten.... snap je wat ik bedoel? We moeten niet denken in systemen, dat is zo'n groot gevaar in de kerk..... God bepaalt met eerbied gesproken ZELF hoe hij een zondaar/zondares bekeert, en wanneer je de Heere Jezus mag gaan zien, is bij mensen verschillend, dat weet ik wel, maar het kan niet dat Hij verborgen blijft, toch?! Zijn zegen meid!
feija
20-06-2009 / 07:45
Ik herken het eigenlijk niet dat ik in de prediking hoor dat de Heere Jezus de MEEST verborgen Persoon is.
Misschien eerder dat de Heilige Geest zo verborgen kan zijn en dat Hij door veel van Gods kinderen pas later gekend wordt.
Dhr. Nieuwenhuis heeft trouwens een mooi en helder antwoord gegeven!
Arria
20-06-2009 / 18:57
Ik ben bang dat Jezus vaak een verborgen Persoon is geworden door een bepaalde prediking. Wanneer Hij gepredikt wordt in al Zijn heerlijkheid, zoals Zijn Woord Hem beschrijft, dan kan Hij toch niet verborgen zijn.

Maar als elke preek maar weer gaat over "dit maakt een mens allemaal mee wanneer hij wedergeboren wordt" en er worden hooguit 5 minuten gereserveerd voor Jezus, dan kan het niet anders of vele ogen en harten blijven gesloten voor Hem.

En helaas ken ik die prediking maar al te goed.
Andrea
22-06-2009 / 12:57
@Unionist2: Dan wordt het tijd dat je een andere prediking gaat zoeken!
In de prediking moeten de mensen worden gewezen op wie ze van huis uit zijn: Verloren zondaren. Maar ook moet worden verteld Wie daar iets aan kan (en gelukkig ook maar wat graag wil!!) veranderen: Jezus Christus, en Die gekruisigd! Uiteraard moet ook worden uitgelegd HOE een mens tot God kan gaan.
Als je maar blijft hangen in de gedachte: God moet het doen, en mocht het toch nog een komen staan te gebeuren dat het stondeke der minne aanbreekt...., dan is Jezus inderdaad verborgen. Helaas wordt dit nog vaak de mensen voorgehouden.... :-(

Terug in de tijd

De laatste tijd ben ik weleens wat moedeloos. Ik ben een vrouw van middelbare leeftijd met drie kinderen van 1 tot 10. I...
5 reacties
20-06-2019
Verschillende jaren ben ik door mijn broer misbruikt. Thuis weet niemand daar nog vanaf. Hierdoor zit ik met veel verwij...
geen reacties
19-06-2003
Hersteld Hervormden mogen zich van de PKN amper meer “hervormd” noemen. Wat ik dan niet begrijp is dat veel PKN-gemeente...
geen reacties
19-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering