Ik heb wat vragen over Exodus. Hoe kan het dat Mozes en Aäron tijd hadden om ste...

Ds. H. van Oostende / geen reacties

09-04-2009, 00:00

Vraag

Ik heb wat vragen over Exodus. Hoe kan het dat Mozes en Aäron tijd hadden om steeds naar Farao te gaan? Moesten zij niet werken, net als de rest? Volgens de Statenvertaling was er tijdens de eerste plaag in Egypte nergens water, alles was veranderd in bloed; zie Ex 7:21: "En er was bloed in het ganse Egypteland." Waarom groeven de Egyptenaren dan toch naar grondwater? (zie vs. 24). Ze waren natuurlijk wanhopig, maar hebben ze nu wel of geen water gevonden? Mensen schijnen nog geen dag zonder water te kunnen, dan had na één week toch alles in Egypte dood moeten zijn? Dat is niet gebeurd, dus zullen ze wel grondwater gehad hebben. Maar grondwater zijn ook stromen, alleen dan onderaards. Dan vind ik het wat overdreven om te vertalen/schrijven dat er bloed was in heel Egypte, als er onder de grond wel gewoon water was. Wat betekent het dat Adam werd gemaakt uit het stof der aarde? En dat Aäron het stof der aarde sloeg, en al het stof in luizen veranderde in Egypte?

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Als je medewerker wordt of bent van Refoweb weet je meestal niet uit welke hoek de wind kan waaien. Je staat vaak verwonderd over de vragen die je worden voorgelegd. Ik zou bijna een spreekwoord kunnen aanhalen, dat eindigt met de constatering dat honderd wijzen soms niet kunnen beantwoorden wat één dwaas mensenkind je vraagt. Maar het past mij niet vragenstellers van Refoweb bij dat  korps onder te brengen.

De vraagsteller is benieuwd naar de bezigheden van Mozes en Aäron tijdens hun verblijf in Egypte. Ik denk dat zij niet de eersten de besten waren en vanuit hun leidinggevende positie aan een voor de begrippen van die tijd toch groot volk daar de handen vol aan hebben gehad. Gewoon aan het werk is er dan niet bij.

Verder moeten we ervan uitgaan dat de eerste plaag zich heeft uitgestrekt over het hele land en het daarin aanwezige water. Of al dat water echt in bloed veranderde is de vraag. Ik denk dat het er vooral om gaat dat het water door ingrijpen van de HEERE een rood, bloedachtig aanzien krijgt. Dat verontreinigt het water in elk geval zodanig, dat de vissen sterven en het water in het hele land ondrinkbaar wordt. De farao is echter niet onder de  indruk. Zijn tovergeleerden kunnen dit ook en maken dus door hun optreden de ramp alleen maar groter. De farao verhardt echter zijn hart, draait zich om en gaat naar huis (vs.23). Als je dan doet alsof er niets aan de hand is, zegt dat het nodige over de toch blijkbaar aanwezige voorraad drinkwater, waarmee je het wel een week kon uithouden. Om het dan op grondwater te houden, zoals de vraagsteller doet: de tekst geeft daar geen aanleiding toe.

Dat God de mens (Adam) formeert uit het stof of materiaal van de aarde houdt in, dat Hij te werk gaat als een soort pottenbakker (Jer. 18:2). Jesaja gebruikt het woord voor een beeldhouwer die er vormen van een kunstwerk aan geeft (Jes. 44:9-12). De gangbare voorstelling is dat de mens uit het stof  is gemaakt, maar dat staat hier niet. God maakt de mens als kunstwerk uit reeds aanwezig materiaal. Vervolgens blaast Hij een levensadem in het gevormde lichaam, waarmee de hoge positie van de mens wordt aangegeven. Hoeveel overeenkomst met de dieren zoals in Exodus bij de luizenplaag, hierin is de mens toch wel heel verschillend!     

Ds. H. van Oostende, em.-pred PKN

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

geen reacties

Terug in de tijd

Mogen een man en vrouw die samenwonen aan het avondmaal? Is samenwonen voldoende grond om een belijdenis in twijfel te t...
3 reacties
09-04-2014
Al langere tijd zit ik met een probleem dat ik niet met de kerkenraad bespreekbaar durf te maken. Ik ben bang dat ik dan...
57 reacties
09-04-2018
Mijn vraag is: hoe houd ik mijn relatie met God levendig? Ik merk vaak dat het oppervlakkig wordt. Alvast bedankt! (meis...
1 reactie
09-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering