Pinkstergemeenten

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

08-04-2009, 00:00

Vraag

Wat wordt er verstaan onder de Pinkstergemeenten? Zijn de evangelische bewegingen goed? Ik wil graag over stappen naar een Pinkstergemeente. Ik kerk nu in de Hersteld Hervormde Kerk.

Antwoord

Om een overzicht van de Pinksterbeweging te krijgen kun je kijken op Wikipedia. Daar vind je ook de kenmerken die bij de meeste Pinkstergemeenten voorkomen. Daar staan hele goede dingen bij, bijvoorbeeld dat je alleen gered wordt door Jezus Christus en dat de Bijbel absoluut gezag heeft.

Verschilpunten zijn bijvoorbeeld:

a. Veel aandacht voor de Heilige Geest, waarbij de doop met de Heilige Geest gezien wordt als het aanbreken van een nieuwe fase in het christenzijn. Veel aandacht is er ook voor het spreken in tongen.

b. Er is geen kinderdoop. Daardoor is er ook niet zo’n aandacht voor Gods verbondstrouw, waarvan de doop een teken is. Als je als volwassene je geloof belijdt, vindt de doop plaats door onderdompeling.

c. Er is veel nadruk op de keuze van de mens. In de refomatorische kerken is er meer aandacht voor dat Gód geloof en bekering werkt in de harten van de mensen. Zie bijvoorbeeld de Dordtse Leerregels. Daar wordt gesproken over de wedergeboorte, die God zonder ons in ons werkt, door middel van de prediking van het Woord en de kracht van de Heilige Geest (Dl.III/IV, 12).

d. Verder kent men ook geen ambtsdragers, er is dan ook geen kerkenraad. Men spreekt van broeders.

e. Ook is er over het algemeen geen aandacht voor studie en theologische vorming.

f. Tenslotte, om niet meer te noemen: Er is veel  nadruk op gebedsgenezing.

Al met al zie je dat er heel wat verschillen zijn. Het is nu niet mogelijk om op al deze punten afzonderlijk in te gaan. Maar ik zou zeker niet zomaar overgaan naar een Pinkstergemeente. De Pinkstergemeenten in Nederland bestaan nu ongeveer een eeuw. Zij zijn een reactie op de kerk, omdat men vond dat daar te weinig nadruk was op het werk van de Heilige Geest. Maar in die reactie is men helaas weer doorgeschoten. Dat wil niet zeggen dat het in onze kerken allemaal zo volmaakt is. Maar wel is daar een luisteren naar het geheel van de Schrift en bevind je je in een traditie van zeker vijf eeuwen.
Hartelijke groeten .

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangelisch
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben God dankbaar voor de jongen die Hij mij heeft gegeven en waarmee ik dit jaar hoop te trouwen. Samen zijn we druk ...
14 reacties
08-04-2011
 Ik vroeg mezelf af of Nebukadnezar bekeerd is geworden na de periode van zijn beest-zijn.
geen reacties
08-04-2014
Op grond van verschillende kerkverbanden zijn er best veel verschillende meningen over het luisteren naar gospelmuziek/o...
geen reacties
09-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering