God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Hij he...

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

21-11-2008, 00:00

Vraag

God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon hiervoor overgegeven tot in de dood. Hoe komt het toch dat dit mensen niet verbreekt? Hoe komt het toch dat er duizenden intelligente jongeren in Nederland rondlopen die tot in detail (kunnen) weten wat God van hen vraagt, en dat ze díé keus voor Hem niet willen maken!? Ik wéét dat een mens dood is in de zonden en misdaden, maar de liefde en trouw van God in Zijn Zoon zou toch iedereen moeten en kunnen verbreken? Wie dit dan ook leest, weet toch dat de goedheid/goedertierenheid van de Heere je tot bekering dringt!! Hartelijk dank voor een eventuele reactie!

Antwoord

Wanneer ik het goed begrijp gaat deze vraag over de oorsprong en voortgang van de zonde. Hoe is de zonde te verklaren tegenover de liefde, de trouw en goedertierenheid van de goede Vader? Voorop moet natuurlijk staan dat de zonde niet moet worden verklaard en beschreven maar moet worden bestreden en weerstaan. Eigenlijk is er geen verklaring voor de zonde, elke verklaring gaat werken als een excuus. En er is geen verontschuldiging voor de zonde. Het is onverklaarbaar dat vanaf Adam en Eva mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Let er maar eens op dat elke verklaring van de zonde gebruikt wordt om de schuld van de mens, van mij en de ander, aan iemand of iets anders toe te schrijven, zodat ik niet langer meer schuldig geacht kan worden.

1. Is de verleidende satan (vanaf het paradijs) de oorzaak van de zonde, dan mag het mij en jou niet langer aangerekend worden.

2. Heeft God bepaalde mensen in zijn niet-verkiezing overgeleverd aan de zonde, dan wordt Hij de auteur, de bewerker van het kwaad en valt mensen niets te verwijten.

3. Is zonde het gevolg van een niet-volmaakte schepping (“het zwakke vlees”) of van onvolwassen (nog niet intelligent genoeg) gedrag, dan pleit dat ons vrij.

4. Wanneer God de macht heeft onze onwil en ongehoorzaamheid te breken en Hij doet dat niet, dan mag dat ons toch niet toegerekend worden?

5. Als zonde in ons leven doorgaat omdat wij nog niet bekeerd of wedergeboren zijn en wij ons zelf toch niet kunnen bekeren of wederbaren, dan is het niet mijn schuld dat ik zondig.

6. Iemand kan op het verkeerde pad gaan omdat zijn ouders of omgeving hem of haar een verkeerd voorbeeld hebben gegeven of niet genoeg hebben gewaarschuwd, en daar kan de betrokkenen toch niets aan doen.

Kortom allemaal verklaringen, die logisch schijnen maar er alleen zijn om onszelf vrij te pleiten. En dat kan en mag nu juist niet. Laten we ophouden een logische of aannemelijke verklaring van de zonde te zoeken maar liever luisteren naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 13: “En aangaande wat God doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet curieuselijk (= nieuwsgierig) onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn Woord, zonder deze palen (= grenzen) te overtreden”.

Putten, Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

geen reacties

Terug in de tijd

Ik begrijp helemaal niets van Matth 4:3-12, de zaligsprekingen. Zou iemand daar (per vers) enige uitleg bij kunnen geven...
geen reacties
21-11-2005
Geachte dominee Veldhuizen, Naar aan leiding van uw antwoord wil ik u op de site van stichting-promise.nl wijzen. Ik ...
geen reacties
21-11-2003
Mag een christen tijdens de bevalling gebruik maken van een epiduraal om de pijn te verlichten? In Genesis 3 staat namel...
geen reacties
21-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering