(...) Mijn eigen dominee zegt juist het tegenovergestelde: Hij zegt wel dat het ...

Redactie Refoweb / geen reacties

18-11-2008, 00:00

Vraag

Mijn vraag wil ik richten aan een dominee in de Ger. Gem. Zondag was ik bij vrienden in de Ger. Gem en een dominee waar ik diep respect voor voel preekte over: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.” De preek heeft mij diep bemoedigd, maar ik wil er graag een vraag over stellen waar ik maar over blijf denken en waar ik erg mee zit. De dominee zei: “Kom tot Mij, betekent niet: ga en werk, ook niet: inspanning vragen, ook niet BETAAL Mij wat gij schuldig zijt en ook niet: sta stil en wacht.” Mijn verwarring gaat over het volgende: Mijn eigen dominee zegt juist het tegenovergestelde: Hij zegt wel dat het eerste is: betaal Mij wat gij schuldig zijt, en dat dit altijd t eerste is wat God de HG de mens leert. En ook zegt mijn eigen dominee altijd: bent u zelf begonnen of is God begonnen? En dat je niet zelf mag gaan lopen. Dus hij zegt dan wel: sta stil en wacht. De dominee die ik dus hoorde zei: “ Nu vandaag. Nu meteen.” Ik geloof dit ook. Hij zei ook dat een godsdienst die geen innerlijke troost biedt niet van God is. En dat we onze nodeloze angst moeten wegdoen en dat Hij vrij en onvoorwaardelijk nodigt. Mijn vraag is: waarom zegt mijn dominee het dan zo anders? Misschien bent u bang dat u een sociaal wenselijk antwoord geeft. Dat u zegt: ja, maar ze bedoelen hetzelfde of zoiets. Daar ben ik niet mee geholpen. Mijn vraag komt voort uit een oprechte intentie en vanuit een diepe worsteling en strijd uit nood. Ik heb echt altijd gehoord dat de Heere eerst zegt: “betaal Mij wat gij schuldig zijt.” En deze dominee zei: “Dan zou je de hoorder in de wanhoop brengen, want de overtuigde zondaar kan niet betalen. En dit biedt hem geen troost.” Hoe moet ik nu voor mijzelf met deze verwarring omgaan? Dit is voor mij geen accentverschil, maar een leerverschil. Dit leidt tot psychische nood.

Antwoord

Beste vraagsteller. Het is ons en velen bekend dat er grote verschillen bestaan in exegese tussen de diverse predikanten in de Ger. Gem., zoals dat overigens in vrijwel alle kerkgenootschappen het geval is. Deze rubriek is er niet voor bedoeld om de ene predikant te laten oordelen over de schriftuitleg van de ander. Wij kunnen maar één ding adviseren: doe als de gemeente van Berea en houdt Gods Woord naast dat wat een dominee vertelt. De Bijbel dient uiteindelijk gezag te hebben boven de uitleg van mensen. En als u werkelijk worstelt met deze kwestie, wat verhindert u dan om contact op te nemen met uw eigen predikant of de dominee die u beluisterd heeft? Mensenvrees? Veel sterkte en zegen toegewenst.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees heel vaak in de antwoorden dat je moet blijven in de kerk waar God je gesteld heeft (d.m.v. je geboorte). Nou be...
geen reacties
18-11-2006
Wat is het nut van hulpverlening? Zie het nu er niet meer van in. Alles moet ook zo snel mogelijk op tafel en is dat nie...
1 reactie
19-11-2015
Op mijn werk kwam ik iemand tegen die kerkt bij de Gereformeerde Kerken (Hersteld). Zij gelooft dat als je uit gelovige ...
2 reacties
18-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering