Kerk is toch meer dan het horen van de preek? Het is toch ook belangrijk dat je ...

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

21-05-2008, 00:00

Vraag

Kerk is toch meer dan het horen van de preek? Het is toch ook belangrijk dat je aansluiting ervaart met de groep/gemeente?

Antwoord

Beste vrager,

Je vraagt of de kerk meer is dan het horen van de preek. Je vindt het ook belangrijk dat je aansluiting ervaart bij de groep/gemeente.

Jouw vraag houdt veel jongeren bezig als zij bij verhuizing of bij een huwelijk aansluiting zoeken bij een kerk. Je hebt gelijk als je zegt dat de kerk meer is dan het luisteren naar een preek. De kerk is ook een vergadering van mensen. Vragen die dan gesteld worden zijn: is het een gemeente met jongeren, zijn er kinderen, welke activiteiten zijn er zoal,  is er ook in de middagdienst een trouwe opkomst, enz. Het zijn terechte vragen.

Maar wel zijn zij ondergeschikt aan de eerste, die van de preek. In de prediking klopt het hart van de eredienst. Daardoor wordt je geleid tot Christus en ook gevoed in het geloof. Als de preek niet echt bijbels is, kun je de gemeente wel vergeten. Dan verwordt die gemeente tot een gezelligheidsclub of het tegengestelde daarvan.

Als het gaat over de kenmerken van de kerk lezen we in art.29 van de NGB als eerste: de zuivere  prediking van het Evangelie. Denk ook aan de 12 artikelen. Daar wordt beleden: ik geloof een heilige algemene christelijke kerk en daarna: ik geloof de gemeenschap de heiligen. Het hoort dus helemaal bij elkaar, maar het tweede is ondergeschikt aan de prediking.

We denken ook aan de wet van de Heere, waarvan we belijden dat de korte inhoud daarvan is: God liefhebben boven alles en daarop volgend: de naaste liefhebben als uzelf. Het is wel de roeping van de gemeente om een wervende gemeente te zijn. Gasten moeten ervaren dat ze welkom zijn. Er dient gemerkt te worden dat er een oprecht verlangen is om de wil van God te doen en het goede voor elkaar te zoeken. Soms kiezen jonge mensen uit roeping voor een vergrijzende gemeente. Het kan ook weer een begin zijn van een opleving. Verder kunnen mensen altijd weer tegenvallen, maar de Heere valt nooit tegen.(de rechte prediking, dus als belangrijkste).

In alle dingen is het advies: doe alles biddend, dan zul je niet beschaamd uitkomen. Heerlijk als je in een gemeente van harte kunt meezingen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel, van allen die uw naam ootmoedig vrezen, en leven naar uw goddelijk bevel.

Ontvang de hartelijke groeten van mij,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Wij behandelden laatst 1 Joh 5:7-8. Toen we bespraken waarom er een gedeelte tussen haken stond (NBG), zei onze leraar d...
geen reacties
21-05-2003
In Matthéüs 5:27 zegt Jezus: “Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u......
geen reacties
22-05-2019
Ik weet dat ik een kind van God mag zijn, dat laat ik dat ook laat zien door aan het Avondmaal te gaan. Maar hoe kan ik ...
geen reacties
21-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering