Commissie Bijzondere Zorg in de PKN

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

19-09-2004, 00:00

Vraag

Ik wil graag weten wat voor macht heeft de CBZ in de PKN? Mag een PKN-gemeente zelf afspraken maken met een HHK-gemeente over gebruik van gebouwen e.d.? Of is een PKN-gemeente verplicht hulp van de CBZ in te roepen of te accepteren?

Antwoord

Het antwoord op de vragen is te vinden in de overgangsbepalingen bij de Kerkorde van de PKN. Die vormen dus een wettig onderdeel van die kerkorde. Samenvattend met het oog op de vragen geef ik door:
 
Bepaling 29 meldt dat de kerk haar bijzondere zorg uitoefent door de daartoe ingestelde commissie.
 
Bepaling 30 geeft aan dat de commissie, wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven, zich ter plaatse op de hoogte stelt en in overleg treedt met de kerkenraad, ambtsdragers en gemeenteleden.
 
Bepaling 31 zegt dat de commissie haar taak allereerst uitoefent door een gesprek over de wijze waarop men binnen de PKN op een verantwoorde wijze ambtsdrager en gemeentelid kan zijn.
 
Bepaling 32 stelt vast dat wanneer ondanks een gesprek een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en/of van de ambtsdragers van overtuiging is dat zij niet langer deel kunnen uitmaken van de kerk DE COMMISSIE MAATREGELEN TREFT DIE NODIG ZIJN VOOR HET VOORTBESTAAN VAN DE GEMEENTE die deel blijft uitmaken van de PKN.
 
Bepaling 33 biedt ruimte indien de bedoelde personen van bep. 32 overgaan tot de vorming van een nieuwe kerkgemeenschap, die krachtens het bepaalde in art. 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit, DE COMMISSIE EEN VOORZIENING TREFT MET HET OOG OP HET KOMEN TOT EEN NIEUW KERKELIJK LEVEN VAN BETROKKENEN. (een en ander met een aantal geformuleerde randvoorwaarden)
 
Het bovenstaande geeft dus duidelijk antwoord op de vragen. De commissie bijzondere zorg moet geraadpleegd worden en heeft beslissingsbevoegdheid.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

PKN
geen reacties

Terug in de tijd

Moet ik, als ik belijdenis doe, ook aan het Heilig Avondmaal? Of is dat niet verplicht?
10 reacties
19-09-2016
Ik snap niet wie er in Mattheus 25:37 met “de rechtvaardigen” bedoeld worden, die vragen “wanneer hebben wij u hongerig ...
geen reacties
20-09-2019
Ik heb een vraag naar aanleiding van 2 Samuel 11:4. De vrouw leek voor mij vrijwillig. Was zij dat ook? Komt dat door on...
geen reacties
19-09-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering