Houdt God ook van mensen die zich graag willen geven aan Hem, maar dat niet hele...

Ds. A. Th. van Olst / geen reacties

14-03-2008, 00:00

Vraag

Houdt God ook van mensen die zich graag willen geven aan Hem, maar dat niet helemaal durven omdat ze zo bang zijn dat ze dat ene kleine stukje houvast kwijtraken: namelijk de controle over eten. Je weet ergens wel dat je je lichaam als een tempel van God moet zien, maar je kunt geen afstand ervan nemen en je wilt het ergens ook niet.

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,

Hartelijk dank voor je vraag. Ik wil er graag twee dingen over zeggen. Allereerst iets over bekering. Daarna over blokkades.

Allereerst dus bekering. Je stelt in je vraag aan de orde dat je je graag aan de Heere zou willen geven, maar dat je tegengehouden wordt door iets. Je bent bang het ene kleine stukje houvast kwijt te raken. In het algemeen kun je zeggen dat dit een probleem van alle mensen is. Als het Woord van de Heere je aanspreekt en je kan er niet meer los van komen, merk  je dat dit Woord van God ook pijn doet. De Heere volgen betekent ook een breuk met je oude leven. En de machten van dat oude leven kunnen hevig tekeer gaan en je ervan weerhouden je zonder meer over te geven aan de Heere.

In dit kader denk ik ook even aan de rijke jongeling. Hij wilde zich ook graag aan de Heere geven, maar wilde het ene kleine stukje houvast, zijn rijkdom, niet kwijtraken. Dat is heel aangrijpend. Want het kan dan een klein stukje houvast zijn, maar als het zo moeilijk is om los te laten, dan betekent het dus heel wat voor je. De discipelen hebben dat aangrijpende ook goed begrepen toen ze zeiden: Wie kan er dan nog zalig worden? Maar de Heere Jezus zei: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Dat is dan ook het eerst wat ik tegen je zeggen wil. Bekering vraagt inderdaad je hele hart. Het is, dat het je denk ik heel goed gezien, het kwijtraken van het houvast in je eigen leven. En dat is onmogelijk. Tenzij! Tenzij er een ander houvast voor in de plaats komt. De enige troost, het enige houvast in leven en sterven: het eigendom te zijn van mijn Zaligmaker, Jezus Christus. En dat is mogelijk bij God!

Maar dan de blokkades. In het stukje hierboven heb ik al wel wat over blokkades gezegd, maar nu moet het speciaal gaan over de blokkade die je zelf noemt: controle over eten. Dat maakt me wel voorzichtig, want dat kan een groot probleem zijn. Het kan zijn dat je als het om eten gaat, geen maat kan houden. Het kan ook zijn dat je juist te weinig eet. En als deze problemen verergeren, en onbeheersbaar wordt, kan er sprake zijn van een eetstoornis.

Maar, dan ligt het toch iets anders dan in je vraag, want in je vraag zeg je dat je de controle over eten niet kwijt wil raken en bij een eetstoornis of bij eetproblemen (als het nog geen stoornis is) ben je de controle juist wél kwijtgeraakt.

Omdat ik van de achtergrond van je vraag verder niets weet, kan ik hier niet meer over zeggen. Wel is het zo dat als het eten voor jou een blokkade vormt tot bekering, of als je de Heere al mag kennen en dit probleem een muur is die tussen jou en de Heere instaat, dat je daar hulp bij moet zoeken. Want eetproblemen zijn over het algemeen signalen van andere problemen en die kunnen inderdaad in de weg staan om de Heere te dienen.

Ook als je de Heere hebt leren kennen, kunnen er nog dingen in je leven zijn, die je zo moeilijk uit handen kunt geven. Daarom is er een dagelijkse bekering nodig: je houvast iedere dag opnieuw buiten jezelf in Christus zoeken en vinden. Want op het moment dat we dingen niet uit handen kunnen geven, en ze dus koesteren en in eigen beheer houden, missen we de vrijmoedigheid van het geloof en staan ze tussen ons en de Heere in.

Sterkte in alles, en Gods zegen!

Drs. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

 • Geboortedatum:
  11-04-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Utrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moet je als jongere voor je familie zorgen? Ik voel mij verantwoordelijk voor hen. Het goed opgroeien van iemand die...
geen reacties
14-03-2016
Kent satan ons hart, onze gedachten? Een tijdje geleden zei iemand, dat de duivel onze gedachten niet weet. Zelf denk ik...
1 reactie
14-03-2014
Is de HHK een noodgedwongen eenheid (vanwege de komst van de PKN) of een broederlijk geheel qua kerkgenootschap? Ik hoop...
geen reacties
14-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering