Stage in een openbare instelling

Ds. A. Jonker / geen reacties

03-12-2007, 00:00

Vraag

Ik heb een misschien wat naïeve vraag. Ik loop stage in een openbare instelling. Nu met Sinterklaas en Kerst wordt daar veel aandacht aan besteed. De kindertjes geloven nog dat Sinterklaas bestaat. Kerst bestaat uit de Kerstman met herten en sneeuw. Wat is hierin mijn taak? Ga ik daarin mee of moet ik juist vertellen van de Heere Jezus? En hoe doe ik dat met Sinterklaas?
 

Antwoord

Deze vraag is iets waar diverse mensen meer tegen aanlopen dan een predikant. Toch wil ik proberen om er iets van te zeggen.

Het is goed om te realiseren dat dit onderwerp geen “hoofdzaak” is of mag zijn, wanneer je als christen in een openbare instelling stage loopt. We zullen ons er steeds meer over moeten verwonderen dat we als christen in een openbare instelling welkom zijn! Daarbij behoeven we ons christen-zijn niet onder stoelen of banken te steken. Wel is waar, dat onze totale levenshouding belangrijker is dan de standpunten die we als christen ten aanzien van bepaalde zaken hebben.

Verder zullen we rekening moeten houden met het feit dat dit kinderen zijn uit een milieu wat niet anders doet dan het geloof in Sinterklaas en Kerstman bevorderen. Juist bij kinderen is het niet verstandig om tegen het milieu waar ze uit komen in te gaan. Hoe gemakkelijk vertellen ze thuis over “de juf zei dit....”, terwijl de juf het misschien net iets anders gezegd heeft. Bedenk dat je als stagiaire ook slechts tijdelijk ergens bent, dus geen relatie kunt opbouwen met de ouders.

Het lijkt mij wijs om het geloof in Sinterklaas en de Kerstman niet te bevorderen. Als een kind vraagt: “Hoe denkt u er over?” zou je bij oudere kinderen jouw persoonlijke mening kunnen vertellen. Bij jongere kinderen zou ik het liever in het ongewisse laten en zeggen: “ik ken iemand die ik veel belangrijker vindt dan...”.

Bedenk dat in een openbare instelling je niet zo maar over de Heere Jezus kunt vertellen. Het getuigen van Hem moet altijd ingebed zijn in een relatie van vertrouwen en respect. Maar blijf wel voor de kinderen bidden en vraag aan de Heere om wijsheid, om in je totale zijn (!) en als het kan ook in je woorden te mogen getuigen van jouw Heere en Heiland.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

geen reacties

Terug in de tijd

Is het mogelijk binnen het behoudende deel van de PKN om op zondagmorgen in het midden van de gemeente te trouwen? Hoe d...
1 reactie
03-12-2014
Begrijp er helemaal niets van en vraag me ook af of dit ook ‘zomaar’ mag. Gelovige jonge mensen die zo uitzien naar het ...
30 reacties
03-12-2010
Voor school maak ik een exegese over 2 Koningen 5 (de geschiedenis van Naäman). Nu moet ik ook weten door wie dit bijbel...
geen reacties
03-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering